Ako dodeljujte privilegije za Webex za korisnike broadWorks-a koristeći protok obezbeđivanja nepouzdanih e-poruka, korisnici moraju samostalno da se dodele unošenjem svojih zahteva na portal za aktivaciju e-adresa korisnika. Ako korisnik naiđe na grešku, može da koristi opciju Pokušaj ponovo koja se prikazuje na portalu da bi izvršio drugi pokušaj. Ako korisnik ponovo otkrije grešku, administrator može da koristi korake u nastavku na platformi Partner Hub da pregleda status i priključi korisnika, izbriše korisnika ili primeni promene konfiguracije.

1

Prijavite se u čvorište partnera i pronađite stranicu "Lista kupaca ".

2

Kliknite na "Prikaži obrasce". Izaberite odgovarajući šablon za priključivanje koji želite da primenite na ovog korisnika.

3

U okviru potvrde korisnika proverite da li su sledeća podešavanja podešena da biste obezbedili da se protok dodela privilegija nepouzdanim e-porukama pravilno konfiguriše:

  • Mora se proveriti nepouzdana opcija e-pošte
  • Polje "Deli vezu " mora da uputi na vezu za aktivaciju. Ako je sve konfigurisano, korisnici mogu da pokušaju da samostalno dodele privilegije putem portala za aktivaciju korisnika.
4

Nakon što dođe do dodele privilegija korisnicima, u odeljku "Provera korisnika " kliknite na " Prikaži status korisnika" da biste proverili status dodele privilegija.

Prikaz statusa korisnika prikazuje listu korisnika zajedno sa detaljima kao što su BroadWorks ID, izabrani tip paketa i trenutni status koji prikazuje da li je korisnik obezbeđen ili ako postoje zahtevi na čekanju.
5

Za korisnike sa greškama ili zahtevima na čekanju kliknite na tri tačke sa desne strane i izaberite jednu od sledećih opcija administracije:

  • Ponovo pokušajte aktivaciju – kliknite na ovu opciju da biste ponovo pokušali priključivanje korisnika. Unesite važeć iskačući prozor u e-adresa i kliknite na " Priključi".
  • Izbriši korisnika – ova opcija može biti odgovarajuća ako je potrebno da promenite konfiguraciju da biste dozvolili priključivanje. Nakon što izbrišete korisnika i promenite ga, korisnik može ponovo da pokuša da se priključi.
  • Promena tipa paketa – promenite podešavanje iz jednog paketa u drugi:
  • Kopiraj tekst greške – kliknite na ovu opciju da biste kopirali tekst greške.

Dodatne opcije prikaza

U prikazu liste korisnika dostupne su sledeće dodatne opcije:

  • Izvezi – kliknite na ovo dugme ako želite da izvezete datoteku korisnička lista u CSV datoteka.

  • Izuzmi korisnike kojima su dodeljene privilegije – Omogućite ovaj preklopnik ako želite da prikažete samo korisnike sa zahtevima ili greškama na čekanju.