Kada konfigurišete stanara kako je opisano u poglavlju Započnite sa Cisco Webex kontakt centrom, imaćete konfigurovanu jednu od glasovnih opcija:

  • Webex kontakt centar PSTN-Ova opcija je dostupna kada naručite Cisco PSTN za dodatak Kontakt centra.

  • Glasovni pop most - Ova opcija je dostupna kao podrazumevana opcija samo ako nemate dodatak Cisco PSTN za kontakt centar.

  • Webex Calling - Ova opcija je dostupna kada organizacija korisnika ima Webex Calling licencu.


Za probe su dostupne samo opcije Voice Pop Bridge ili Webex Calling voice, a opcija Webex Contact Center PSTN nije dostupna. Kada se probni period konvertuje u pretplatu, zadržava se glasovna opcija.

Dodaj brojeve biranja