Nejprve zkontrolujte, zda je aplikace Webex správně spuštěná a spuštěná. Chcete-li zjistit nejnovější stav, můžete zkontrolovat https://status.webex.com. Nebo v aplikaci Webex pro Windows a Mac můžete také použít nástroj Kontrola stavu v rámci samotné aplikace.

Měli byste se také ujistit, že nemáte v síti Wi-Fi nic, jako například bránu firewall, co by vám mohlo bránit v používání aplikace Webex. Pokud používáte aplikaci Webex pro iphone, ipad nebo Android, zkuste přepnout na mobilní datové připojení. Pokud aplikace funguje, když jste připojeni k mobilním datům, může připojení Wi-Fi blokovat provoz aplikace Webex. Pokud používáte aplikaci Webex v práci, nahlaste tento problém správci.

Pokud potíže přetrvávají, můžete se obrátit na tým podpory vaší společnosti nebo otevřít případ podpory pro aplikaci Webex.