23. september 2021

Følgende ny analysefunktion er tilgængelige i denne version:

Brugerfilteranalyse og nye diagrammer:

Du kan bruge bruger filtre som f.eks. bruger-id, URI og telefonnummer til at filtrere de forskellige diagrammer i Analyse. Disse oplysninger er også tilgængelige i downloadede data for diagrammer over Serviceoplevelse og Aktivbrug. Analyse understøtter nu diagrammerne Opkaldsnummer og Opkadsnumre.

Få flere oplysninger under Analyse for Webex Cloud-Connected UC.

8. september 2021

Følgende ny funktion er tilgængelig i denne version:

Driftsdashboardet og webbaseret RTMT (Real Time Monitoring Tool ):

Driftsdashboardet giver en visning af de opkald, der blev foretaget på det lokale netværk for den seneste en time og fungerer som et startpunkt for webbaseret RTMT (Real Time Monitoring Tool).

Et webbaseret RTMT er nu tilgængeligt, der har nøglefunktioner i forhold til den indbyggede RTMT. Med RTMT-webprogrammet kan du overvåge funktionaliteten i realtid for Unified CM-, IM and Presence- og Cisco Unity Connection-klynger, som du har taget i brug.

Du kan få yderligere oplysninger under Driftsdashboard.

1. september 2021

Følgende nye funktioner er tilgængelig i denne version:

Migrer Unified CM til Webex

Denne funktion hjælper med at overføre Unified CM-indstillingerne for brugere, enheder, numre og placeringer til Webex Calling for at sikre en bedre brugeroplevelse. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Migrer Unified CM til Webex.

Migrer brugere eller kontakter til Webex

Denne funktion hjælper med at migrere dine brugere eller kontakter i Unified CM til Control Hub. Brug dette migrationsværktøj, hvis du ikke vil bruge enten directorysynkroniseringen eller den manuelle eksportprocedure med CSV-fil. Få flere oplysninger under Migrer brugere eller kontakter til Webex.


Denne version understøtter ikke kontaktsynkronisering.

11. august 2021

Følgende ny funktion er tilgængelig i denne version:

Certificate Management i Webex Cloud-Connected UC: Denne funktion gør det muligt centralt at administrere certifikater for Cisco Unified Communications Manager,- IM and Presence-, Cisco Unity Connection- og Cisco Emergency Responder-klynger i din installation fra Control Hub. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se under Certificate Management i Webex Cloud-Connected UC.

3. august 2021

Følgende nye migreringsfunktion er tilgængelige i denne version:

Migrer din telefon til Webex Calling: Denne funktion hjælper med at overføre virksomhedens enheder til skyen ved at levere en ny og automatiseret migrering af enhedsfirmware fra Control hub. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se under Migrer din telefon til Webex Calling.

18. juni 2021

Følgende nye analysefunktioner er tilgængelige i denne version:

 • Trafikanalyse: Denne funktion viser de diagrammer, der er relateret til Placeringer for opkaldstrafik og Analyse af opkaldstrafik

 • Kapacitetsanalyse: Denne funktion gør det muligt at få vist diagrammer, der er relateret til trunk-brug.

4. maj 2021

Følgende nye analysefunktioner er tilgængelige i denne version:

 • Aktivér Webex Cloud-Connected UC for organiationer: Du kan aktivere eller muliggøre Webex Cloud-Connected UC for ekisterende organisationer fra Control Hub problemfrit. Denne indstilling er kun tilgængelig for kundeorganisationer med lokal Unified CM. Den er ikke tilgængelig for organisationer med cloudbaserede Unified CM, f.eks. HCS-løsning (Hosted Collaboration) og UCM Cloud.

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Aktivér Webex Cloud-Connected UC for organisationer.

 • Webex Cloud-Connected UC Modulopgradering: Opgrader automatisk softwareversioner for Webex Cloud-Connected UC på klyngeniveau. Denne opgradering sikrer, at alle noder altid kører den samme softwareversion.

  Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Konfigurér tidsplanen for opgradering af Webex Cloud-Connected UC-modul i Konfigurér Webex Cloud-Connected UC på lokale enheder.

23. april 2020

Følgende nye migreringsfunktioner er tilgængelige i denne version:

 • Planlæg din Jabber-migrering: Brug viden om overflytning til at planlægge din Jabber-migrering fra en installation i et lokalt miljø til installation i clouden. Den giver dig mulighed for at indsamle de nødvendige oplysninger om brugerens eksisterende Installationstjenester i det lokale miljø. Den giver dig også mulighed for at få vist listen over funktioner for chatmeddelelser og tilstedeværelse og Jabber, der kan være tilknyttet direkte, når du skifter til Webex-appen efter overflytning. Denne viden hjælper dig med at planlægge og oprette en tidslinje for en effektiv flytning til skyen.

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se under Planlæg din Jabber-migration.

 • Migrer Jabber til Webex Appen: Brug overflytningsguiden i Kontrolhubben til at overføre Cisco Jabber-brugere med Unified CM-opkaldstjeneste til Webex-appen. Når du har migreret, kan du fortsætte med at bruge de eksisterende indstillinger for Cisco Jabber-opkaldskontrol i Webex-appen. Webex-appen giver brugerne en brugervenlig oplevelse, hvor de kan foretage opkald, sende meddelelser, dele filer, planlægge møder, vise tilgængelighedsstatus osv.

