Når du har konfigurert leieren din som beskrevet i Kom i gang med Cisco Webex Contact Center, har du ett av talealternativene konfigurert:

  • Webex Contact Center-PSTN – dette alternativet er tilgjengelig når du bestiller Cisco PSTN for Contact Center-tillegget.

  • Hurtigmeny for tale – dette alternativet er bare tilgjengelig som standardvalg når du ikke har Cisco PSTN for Contact Center-tillegget.

  • Webex-anrop – dette alternativet er tilgjengelig når kundeorganisasjonen har Webex-anropslisens.


For forsøk er bare alternativene hurtigmeny for tale eller Webex anropstale tilgjengelige, og alternativet Webex Contact Center PSTN er ikke tilgjengelig. Når en prøvelse konverteres til et abonnement, beholdes talevalget.

Legg til oppringte numre