Nakon što konfigurirate stanara kako je opisano u odjeljku Započnite s Cisco Webex kontakt centrom, imat ćete konfiguriranu jednu od glasovnih opcija:

  • Webex kontakt centar PSTN-Ova opcija je dostupna kada naručite Cisco PSTN za kontakt centar dodatak.

  • Voice Pop Bridge - Ova opcija je dostupna kao zadana opcija samo ako nemate dodatak Cisco PSTN za kontaktni centar.

  • Webex Calling-Ova opcija dostupna je kada organizacija kupaca ima Webex Calling licencu.


Za suđenja su dostupne samo opcije Voice Pop Bridge ili Webex Calling voice, a opcija Webex Contact Center PSTN nije dostupna. Kada se probna verzija pretvori u pretplatu, zadržava se glasovna opcija.

Dodaj brojeve kotačića