Po skonfigurowaniu dzierżawcy zgodnie z opisem w rozdziale Rozpocznij pracę z aplikacją Cisco Webex Contact Center będziesz mieć skonfigurowaną jedną z opcji głosowych:

  • Webex Contact Center PSTN – ta opcja jest dostępna po zamówieniu dodatku Cisco PSTN for Contact Center.

  • Mostek głosowy Pop – Ta opcja jest dostępna jako opcja domyślna tylko wtedy, gdy nie posiadasz dodatku Cisco PSTN for Contact Center.

  • Webex Calling - Ta opcja jest dostępna, gdy organizacja klienta posiada licencję Webex Calling.


W przypadku wersji próbnych dostępne są tylko opcje głosowe Mostka głosowego Pop lub Webex Calling, a opcja Webex Contact Center PSTN jest niedostępna. Gdy wersja próbna zostanie przekonwertowana na subskrypcję, opcja głosowa zostanie zachowana.

Dodawanie numerów wybierania