Pokud synchronizujete uživatele z adresáře, jako je služba Active Directory, musíte je při ručním přidání uživatelů do centra Control Hub přidat také do adresáře.


Při přidávání uživatelů nesmí křtu a příjmení obsahovat znaky ascii s delším číslem nebo následující znaky %, <,>#, , \, /" a nesmí mít maximální délku 30 znaků.</,>

Než začnete

Pokud se pokoušíte přidat uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu, může se zobrazit chyba. Před přidáním do organizace musí uživatelé nejprve odstranit svou organizaci.

1

V zobrazení zákazníka přejděte https://admin.webex.com na Uživatelé a potom klikněte na Spravovat uživatele.

2

Vyberte Ručně přidat nebo upravit uživatele.

3

(Nepovinné) Pokud automaticky odesíláte uvítací e-maily, klepněte na tlačítko Další.

4

Vyberte jednu a klepněte na tlačítko Další:

  • Vyberte E-mailová adresa a zadejte až 25 e-mailových adres.
  • Vyberte Jména a e-mailovéadresy a zadejte až 25 jmen a e-mailových adres.

 

Můžete přidat uživatele, kteří jsou k dispozici pro převod do vaší organizace.

5

Přiřazení licence:

  • Pokud máte aktivní šablonu licence, licence jsou automaticky přiřazovány novým uživatelům a můžete zkontrolovat souhrn licencí.
  • Vyberte služby, které chcete přiřadit. Pokud máte více předplatných, vyberte předplatné ze seznamu.


 

Pokud přiřazujete licence pro Kontaktní centrum, vyberte Webex Teamsa pak péči o zákazníky s možností Premium a Standard Agent. Chcete-li přidat nadřízeného, vyberte možnosti Premium i Supervisor. S uživatelem je zacházeno jako s agentem, pokud z něj neuděláte nadřízeného.

6

Správa obsahu:

  • Pokud je pro správu podnikového obsahu vybrán globální přístup, bude správa obsahu automaticky přiřazena uživatelům.
  • Zvolte možnost správy obsahu pro každého uživatele.

7

Klikněte na položku Uložit.

  • Každé osobě s pozvánkou k připojení se odešte e-mail.

  • V Ovládacímcentru se lidé zobrazují ve stavu čekající na pozvánku, dokud se poprvé nepřihlašují. Licence jsou přiřazeny po prvním podepisování uživatelem nebo pokud používáte konektor adresáře Cisco s nárokovatou doménou, licence se přiřazují při vytvoření uživatelů.

8

(Nepovinné) Pokud jste přidali volání uživateli, přiřaďte umístění, telefonní číslo a rozšíření.

9

Zkontrolujte souhrnnou stránku zpracovávaných záznamů a klepněte na tlačítko Dokončit.

Co dělat dál

Uživatelům ve vaší organizaci můžete přiřadit oprávnění správce.