Du kan använda en röstbrevlådegrupp för något av följande scenarier:

 • Du behöver en allmän röstbrevlåda för en avdelning eller arbetsgrupp.

 • Du vill lägga till ett alternativ för röstbrevlåda till ett autosvar eller sökgrupp.

 • Du vill skicka överspillda inkommande samtal från ett e-samtalskö till en delad röstbrevlåda.

 • Du har användare som endast behöver en ruta för röstbrevlåda.

Du kan skapa en delad ruta för röstbrevlåda eller inkommande fax genom att skapa en ny röstbrevlådegrupp i Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/går du till Tjänster och väljer Samtal > funktioner.

2

Klicka Röstbrevlådegrupp > Skapa röstbrevlådegrupp.

3

På sidan Grundläggande anger du följande information och klickar sedan på Nästa.

 • Plats– Där den här röstbrevlådegruppen har tilldelats.
 • Namn påröstbrevlådan – namnet som används för att identifiera röstbrevlådegruppen.
 • Telefonnummer –tilldela ett telefonnummer och/eller en anknytning.

   

  För faxtjänsten krävs ett separat och fullständigt telefonnummer. Ett telefonnummer är valfritt för endast röstbrevlådetjänsten.

 • inringar-id förnamn och efternamn – presenterasnär samtal överförs eller vidarebefordras från röstbrevlådegruppen.
 • Lösenord förröstbrevlåda – Använd den här koden för att komma åt röstbrevlådegruppen när du ringer.
4

På sidan Inställningar anger du följande information och klickar sedan på Nästa.

 • Språk– välj språk för ljudmeddelandena.
 • Meddelandelagring– Välj var meddelandena ska lagras.
 • Nytt meddelande –få aviseringar om alla nya röstbrevlådor eller fax till en e-postadress.

  Ange e-postadressen om den är aktiverad.

 • Faxmeddelanden– Aktivera detta för att denna röstbrevlådegrupp ska kunna ta emot faxmeddelanden.
 • Ytterligare inställningar förröstbrevlådan – Välj ett eller båda av följande:
  • Markera kryssrutan Överför till '0' till telefonnummer och ange telefonnumret som inringarna överförs till.

  • Markera kryssrutan E-posta en kopia av meddelandet och ange e-postadressen till vilken inspelningen av alla röstbrevlåda skickas.

5

På sidan Granska, under varje flik, granska dina nya inställningar för röstbrevlådan och kontrollera att allt är korrekt. Du kan klicka på Tillbaka för att göra ändringar, eller klicka på Skapa för att tillämpa inställningarna för din nya röstbrevlådegrupp.

6

Klicka på Klar när den är klar.

Nästa steg

Om du har ställt in röstbrevlådegruppen för en specifik arbetsgrupp eller specifika användare måste du dela röstbrevlådan med dessa användare eller grupper.

1

Från kundadministratörsvyn i https://admin.webex.com/går du till Tjänster och väljer Samtal > funktioner.

2

Klicka på röstbrevlådegruppen och välj sedan röstbrevlådegruppen du vill redigera.

3

På sidopanelen, under Inställningar för röstbrevlåda,väljer du pilen bredvid Röstbrevlåda för att expandera.

4

Använd växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera tjänsten för röstbrevlådan.

5

Om du inaktiverar , visas ett popup-fönster där du blir bekräftad och klickar på Ok.

Du kan redigera inställningarna för en tidigare skapad röstbrevlådegrupp när som helst i Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/går du till Tjänster och väljer Samtal > funktioner.

2

Klicka på röstbrevlådegruppen och välj den röstbrevlådegrupp som du vill redigera.

3

På sidopanelen, under Allmännainställningar, kan du redigera telefonnumret och/eller anknytningen och inringar-id .


 

Platsen kan inte ändras. Du måste ta bort den här röstbrevlådegruppen och återskapa den för att ändra platsen.

4

Under Inställningar förröstbrevlåda väljer du pilen bredvid Röstbrevlåda för att expandera och redigera de ytterligare röstbrevlådeinställningarna.


 

Om tjänsten röstbrevlåda är inaktiverad visas inte de ytterligare inställningarna.

5

Under Språk väljer du det språk som ska tillämpas påljudmeddelandena.

6

Under Hälsningsfras väljer du det meddelande som spelas upp när uppringarna når denna röstbrevlåda.

 • Standardhälsning– spelar upp en standardhälsning för inkommande samtal.
 • Anpassadhälsning – överför en ljudfil eller spela in en hälsning med hjälp av inspelningsfunktionen.
7

Under Faxmeddelandenkan du aktivera eller inaktivera röstbrevlådegruppen för att ta emot faxmeddelanden.

8

Under Ytterligare inställningar förröstbrevlåda kan du välja en eller båda av följande:

 • Markera kryssrutan Överför till '0' till telefonnummer och ange telefonnumret som inringarna överförs till.

   

  Om du väljer det här alternativet ska du säkerställa att hälsningen i röstbrevlådan informerar uppringarna om att de kommer att överföras om de trycker på ”0”.

 • Markera kryssrutan E-posta en kopia av meddelandet och ange e-postadressen till vilken inspelningen av alla röstbrevlåda skickas.
9

Under Ändra lösenord förröstbrevlåda kan du ändra lösenkoden för röstbrevlådegruppen.

10

När du har slutfört alla ändringar i röstbrevlådegruppen klickar du på Spara.

Du kan ta bort ett telefonnummer eller en anknytning från en röstbrevlådegrupp.


Om du använder funktionen röstbrevlåda för faxtjänst krävs ett telefonnummer. Om du använder det endast för röstbrevlådan är ett telefonnummer valfritt.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/går du till Tjänster och väljer Samtal > funktioner.

2

Klicka på röstbrevlådegruppen och välj den röstbrevlådegrupp som du vill redigera.

3

I kolumnen Åtgärder väljer du Ta bort tilldelning.

4

Du blir ombedd att bekräfta att du vill ta bort det här telefonnumret från röstbrevlådegruppen. Klicka på Ta bort för att bekräfta.


 

Om faxmeddelanden är aktiverat för den här röstbrevlådegruppen kommer du att uppmanas att inaktivera faxmeddelandet innan du tar bort telefonnumret. För att bekräfta klickar du på Ok. Klicka sedan på Inaktivera och Ta bort tilldelning.

Du kan ta bort en tidigare skapad röstbrevlådegrupp. När en röst brev låde grupp tas bort, alla meddelanden och relaterade data tas bort och kan inte återställas. Om ett telefonnummer eller en anknytning har tilldelats är det ej tilldelat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/går du till Tjänster och väljer Samtal > funktioner.

2

Klicka på Röstbrevlådegrupp och hitta den röstbrevlådegrupp som du vill ta bort från listan.

3

I kolumnen Åtgärder väljer du .

4

Bekräfta genom att klicka på Ta bort.

Du kan komma åt röst brev låde meddelanden i en röst brev låde grupp inkorg från valfri telefon.

1

Gör något av följande:

 • Du kan ringa till röstportalens telefonnummer från valfri telefon.

   

  Fråga administratören om du inte vet telefonnumret till din plats.

 • Tryck på meddelanden från en Cisco IP-telefon.
2

Ange röstbrevlådegruppens telefonnummer eller anknytning när du blir ombedd.

3

Ange lösenkoden för röstbrevlådegruppen.

4

Följ röstanvisningarna.