Първо проверете дали Webex App е нагоре и работи правилно. Можете да https://status.webex.com проверите, за да получите най-новото състояние. Или, в Webex App за Windows и Mac, можете също да използвате програмата за проверка на здравето в рамките на самото приложение.

Също така трябва да се уверите, че нямате нищо във вашата Wi-Fi мрежа, например защитна стена, което може да ви пречи да използвате Webex App. Ако използвате Webex App за iPhone, iPad или Android, опитайте да превключите към мобилната си връзка за данни. Ако приложението работи, когато сте свързани с мобилни данни, тогава Wi-Fi връзката може да блокира трафика на Webex App. Ако използвате Webex App по време на работа, съобщете този проблем на администратора си.

Ако проблемите продължават, можете да се свържете с екипа за поддръжка на вашата фирма или да отворите калъф за поддръжка на Webex App.