Om du synkroniserar användare från en katalog, till exempel Active Directory du lägger till personer i Control Hub manuellt, måste du även lägga till dem i din katalog.


När du lägger till användare får för- och efternamn inte innehålla ytterligare ascii-tecken eller följande tecken %, #, <, >, \, /,", och de får ha en maximal längd på 30 tecken.

Innan du börjar

Det kan hända att du får ett fel meddelande om du försöker lägga till användare som har använt sin e-postadress för att skapa ett prov konto. Be användarna att ta bort sin organisation innan de lägger till dem i din organisation.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och klickar sedan på Hantera användare.

2

Välj Lägg till eller ändra användare manuellt.

3

(Valfritt) Om du skickar välkomstmeddelanden automatiskt klickar du på Nästa.

4

Välj ett och klicka på Nästa:

  • Välj e-postadressoch ange upp till 25 e-postadresser.
  • Välj namn och e-postadresseroch ange sedan upp till 25 namn och e-postadresser.

 

Du kan lägga till användare som är tillgängliga för att konvertera till din organisation.

5

Licens tilldelning:

  • Om du har en aktiv licens mal len tilldelas licenser automatiskt för nya användare och du kan granska licens sammanfattningen.
  • Välj vilka tjänster som ska tilldelas. Om du har flera prenumerationer väljer du en prenumeration från listan.


 

Om du tilldelar licenser för Contact Center väljer du Webex Teams och sedan kundtjänst medpremium- och standardagentalternativet. Om du vill lägga till en övervakare väljer du båda alternativen Premium och Supervisor. En användare behandlas som en agent om du inte gör dem till övervakare.

6

Innehålls hantering:

  • Om global åtkomst har valts för din företags innehålls hantering kommer innehålls hantering automatiskt att tilldelas användare.
  • Välj ett alternativ för innehålls hantering för varje användare.

7

Klicka på Spara.

  • Ett e-postmeddelande skickas till varje person med en inbjudan att delta.

  • I Control Hub visas personer i ett läge för avvaktande inbjudan tills de loggar in för första gången. Licenser tilldelas efter att användaren har loggat in för första gången eller om du använder Cisco Kataloganslutning med en hävda domän tilldelas licenserna när användare skapas.

8

(Valfritt) Om du har lagt till Samtal till användaren ska du tilldela en plats, ett telefonnummer och en anknytning.

9

Granska sammanfattnings sidan för bearbetade poster och klicka på Slutför.

Nästa steg

Du kan tilldela administratörs privilegier till personer i din organisation.