När du har konfigurerat innehavaren enligt beskrivningen i Kom igång med Cisco Webex Contact Center ska du konfigurera ett röstalternativ:

  • Webex Contact Center PSTN – Alternativet är tillgängligt när du beställer Cisco PSTN för Contact Center-tillägget.

  • Röst-pop-brygga – Alternativet är tillgängligt som standardalternativ enbart om du inte har Cisco PSTN för Contact Center-tillägget.

  • Webex Calling – Alternativet är tillgängligt när kundorganisationen har Webex Calling-licens.


För provperioder är enbart alternativen röst-pop-brygga eller Webex Calling tillgängliga och alternativet Webex Contact Center PSTN är inte tillgängligt. När en provperiod har omvandlats till prenumeration behålls röstalternativet.

Lägg till uppringningsnummer