Webex returnerar svaret ”SIP 599 inkommande samtal nekat” när jag försöker delta i ett möte från ett videosystem

Fel:"SIP 599 inkommande samtal nekas" när jag försöker delta i ett möte från en videoenhet.

Jag får svaret ”SIP 599 inkommande samtal nekat” när jag försöker delta från min videoenhet.

Varför visar min samtalshistorik samtal till Webex med SIP 599-svar?

Varför kan jag inte ansluta till Webex Meetings från min SIP- eller H.323-videoenhet eller -klient?

Hur kan jag kontrollera om min IP-adress har blockerats av Webex?

Cisco Webex använder flera verktyg för att skydda molninfrastrukturen och -tjänsterna från och missbruk, vilket kan ha en negativ inverkan på kundmöten.Som en del av denna insats använder Cisco Webex blockeringslistor från tredje part och jämför IP-adresser från inkommande samtal (samtal som går till Webex från lokala samtal) mot dessa blocklistor.

Om ett inkommande samtal matchar en blockeringslista avvisas samtalet med en SIP-svarskod på 599 med orsakstexten "inkommande samtal nekas".Eventuella efterföljande försök i samma samtal, oavsett om de sker via samma IP-adresser eller inte, kommer på samma sätt att blockeras.

Om du vill kontrollera om en av dina IP-adresser slår ner någon av blocklistor kan du använda verktyg på följande sida: 

Obs!Endast en IP-adress, eller flera IP-adresser, kan blockeras och leda till att samtal misslyckas även om de passerar genom olika enheter på olika IP-adresser.

Se till att kontrollera alla IP-adresser som kan vara internet-dirigerbara och begär att det inte blockeras via kontrollverktygen på sidan ovan.Om du till exempel använder ett Cisco Expressway-Edge (Expressway-E)-kluster, kontrollera alla externa IP-adresser, vanligtvis kallad LAN2 IP-adress, eller statisk NAT IP-adress.Efter att leverantören av blockeringslistor har bekräftat att dina IP-adresser har tagits bort ska du vänta upp till en timme på att alla cachetjänster ska upphöra innan du försöker använda ett nytt samtal.

Kontakta din e-teknisk support om problemet teknisk support.Om du behöver hjälp, se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?

Var den här artikeln användbar?