Kontroller først om Webex kjører som den skal. Du kan sjekke https://status.webex.com for å få den nyeste statusen. På Webex for Windows og Mac kan du også bruke Helsesjekk i selve appen.

Du bør også kontrollere at du ikke har noe på Wi-Fi-nettverket, for eksempel en brannmur, som kan hindre deg i å bruke Webex. Hvis du bruker Webex for iPhone, iPad eller Android, kan du prøve å bytte til mobildatatilkoblingen. Hvis appen fungerer når du er koblet til mobildata, kan det hende at Wi-Fi-tilkoblingen blokkerer Webex-trafikk. Hvis du bruker Webex på jobben, rapporterer du dette problemet til administrator.

Hvis problemene vedvarer, kan du kontakte bedriftens støtteteam eller åpne en støttesak for Webex.