Pokud synchronizujete uživatele z adresáře, jako je služba Active Directory, musíte je při ručním přidávání lidí do Ovládacího centra přidat také do adresáře.


Při přidávání uživatelů nesmí křestní jména a příjmení obsahovat rozšířené znaky ascii nebo následující znaky %, #, <,>, \, /," a mít maximální délku 30 znaků.</,> Tato zvláštní omezení znaků platí pouze pro uživatele Volání Webex.

Než začnete

Pokud se pokoušíte přidat uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu, může dojít k chybě. Nechte uživatele nejprve odstranit svou organizaci před přidáním do vaší organizace.

1

V zobrazení zákazníka https://admin.webex.com přejděte na Uživateléa potom klikněte na Spravovat uživatele.

2

Vyberte Ručně přidat nebo upravit uživatele.

3

(Volitelné) Pokud automaticky odesíláte uvítací e-maily, klikněte na Další.

4

Vyberte jednu a klikněte na Další:

  • Vyberte E-mailová adresaa zadejte až 25 e-mailových adres.
  • Vyberte Jména a e-mailové adresya zadejte až 25 jmen a e-mailových adres.

 

Můžete přidat uživatele, kteří jsou k dispozici pro převod do vaší organizace.

5

Přiřazení licence:

  • Pokud máte aktivní šablonu licence, licence jsou automaticky přiřazeny novým uživatelům a můžete si prohlédnout souhrn licencí.
  • Vyberte služby, které chcete přiřadit. Pokud máte více předplatných, vyberte předplatné ze seznamu.


 

Pokud přiřazujete licence pro Centrum kontaktů, vyberte Webex Teamsa pak Péče o zákazníky s možností Premium a Standardní agent. Chcete-li přidat nadřízeného, vyberte možnosti Premium i Supervisor. Uživatel je považován za agenta, pokud z něj neděláte nadřízeného.

6

Správa obsahu:

  • Pokud je pro správu podnikového obsahu vybrán globální přístup, je uživatelům automaticky přiřazena správa obsahu.
  • Vyberte možnost správy obsahu pro každého uživatele.

7

Klikněte na položku Uložit.

  • Každé osobě je zaslán e-mail s pozvánkou k připojení.

  • V Ovládacím centruse lidé zobrazují ve stavu nevyřízených pozvánek, dokud se nepřihlásí poprvé. Licence jsou přiřazeny po prvním přihlášení uživatele nebo pokud používáte Cisco Directory Connector s nárokovanou doménou, licence jsou přiřazeny při vytváření uživatelů.

8

(Volitelné) Pokud jste uživateli přidali volání, přiřaďte umístění, telefonní číslo a rozšíření.

9

Zkontrolujte souhrnnou stránku zpracovávaných záznamů a klikněte na Dokončit.


 

Ihned po přidání volajícího uživatele, pokud se při výběru nastavení volání uživatele zobrazí chyba, doporučujeme odebrat licenci Webex Calling a poté znovu přiřadit volající licenci uživateli.

Co dělat dál

Oprávnění správce můžete přiřadit lidem ve vaší organizaci.