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Overfør Jabber-brugere med Webex Cloud-Connected UC to Webex-appen.

5. april 2020

Følgende nye analysefunktioner er tilgængelige i denne version:

 • SHA-512-understøttelse: Denne funktion giver dig mulighed for at downloade en agent-COP-fil, der har SHA-512-kryptering. Dette gælder for Unified CM version 14.

 • Integreret agentunderstøttelse: Unified CM 12.5 SU4 og Unified CM 14-versioner leveres sammen med agent-COP-filen. Dette fjerner behovet for at oprette en separat agent-COP-fil. Men hvis du vil, kan du stadig oprette en.

  Du kan få yderligere oplysninger om funktioner i afsnittet Tilføj agenter og klyngegrupper i Konfigurér Webex Cloud-Connected UC for enheder i det lokale miljø.

18. December 2020.

Følgende nye analysefunktioner er tilgængelige i denne version:

 • Opdatering af brugergrænseflade: Vi har givet layoutet af siden Oversigt et nyt design. Hovedkortene Serviceerfaringog Aktivbrug vises nu på en enkelt side. Der er også nye, tilgængelige funktioner i brugergrænsefladen, og disse beskrives i efterfølgende afsnit.

 • Skjul og vis et diagram: Du kan skjule et diagram, der ikke er nødvendigt i øjeblikket eller ikke er relevant for dig. Du kan også vise et diagram, der tidligere er blevet skjult af dig. Dette giver dig mulighed for at tilpasse visningen af kortene.

 • Omarranger rækkefølge af diagrammer: Du kan blande rækkefølgen af diagrammer både på oversigts- og detaljesiden. Dette giver dig mulighed for at tilpasse visningen af kortene.

 • Vis oplysninger om manglende data: Nogle gange kan analysediagrammer vise ufuldstændige data, fordi der er forsvundet nogle telemetridata. Hvis diagrammerne har manglende data, angives tabet af data med et lyn-ikon, der vises i højre side af rullelisten til valg af tidsperiode på analysesiden.

 • Flere filtre til serviceerfaringsdiagrammer: På detaljesiden under serviceerfaringsdiagrammer er der flere filtre tilgængelige.

  De ekstra filtre, der er tilgængelige for diagrammer over Status for mængde af opkald, er som følger:

  • Mediefunktioner i slutpunkter

  • Slutpunktsserie

  • Analyse af opkaldsfejl

  • Enhedspulje

  • CAC-placering

  • Fysisk lokalitet

  • Codec

  • Hovedtelefoner efter model

  De yderligere filtre, der er tilgængelige for diagrammer over kvalitet af opkaldslyd, er som følger:

  • Mediefunktioner i slutpunkter

  • Slutpunktsserie

  • Enhedspulje

  • CAC-placering

  • Fysisk lokalitet

  • Codec

 • Flere filtre til diagrammer over aktivbrug: På detaljesiden for diagrammer over brug af aktiver er der flere filtre tilgængelige.

  De ekstra filtre, der er tilgængelige for diagrammer over antal opkald, er som følger:

  • Mediefunktioner i slutpunkter

  • Slutpunktsserie

  • Enhedspulje

  • CAC-placering

  • Fysisk lokalitet

  • Hovedtelefoner efter model

  De yderligere filtre, der er tilgængelige for diagrammer over opkaldsvarighed, er som følger:

  • Mediefunktioner i slutpunkter

  • Slutpunktsserie

  • Enhedspulje

  • CAC-placering

  • Fysisk lokalitet

  • Hovedtelefoner efter model

 • Diagrammer over slutpunktsanvendelse: I kategorien Aktivbrug har vi tilføjet oversigten og detaljerede diagrammer for slutpunktsanvendelse. Disse diagrammer hjælper dig med at forstå brugen af slutpunkter under opkald.

 • Diagrammer over anvendelse af hovedtelefoner: I kategorien Aktivbrug har vi tilføjet oversigten over detaljerede diagrammer over anvendelse af hovedtelefoner. Disse diagrammer hjælper dig med at forstå anvendelsen af hovedtelefoner under opkald.

 • HTTP Proxygodkendelse: Webex Cloud-Connected UC tjeneste understøtter nu godkendte HTTP-proxier. De understøttede måder til proxygodkendelse er grundlæggende og digest.

 • Rapportering af fejl og advarsler: Du kan få vist de problemer, der opstår i virksomhedens lokale infrastruktur, der påvirker den problemfri drift af Webex Cloud-Connected UC-tjenesten. Disse problemer kan medføre tab af telemetridata, forsinkelse af data, eller at der vises forkerte data i analysediagrammerne. Afhængigt af problemets alvor klassificeres de enten som en fejl eller en advarsel. Denne type af rapportering gør det muligt for dig at foretage nødvendige handlinger for at løse problemer i det lokale miljø, der påvirker data, der sendes til Webex Cloud-Connected UC-tjenesten, og foretage beslutninger på et oplyst grundlag.

 • Sletning af klyngegruppe og klynger: Fra Control Hub kan du enten fjerne en klyngegruppe eller en klynge, der ikke længere skal have forbindelse til clouden. Dette gør det, at du effektivt kan administrere den infrastruktur, der er forbundet til clouden.

Hvad der skal ske nu