Før du begynder

Sørg for at oprette et indgangspunkt, før du konfigurerer en chat skabelon.

Indgangspunkter er den indledende repos plads for alle kanaltyper i Webex kontakt Center. Systemet sender kontakten til en agent på basis af den distributionsstrategi, der er angivet for et indgangspunkt.

Du kan konfigurere én chatskabelon for hvert indgangspunkt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se afsnittet indgangspunkt og køer i klargørings kapitlet i følgende platforms vejledninger:


Kun kunder, hvis organisation er provisioneret på en eksisterende Webex Calling integreret Platform, kan konfigurere en chat skabelon til deres kontakt center.

1

Log på kunde organisationen på https://admin.webex.com.

2

Klik på kontakt Center > funktioner i navigationsruden til venstre i afsnittet tjenester.

3

Vælg en af følgende indstillinger:

 • Hvis du vil oprette en ny chatskabelon, skal du klikke på Ny > Chatskabelon.
 • Hvis du vil redigere en eksisterende chat skabelon, skal du dobbeltklikke på kortet.

Systemet viser guiden chat skabelon .

4

På siden Definer skabelon :

 1. Angiv et entydigt navn, der identificerer formålet med skabelonen.

 2. Vælg et forudkonfigureret indgangspunkt på rullelisten.

 3. Vælg følgende tilpasningsindstillinger, og klik på næste. Du kan vælge flere indstillinger afhængigt af, hvad du ønsker, dine kunder skal se, når de chatter med din organisation.

  • Proaktiv prompt : den meddelelse, der vises i chat boksen, når kunden åbner webstedet for din organisation. Du kan tilpasse denne meddelelse. Du kan konfigurere tidspunktet til at spørge beskeden til kunden. Du kan også ændre titlen og standardvelkomstmeddelelsen.

  • Fri-timer : ikke-forretnings timer i din organisation. Du kan angive tilgængeligheden af chat support ved at konfigurere åbningstider og tidszonen for din organisation. Du kan også tilføje en ikke til stede-meddelelse til kunderne.

  • Virtuel agent : den forudkonfigurerede Chatbot, der starter samtalen med kunden. Du kan vælge mellem de tilgængelige virtuelle agenter og tilføje en velkomstmeddelelse.

   Konfigurer kundeoplysningsformularen, den visuelle visning af agenterne og statusmeddelelser for chatvinduet. For yderligere oplysninger, se konfigurer en virtuel Agent til Webex kontakt Center.

  • Feedback : den feedbackformular, der vises, når chatten er afsluttet. Du kan tilføje en meddelelse, der inviterer kunderne til at give deres feedback om deres chatoplevelse.


   

  På basis af de valgte indstillinger vises de efterfølgende trin i guiden.

5

På siden ProActive-prompt – fri-Time :

 1. I afsnittet proaktiv prompt skal du angive ventetiden, titlen og meddelelsen til prompten.

 2. I afsnittet fri-timer skal du angive meddelelsen for prompten og vælge åbningstider og tidszonen på rullelisten.

 3. Klik på Næste.


 

Den ProActive-prompt vises ikke i løbet af de fri-timer, eller når agenter ikke er tilgængelige til at hjælpe.

6

På siden kundeoplysninger skal du klikke på hvert af felterne på eksempel kortet og redigere attributterne. Kunden bruger disse attributter til at udfylde formularen.


 

Det er obligatorisk at angive mindst én kategori i afsnittet type attributter for kunder for at vælge kategorien på rullelisten.

7

På siden virtuel agent :

 1. Vælg en forudkonfigureret virtuel agent (der kan levere indledende automatiseret support i din kundes chatoplevelse) på rullelisten og indtaste en meddelelse.

 2. Indtast en velkomstmeddelelse, og klik på Næste.

8

På siden mærkning og identitet, status meddelelser :

 1. I afsnittet mærknings-og identitets angivelse skal du vælge en af følgende profiltyper:

  • Organisation: Brug en enkelt profil til at repræsentere alle agenter i din organisation. F. eks. navnet på organisationen.

  • Virtuelle agenter eller agenter: Brug entydige profiler til at repræsentere forskellige agenter i din organisation.

   Vælg en af følgende indstillinger:

   • Vis agentens viste navn: viser agentens fulde navn.

   • Vis agentens alias: viser agentens aliasnavn.

 2. I afsnittet status meddelelser skal du angive de meddelelser (der vises for kunden) og derefter klikke på næste.

9

På siden feedback skal du angive etiketten tekst og tippet i kortet attributter for at modtage kunde feedback.

10

Klik på Udfør på siden Udfør.


 

Når du har konfigureret chat skabelonen, vises et kodestykke. Hvis du vil bruge den netop konfigurerede chat skabelon på din virksomheds websted, kan du kopiere og indsætte kodestykket inden for det < hoved > eller < brødtekst > HTML-koden for websidens kildefil.

Du kan lukkekode stykket og hente det senere fra siden med kontakt Center > funktioner .