Du kan bruge en voicemail-gruppe til følgende scenarier:

 • Du skal have en voicemail til et generelt formål for en afdeling eller arbejdsgruppe.

 • Du vil gerne tilføje en voicemail-valgmulighed til en automatisk omstilling eller viderestillingsgruppe.

 • Du vil gerne sende de overløbne indgående opkald fra en opkaldskø til en delt voicemail-boks.

 • Du har brugere, som kun har brug for en voicemail-boks.

Du kan oprette en delt indtalt besked eller indgående faxboks ved at oprette en ny telefonsvarer-gruppe i Control Hub.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.com/skal du gå til Tjenester og vælge Opkald >Funktioner .

2

Klik på Voicemail gruppe > Opret indtalt besked gruppe.

3

På siden Grundlæggende skal du indtaste følgende oplysninger og derefter klikke på Næste.

 • Placering– Hvor denne voicemail-gruppetjeneste er tildelt.
 • Telefonsvarer-gruppenavn—Navnet, som bruges til at identificere denne indtalt besked-gruppe.
 • Telefonnummer –Tildel et telefonnummer og/eller et lokalnummer.

   

  For faxservice kræves der et separat, fuldt telefonnummer. Kun for telefonsvarerservice er et telefonnummer valgfrit.

 • Opkalder-id fornavn og efternavn –præsenteret, når opkald overføres eller videresendes fra denne telefonsvarergruppe.
 • Telefonsvarer-adgangskode– Brug denne kode til at få adgang til indtalt besked-gruppen, når du ringer.
4

På siden Indstillinger skal du indtaste følgende oplysninger og derefter klikke på Næste.

 • Sprog– Vælg sproget til lydmeddelelserne.
 • Meddelelseslagring – Vælg, hvor meddelelser skal gemmes.
 • Meddelelse om nymeddelelse – Modtag underretninger om alle nye talebeskeder eller faxer til en e-mailadresse.

  Hvis aktiveret skal du indtaste e-mailadressen.

 • Faxmeddelelser– Aktiver denne for at tillade, at denne telefonsvarergruppe modtager faxbeskeder.
 • Yderligere indstillinger forindtalt besked – Vælg en eller begge af følgende:
  • Markér afkrydsningsfeltet Overfør til '0' til telefonnummer, og indtast telefonnummeret, som opkaldere overføres til.

  • Markér afkrydsningsfeltet Send en kopi af meddelelse via e-mail, og indtast e-mailadressen, hvor optagelsen af alle indtalde beskeder sendes.

5

På siden Gennemse under hver fane skal du gennemgå dine nye indstillinger for indtalt beskedgruppe for at sikre, at alt er korrekt. Du kan klikke på Tilbage for at foretage eventuelle ændringer, eller klikke på Opret for at anvende indstillingerne på din nye telefonsvarergruppe.

6

Klik på Udført, når du er færdig.

Hvad er næste trin?

Hvis du har konfigureret voicemail-gruppen for en bestemt arbejdsgruppe eller specifikke brugere, skal du dele telefonsvarerens gruppenummer og adgangskode med disse brugere eller grupper.

1

Fra kundeadministratorvisningen i https://admin.webex.com/skal du gå til Tjenester og vælge Opkald >Funktioner .

2

Klik på Voicemail-gruppe, og vælg derefter den voicemail-gruppe, der skal redigeres.

3

I sidepanelet, under Indstillinger for indtaltbesked, skal du vælge pilen ud for Indtalt besked for at udvide.

4

Brug til/fra-knappen til at aktivere eller deaktivere denne telefonsvarer-gruppetjeneste.

5

Hvis du deaktiverer, vises en pop-up der beder dig om at bekræfte, klik Ok .

Du kan redigere indstillingerne for en tidligere oprettede voicemail-gruppe når som helst i Control Hub.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.com/skal du gå til Tjenester og vælge Opkald >Funktioner .

2

Klik på Voicemail-gruppe, og vælg den voicemail-gruppe, der skal redigeres.

3

I sidepanelet, under Generelleindstillinger, kan du redigere telefonnummeret og/eller lokalnummeret og Opkalder-id .


