Prvo proverite da li webex aplikacija radi ispravno. Možete da https://status.webex.com proverite da biste dobili najnoviji status. Ili, na Webex aplikaciji za Windows i Mac računare, možete da koristite i "Health Checker" u okviru same aplikacije.

Takođe bi trebalo da se uverite da nemate ništa na Wi-Fi mreži, kao što je zaštitni zid, što vas možda sprečava da koristite Webex Aplikaciju. Ako koristite Webex Aplikaciju za iPhone, iPad ili Android, pokušajte da se prebacite na mobilne podatke za povezivanje. Ako aplikacija radi kada ste povezani sa mobilnim podacima, wi-fi veza možda blokira saobraćaj Webex aplikacija. Ako koristite Webex App na poslu, prijavite ovaj problem administratoru.

Ako problemi potraju, možete se obratiti timu za podršku preduzeća ili otvoriti predmet podrške za Webex App.