Hvis du klargjør Webex for BroadWorks-brukere ved hjelp av gjennomstrømningsklargjøring med uklarerte e-poster, må brukerne selv klargjøre ved å skrive inn e-postadressen sin i brukeraktiveringsportalen. Hvis brukeren opplever en feil, kan vedkommende bruke alternativet Prøv igjen som vises i portalen, for å gjøre et nytt forsøk. Hvis brukeren opplever feilen igjen, kan administratoren bruke trinnene nedenfor i Partner Hub til å se gjennom statusen og enten integrere brukeren, slette brukeren eller ta i bruk konfigurasjonsendringer.

1

Logg på Partner Hub, og velg Innstillinger.

2

Bla ned til BroadWorks-samtaler, og velg Vis maler. Velg riktig kundemal.

3

Kontroller at følgende innstillinger er angitt under Brukerverifikasjon for å sikre at gjennomstrømningsklargjøring med uklarerte e-postadresser er riktig konfigurert:

  • Alternativet Uklarerte e-poster må være avmerket.
  • Feltet Del kobling må peke til Aktivering-koblingen. Hvis alt er konfigurert, kan brukere forsøke å klargjøre seg selv via brukeraktiveringsportalen.
4

Når brukerklargjøring er gjennomført, klikker du på Vis brukerstatus under Brukerverifikasjon for å sjekke klargjøringsstatusen.

Visningen Brukerstatus viser listen over brukere sammen med detaljer som BroadWorks-ID, valgt pakketype og gjeldende status, som viser om brukeren er klargjort, eller om det finnes utestående krav.
5

For brukere med feil eller utestående krav klikker du på de tre prikkene til høyre, og velger ett av de følgende administrative alternativene:

  • Prøv å aktivere på nytt – Klikk på dette alternativet for å prøve å integrere brukeren på nytt. Skriv inn en gyldig e-postadresse i hurtigvinduet, og klikk på Integrer.
  • Slett bruker – Dette alternativet kan være aktuelt hvis du må endre konfigurasjonen for å tillate integrering. Når du har slettet brukeren og gjort endringene, kan brukeren prøve integreringen på nytt.
  • Endre pakketype – Endre innstillingen fra én pakke til en annen:
  • Kopier feiltekst – Klikk på dette alternativet for å kopiere feilteksten.

Flere visningsalternativer

Følgende tilleggsalternativer er tilgjengelige når du viser listen over brukere:

  • Eksporter – Klikk på denne knappen hvis du vil eksportere brukerlisten til en CSV-fil.

  • Ekskluder klargjorte brukere – Aktiver denne veksleknappen hvis du kun vil vise brukere med utestående krav eller feil.