Hvis du klargør Webex til BroadWorks-brugere ved hjælp af flow-through-klargøring med ikke-betroede e-mails, skal brugere selv klargøre ved at indtaste deres e-mailadresse i brugeraktiveringsportalen. Hvis brugeren oplever en fejl, kan de bruge valgmuligheden Prøv igen, der vises i portalen, til at gøre et andet forsøg. Hvis brugeren gentager fejlen, kan administratoren bruge nedenstående trin i Partner Hub til at gennemgå status og enten oprette brugeren, slette brugeren eller anvende konfigurationsændringer.

1

Log ind på Partner Hub, og vælg Indstillinger.

2

Rul ned til BroadWorks-opkald , og vælg Vis skabeloner. Vælg den relevante kundeskabelon.

3

Under Brugerbekræftelse skaldu bekræfte, at følgende indstillinger er indstillet for at sikre, at flow-through klargøring med ikke-betroede e-mails er konfigureret korrekt:

  • Valgmuligheden Ikke-betroede e-mails skal være markeret
  • Feltet Del link skal pege på linket Aktivering. Hvis alt er konfigureret, kan brugere forsøge at klargøre sig selv via brugeraktiveringsportalen.
4

Efter klargøring af brugere skal du i afsnittet Brugerbekræftelse klikke på Vis brugerstatus for at tjekke klargøringsstatus.

Brugerstatusvisningen viser brugerlisten sammen med oplysninger, såsom BroadWorks-id, den valgte pakketype og den aktuelle status, der viser, om brugeren er klargjort, eller om der er et krav under behandling.
5

For brugere med fejl eller krav under behandling skal du klikke på de tre punkter til højre og vælge en af følgende administrative valgmuligheder:

  • Prøv aktivering igen– Klik på denne valgmulighed for at forsøge at oprette brugeren igen. I pop op-vinduet skal du indtaste en gyldig e-mailadresse og klikke på Onboard.
  • Slet bruger- Denne valgmulighed kan være passende, hvis du er nødt til at ændre konfigurationen for at tillade onboarding. Når du har slettet brugeren og foretaget dine ændringer, kan brugeren forsøge at oprette den igen.
  • Skift pakketype– Skift indstillingen fra én pakke til en anden:
  • Kopier fejltekst– Klik på denne valgmulighed for at kopiere fejlteksten.

Yderligere valgmuligheder for visning

Følgende ekstra valgmuligheder er tilgængelige, når du ser listen over brugere:

  • Eksporter– Klik på denne knap, hvis du vil eksportere brugerlisten til en CSV-fil.

  • Udeluk klargjortebrugere – Aktivér denne til/fra-funktion, hvis du kun vil se brugere med krav under behandling eller fejl.