Jakmile nakonfigurujete klienta podle popisu v části Začínáme používat řešení Cisco Webex Contact Center, budete mít nakonfigurovanou jednu z možností hlasových služeb:

 • Webex Contact Center PSTN – tato možnost je dostupná při objednání doplňku Cisco PSTN for Contact Center.

 • Most POP pro hlasové služby – tato možnost je dostupná jako výchozí pouze v případě, že nemáte doplněk Cisco PSTN for Contact Center.

 • Volání Webex – tato možnost je dostupná, když má organizace zákazníka licenci Volání Webex.


Ve zkušební verzi jsou k dispozici pouze možnosti hlasových služeb Most POP pro hlasové služby nebo Volání Webex a možnost Webex Contact Center PSTN dostupná není. Když je zkušební verze převedena na předplatné, možnost hlasových služeb zůstává zachována.

Přidání vytáčených čísel

 • Pro možnost Webex Contact Center PSTN nebo Most POP pro hlasové služby:

  1. Přihlaste se do organizace zákazníka pomocí adresy URL https://admin.webex.com a přejděte do části Služby > Contact Center > Nastavení.

  2. Chcete-li zkontrolovat platformu hlasových služeb, která je použitelná pro klienta v centru Control Hub, přejděte do části Služby > Contact Center > Nastavení a zobrazte část Telephony Settings (Nastavení telefonie).

  3. V části Telephony Settings (Nastavení telefonie) zadejte vytáčené číslo a klikněte na tlačítko Přidat.

  4. Po přidání vytáčených čísel namapujte vytáčené číslo na vstupní bod. Další informace naleznete v části Mapování vstupních bodů v dokumentu Příručka pro správu a nastavení řešení Cisco Webex Contact Center.

 • Pro službu Volání Webex:

  1. Zákazníci se službou Volání Webex nemusí přidávat vytáčená čísla na portálu Management Portal.

  2. Vytáčená čísla musí být nakonfigurována jako doporučená ve službě Volání Webex podle popisu v článku Správa čísel v umístěních.

  3. Jakmile jsou vytáčená čísla přidána, namapujte je na vstupní bod. Další informace naleznete v části Mapování vstupních bodů v dokumentu Příručka pro správu a nastavení řešení Cisco Webex Contact Center.