Webex מחזיר תגובה 'שיחת SIP 599 נכנסת נדחתה' בעת ניסיון להצטרף לפגישה ממערכת וידאו

שגיאה:'SIP 599 שיחה נכנסת נדחתה' בעת ניסיון להצטרף לפגישה ממכשיר וידאו.

אני מקבל תגובה 'SIP 599 שיחה נכנסת נדחתה' כשאני מנסה להצטרף ממכשיר הווידאו שלי.

מדוע היסטוריית השיחות שלי מציגה שיחות ל- Webex עם תגובות SIP 599?

מדוע איני יכול להתחבר לפגישות Webex ממכשיר הווידאו SIP או H.323 או הלקוח שלי?

כיצד אוכל לבדוק אם כתובת ה-IP שלי נחסמה על ידי Webex?

Cisco Webex משתמשת במספר כלים כדי להגן על תשתית הענן והשירותים מפני התקפות ושימוש לרעה, שעלולים להשפיע לרעה על פגישות עם לקוחות.כחלק ממאמץ זה, Cisco Webex עושה שימוש ברשימות חסימות של צד שלישי ומשווה את כתובות ה- IP משיחות נכנסות (שיחות העוברות ל- Webex מ- on-prem) מול רשימות חסימות אלה.

אם שיחה נכנסת תואמת לרשימת חסימות, השיחה נדחית באמצעות קוד תגובה SIP של 599 עם טקסט הסיבה 'השיחה הנכנסת נדחתה'.כל ניסיון חוזר עוקב של אותה שיחה, בין אם באמצעות אותן כתובות IP ובין אם לא, ייחסם גם הוא.

כדי לבדוק אם אחת מכתובות ה-IP שלך פוגעת באחת מרשימות החסימות, תוכל להשתמש בכלי הבדיקה בדף הבא: 

הערה:רק כתובת IP אחת, או כתובות IP מרובות, עשויות להיחסם ולגרום לכשל בשיחות גם אם הן עוברות דרך מכשירים שונים בכתובות IP שונות.

הקפד לבדוק את כל כתובות ה- IP הניתנות לניתוב באינטרנט שהשיחות שלך עשויות לעבור, ובקש לבטל את החסימה באמצעות כלי הבדיקה בדף לעיל.לדוגמה, אם אתה משתמש באשכול Cisco Expressway-Edge (Expressway-E), בדוק את כל כתובות ה- IP החיצוניות, המכונות בדרך כלל כתובת ה- IP של LAN2, או כתובת ה- IP הסטטית של NAT.לאחר שספק רשימת החסימות אישר שכתובות ה-IP שלך בוטלו, המתן עד שעה אחת עד שתוקף שירותי המטמון יפוג לפני שתנסה שיחה חדשה.

אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכה הטכנית.לקבלת עזרה, ראה: WBX162 – איך ניתן לפנות לשירות הלקוחות או לתמיכה הטכנית של Webex?

האם המאמר הועיל לך?