Kontrollera först om Webex-appen är igång korrekt. Du kan kontrollera https://status.webex.com för att få den senaste statusen. I Webex-appen för Windows och Mac kan du även använda hälsokontrollen i appen.

Du bör också se till att du inte har något på ditt Wi-Fi-nätverk, t.ex. en brandvägg, som kan hindra dig från att använda Webex-appen. Om du använder Webex-appen för iPhone, iPad eller Android kan du försöka att växla till mobildataanslutningen. Om appen fungerar när du är ansluten till mobildata kan det hända att Wi-Fi-anslutningen blockerar Webex-appens trafik. Om du använder Webex-appen på jobbet ska du rapportera detta problem till administratören.

Om problemen kvarstår kan du kontakta ditt företags supportteam eller öppna ett supportfall för Webex-appen.