 

Placeringen kan ikke ændres. Du skal slette denne telefonsvarergruppe og genskabe den for at ændre placeringen.

4

Under Indstillinger forindtalt besked skal du vælge pilen ved siden af Indtalt besked for at udvide og redigere de yderligere indstillinger for indtalt besked.


 

Hvis indtalt besked gruppetjeneste er deaktiveret, vises de yderligere indstillinger ikke.

5

Under Sprog skal du vælge detsprog, der skal anvendes til lydmeddelelserne.

6

Under Hilsnerskal du vælge meddelelsen, som afspilles, når opkaldere når denne telefonsvarer.

 • Standardhilsen – Afspiller en standardhilsen til indgående opkald.
 • Brugertilpasset hilsen – Overfør en lydfil, eller optag en hilsen ved hjælp af optagelsesfunktionen.
7

Under Faxmeddelelserkan du aktivere eller deaktivere denne indtalde beskedgruppe for at modtage faxbeskeder.

8

Under Yderligere indstillinger forindtalt besked kan du vælge en eller begge af følgende:

 • Markér afkrydsningsfeltet Overfør til '0' til telefonnummer, og indtast telefonnummeret, som opkaldere overføres til.

   

  Hvis du vælger denne valgmulighed, skal du sørge for, at din telefonsvarermeddelelse informerer opkaldende om, at hvis de trykker på "0", så vil de blive viderestillet.

 • Markér afkrydsningsfeltet Send en kopi af meddelelse via e-mail, og indtast e-mailadressen, hvor optagelsen af alle indtalde beskeder sendes.
9

Under Skift adgangskode til indtalt besked kan du ændre adgangskoden for denneindtalde beskedgruppe.

10

Når du har fuldført alle dine redigeringer i indtalt beskedgruppen, skal du klikke på Gem.

Du kan fjerne tildelingen af et telefonnummer eller et lokalnummer fra en indtalt beskedgruppe.


Hvis du bruger funktionen voicemail-gruppe til faxservice, kræves der et telefonnummer. Hvis du kun bruger det til indtalt besked, er et telefonnummer valgfrit.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.com/skal du gå til Tjenester og vælge Opkald >Funktioner .

2

Klik på Voicemail-gruppe, og vælg den voicemail-gruppe, der skal redigeres.

3

I kolonnen Handlinger skal du vælge Fjern tildeling.

4

Du bliver bedt om at bekræfte, at du vil fjerne tildeling af dette telefonnummer fra indtalt besked-gruppen. Klik på Fjern tildeling for at bekræfte.


 

Hvis faxmeddelelser er aktiveret for denne telefonsvarergruppe, bliver du bedt om at deaktivere faxmeddelelse, før du ikke tildeler telefonnummeret. Klik på Ok for at bekræfte. Klik derefter på Deaktiver og fjern tildeling.

Du kan slette en tidligere oprettet voicemail-gruppe. Når en voicemail-gruppe fjernes, slettes alle meddelelser og relaterede data og kan ikke gendannes. Hvis der er tildelt et telefonnummer eller en forlængelse, er det ikke tildelt.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.com/skal du gå til Tjenester og vælge Opkald >Funktioner .

2

Klik på Voicemail Group (Indtalt besked)-gruppen, og find voicemail-gruppen, der skal slettes fra listen.

3

I kolonnen Handlinger skal du vælge.

4

Klik på Slet for at bekræfte.

Du kan få adgang til indtalt besked-beskeder i en indtalt besked gruppeindbakke fra enhver telefon.

1

Gør ét af følgende:

 • Indtast telefonnummeret til stemmeportalen på enhver telefon.

   

  Hvis du ikke kender din lokalitets telefonnummer for stemmeportal, skal du spørge din administrator.

 • Fra en Cisco IP-telefon skal du trykke på tasten Meddelelser.
2

Når du bliver bedt om det, skal du indtaste telefonsvarerens telefonnummer eller lokalnummer.

3

Indtast adgangskoden til indtalt besked-gruppen.

4

Følg de talte anvisninger.