Først må du sjekke om Webex-appen er oppe og kjører som den skal. Du kan sjekkehttps://status.webex.com for å få den nyeste statusen. Eller, på Webex-appen for Windows og Mac, kan du også bruke helsekontrollen i selve appen.

Du bør også sørge for at du ikke har noe på wifi-nettverk, for eksempel en brannmur, som kan hindre deg i å bruke Webex-appen. Hvis du bruker Webex-appen for iPhone, iPad eller Android, kan du prøve å bytte til mobildata . Hvis appen fungerer når du er koblet til mobildata, kan det hende at Wi-Fi-tilkoblingen blokkerer trafikk for Webex-appen. Hvis du bruker Webex-appen på jobben, må du rapportere dette problemet til administrator.

Hvis problemene vedvarer, kan du kontakte bedriftens kundestøtte eller åpne en støttesak for Webex-appen.