Najpierw sprawdź, czy aplikacja Webex jest poprawnie uruchomiona. Możesz sprawdzićhttps://status.webex.com , aby uzyskać najnowszy status. W aplikacji Webex dla systemów Windows i Mac można również używać kontrolera stanu w samej aplikacji.

Należy również upewnić się, że w sieci Wi-Fi nie ma żadnych elementów, takich jak zapora, które mogłyby uniemożliwiać korzystanie z aplikacji Webex. Jeśli korzystasz z aplikacji Webex dla urządzeń iPhone, iPad lub Android, spróbuj przełączyć się na połączenie z danymi mobilnymi. Jeśli aplikacja działa po połączeniu z danymi mobilnymi, połączenie Wi-Fi może blokować ruch aplikacji Webex. Jeśli korzystasz z aplikacji Webex w pracy, zgłoś ten problem administratorowi.

Jeśli problemy nadal występują, możesz skontaktować się z zespołem pomocy technicznej swojej firmy lub otworzyć sprawę pomocy dla aplikacji Webex.