Webex returnerer et "SIP 599 Indgående opkald afvist"-svar, når jeg forsøger at deltage i et møde fra et videosystem

Fejl: 'SIP 599 Indgående opkald afvist' når jeg forsøger at deltage i et møde fra en videoenhed.

Jeg modtager svaret "SIP 599 Indgående opkald afvist", når jeg forsøger at deltage fra min videoenhed.

Hvorfor viser min opkaldshistorik opkald til Webex med SIP 599-svar?

Hvorfor kan jeg ikke etablere forbindelse til Webex Meetings fra min SIP- eller H. 323-videoenhed eller -klient?

Hvordan kan jeg kontrollere, om min IP-adresse er blokeret af Webex?

Cisco Webex bruger flere værktøjer til at beskytte cloud-infrastrukturen og -tjenesterne mod angreb og misbrug, som kan have negativ indvirkning på kundernes møder. Som en del af dette arbejde gør Cisco Webex brug af tredjepartsbloklister og sammenligner IP-adresserne fra indgående opkald (opkald til Webex fra det stedlige område) med disse blokeringslister.

Hvis et indgående opkald matcher en blokeringsliste, afvises opkaldet med en SIP-svarkode på 599 med årsagen til 'Indgående opkald afvist'. Alle efterfølgende forsøg på det samme opkald, hvad enten det sker via de samme IP-adresser eller ej, vil ligeledes blive blokeret.

For at kontrollere, om en af dine IP-adresser slår en af blokeringslisterne, kan du bruge hjælpeprogrammer på følgende side: 

Bemærk: Kun én IP-adresse eller flere IP-adresser kan blokeres, og opkald mislykkes, selv hvis de passerer gennem forskellige enheder på forskellige IP-adresser.

Sørg for at kontrollere alle de internet-rourbare IP-adresser, som dine opkald kan passere igennem, og anmode om blokering via kontrolværktøjerne på ovenstående side. Hvis du eksempelvis bruger en Cisco Expressway-Edge (Expressway-E)-klynge, skal du kontrollere alle de eksterne IP-adresser – de kaldes som regel LAN2 IP-adresser eller statiske NAT IP-adresser. Efter udbyderen af blokeringslisten har bekræftet, at dine IP-adresser er blevet fjernet fra blokeringen, kan der gå fem til ti minutter, før en cachelagringstjeneste udløber, før der forsøges et nyt opkald.

Kontakt teknisk support, hvis problemet fortsætter. For hjælp, se: WBX162 – Hvordan kontakter jeg Webex-kundeservice eller teknisk support?

Var denne artikel nyttig?