U kunt een voicemailgroep gebruiken voor een van de volgende scenario's:

 • U hebt een voicemail met algemeen doel nodig voor een afdeling of werkgroep.

 • U wilt een voicemail-optie toevoegen aan een attendant of Hunt-groep.

 • U wilt de doorgestroomde binnenkomende gesprekken van een gesprekswachtrij naar een gedeeld voicemailvak verzenden.

 • U hebt gebruikers die alleen een voicemail box nodig hebben.

U kunt een gedeeld voicemail- of inkomende faxvak maken door een nieuwe voicemailgroep te maken in Control Hub.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/naar Services en kies > functies.

2

Klik op Voicemailgroep > Voicemailgroepmaken.

3

Voer op de pagina Basisprincipes de volgende informatie in en klik op Volgende.

 • Locatie- Waar deze voicemailgroepsservice is toegewezen.
 • Voicemail groepsnaam- De naam die wordt gebruikt om deze voicemail groep te identificeren.
 • Telefoonnummer :wijs een telefoonnummer en/of toestel toe.

   

  Voor de faxservice is een afzonderlijk, volledig telefoonnummer vereist. Voor alleen voicemailservice is een telefoonnummer optioneel.

 • beller-id voornaam en achternaam — Weergegeven wanneer gesprekken worden overgedragen of doorgestuurduit deze voicemailgroep.
 • Voicemail toegangscode: gebruik deze code om toegang te krijgen tot de voicemail groep wanneer u belt.
4

Voer op de pagina Instellingen de volgende informatie in en klik opVolgende.

 • Taal- Selecteer de taal voor de audioaankondigingen.
 • Opslagbericht: kies waar berichten worden opgeslagen.
 • Nieuweberichtmelding : ontvang meldingen van nieuwe voicemails of faxs naar een e-mailadres.

  Indien dit is ingeschakeld, voert u het e-mailadres in.

 • Faxberichten: schakel deze functie in om toe te staan datdeze voicemailgroep faxberichten kan ontvangen.
 • Aanvullende voicemailinstellingen- Kies een of beide van de volgende opties:
  • Vink het selectievakje Door naar '0' naar telefoonnummer door en voer het telefoonnummer in waarmee de beroepen worden doorgezet.

  • Vink het selectievakje Een kopie van bericht e-mail aan en voer het e-mailadres in waar de opname van alle voicemails naar is verzonden.

5

Bekijk op de pagina Controleren onder elk tabblad de nieuwe instellingen voor voicemailgroep om te controleren of alles correct is. U kunt op Terug klikken om wijzigingen aan te brengen of klik op Maken om de instellingen toe te passen op uw nieuwe voicemailgroep.

6

Klik op Gereed wanneer u klaar bent.

De volgende stap

Als u de voicemailgroep hebt ingesteld voor een specifieke werkgroep of specifieke gebruikers, moet u het voicemailgroepnummer delen en het wachtwoord met deze gebruikers of groepen delen.

1

Ga vanuit de klantbeheerderweergave in https://admin.webex.com/naar Services en kies Bellen > functies.

2

Klik op Voicemail groep en selecteer dan de voicemail groep om te bewerken.

3

Selecteer in het zijpaneel onder Instellingen voicemail de pijl naast Voicemail om uit te vouwen.

4

Gebruik de schakelaar om deze voicemailgroepsservice in of uit te schakelen.

5

Als u het uitschakelen, verschijnt er een pop-up waarin u wordt gevraagd om te bevestigen, klikt u op OK.

U kunt de instellingen van een eerder gemaakte voicemailgroep op elk moment bewerken in Control Hub.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/naar Services en kies > functies.

2

Klik op Voicemail groep en selecteer de voicemail groep om te bewerken.

3

In het zijpaneel, onder Algemeneinstellingen, kunt u het telefoonnummer en/of het toestel ende telefoon beller-id .


 

De locatie kan niet worden gewijzigd. U moet deze voicemailgroep verwijderen en deze opnieuw maken om de locatie te wijzigen.

4

Selecteer onder Instellingen voicemail de pijl naast Voicemail om de aanvullende voicemailinstellingen uit te vouwen en te bewerken.


 

Als de voicemailgroepsservice is uitgeschakeld, worden de aanvullende instellingen niet weergegeven.

5

Selecteer bij Taal de taal die moet worden toegepast op deaudio-aankondigingen.

6

Kies bijGroeten het bericht dat wordt afgespeeld wanneer een beroep deze voicemail bereikt.

 • Standaardbegroete: speelt een standaardbegroete af voor binnenkomende gesprekken.
 • Aangepastebegroeting: upload een audiobestand of neem een begroeting op via de opnamefunctie.
7

Onder Faxberichtenkunt u deze voicemailgroep in- of uitschakelen om faxberichten te ontvangen.

8

Onder Aanvullende voicemailinstellingenkunt u een of beide van de volgende opties kiezen:

 • Vink het selectievakje Door naar '0' naar telefoonnummer door en voer het telefoonnummer in waarmee de beroepen worden doorgezet.

   

  Als u deze optie selecteert, zorgt u ervoor dat uw voicemailbegroeting bellers vertelt dat ze door op '0' te drukken worden doorverbonden.

 • Vink het selectievakje Een kopie van bericht e-mail aan en voer het e-mailadres in waar de opname van alle voicemails naar is verzonden.
9

Onder Toegangscode voicemail wijzigenkunt u de toegangscode voor deze voicemailgroep wijzigen.

10

Zodra u al uw bewerkingen in de voicemailgroep hebt voltooid, klikt u op Opslaan.

U kunt een telefoonnummer of toestel toewijzen aan een voicemailgroep.


Als u de functie voicemailgroep voor faxservice gebruikt, is een telefoonnummer vereist. Als u deze alleen voor voicemail gebruikt, is een telefoonnummer optioneel.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/naar Services en kies > functies.

2

Klik op Voicemail groep en selecteer de voicemail groep om te bewerken.

3

Selecteer in de kolom Acties de optie Niettoewijzen.

4

U wordt gevraagd te bevestigen dat u dit telefoonnummer uit de voicemailgroep wilt in weet te zetten. Klik op Niet toewijzen om te bevestigen.


 

Als faxberichten zijn ingeschakeld voor deze voicemailgroep, wordt u gevraagd het faxbericht uit te schakelen voordat u het telefoonnummer int. Klik op Ok om te bevestigen. Klik vervolgens op Uitschakelen en toewijzen.

U kunt een eerder gemaakte voicemail groep verwijderen. Wanneer een voicemailgroep wordt verwijderd, worden alle berichten en gerelateerde gegevens verwijderd en kunnen ze niet meer worden hersteld. Als er een telefoonnummer of toestelnummer is toegewezen, is dit niet toegewezen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/naar Services en kies > functies.

2

Klik op Voicemail groep en zoek de voicemail groep om te verwijderen uit de lijst.

3

Selecteer in de kolom Acties de optie.

4

Klik op Verwijderen om te bevestigen.

U hebt vanaf elke telefoon toegang tot de voicemailberichten in het postvak IN van een voicemailgroep.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Kies vanaf elke telefoon het telefoonnummer van de spraakportal.

   

  Als u het telefoonnummer van de spraakportal van uw locatie niet weet, vraagt u dit aan uw beheerder.

 • Druk vanaf een Cisco IP-telefoon op de toets Berichten.
2

Indien gevraagd voert u het telefoonnummer of toestelnummer van de voicemailgroep in.

3

Voer de toegangscode voor de voicemailgroep in.

4

Volg de audioaanwijzingen.