Konfigurer en chatskabelon til Webex-kontaktcenter

Før du begynder

Sørg for, at du opretter et indgangspunkt, før du konfigurerer en chatskabelon.

Indgangspunkter er det indledende landingssted for alle kanaltyper i Webex-kontaktcenter. Systemet sender kontakten til en agent baseret på dirigeringsstrategien, som er indstillet for et indgangspunkt.

Du kan konfigurere en chatskabelon for hvert indgangspunkt. Du finder yderligere oplysninger i afsnittet Indgangspunkt og køer i kapitlet Klargøring i følgende platformvejledninger:

1

Log ind på kundeorganisationen på https://admin.webex.com.

2

Fra navigationsruden til venstre i afsnittet Tjenester skal du klikke på Kontaktcenter > Funktioner.

3

Vælg én af følgende valgmuligheder:

 • For at oprette en ny chatskabelon skal du klikke på > chatskabelon.
 • Dobbeltklik på kortet for at redigere en eksisterende chatskabelon.

Systemet viser guiden Chatskabelon .

4

På siden Definer skabelon:

 1. Indtast et unikt navn, som identificerer formålet med din skabelon.

 2. Vælg et forudkonfigureret indgangspunkt fra rullegardinmenu.

 3. Vælg følgende brugertilpasningsvalgmuligheder, og klik på Næste. Du kan vælge flere valgmuligheder, afhængigt af hvad du ønsker, at dine kunder skal se, når de chatter med din organisation.

  • Proaktiv prompt: Meddelelsen, der vises i chatfeltet, når kunden åbner webstedet for din organisation. Du kan brugertilpasse denne meddelelse. Du kan konfigurere tidspunktet til at sende meddelelsen til kunden. Du kan også ændre titlen og standard velkomstmeddelelsen.

  • Uden for åbningstid: Din organisations ikke-åbningstider. Du kan indstille tilgængeligheden af chatsupport ved at konfigurere åbningstider og tidszone for din organisation. Du kan også tilføje en væk-meddelelse til kunderne.

  • Virtuel agent: Den forudkonfigurerede chatbot, der starter samtalen med kunden. Du kan vælge mellem de tilgængelige virtuelle agenter og tilføje en velkomstmeddelelse.

   Konfigurer formularen med kundeoplysninger, den visuelle visning af agenterne og statusmeddelelserne for chatvinduet. For yderligere oplysninger, se Konfigurer en virtuel agent for Webex-kontaktcenter.

  • Feedback: Den feedbackskema, der vises, efter chatten slutter. Du kan tilføje en meddelelse, der inviterer kunder til at give deres feedback om deres chatoplevelse.


   

  På baggrund af de valgte valgmuligheder vises de efterfølgende trin i guiden.

5

På siden Proaktiv besked uden for åbningstid:

 1. I afsnittet Proaktiv klarmelding skal du indtaste ventetiden, titlen og meddelelsen til meddelelsen.

 2. I afsnittet Uden for åbningstid skal du indtaste meddelelsen for prompten og vælge åbningstider og tidszone fra rullegardinmenu.

 3. Klik på Næste.


 

Proaktiv prompten vises ikke uden for åbningstiden, eller når agenter ikke kan hjælpe dig.

6

På siden Kundeoplysninger skal du klikke på hvert af felterne på forvisningskortet og ændre attributterne. Kunden bruger disse attributter til at udfylde formularen.


 

Det er obligatorisk at indtaste mindst én kategori i afsnittet Typeattributter , hvor kunderne kan vælge kategorien fra rullegardinmenu.

7

På siden Virtuel agent :

 1. Vælg en på forhånd konfigureret virtuel agent (som kan yde indledende automatisk support i din kundechatoplevelse) fra kundens telefons rullegardinmenu og indtast en meddelelse.

 2. Indtast en velkomstmeddelelse, og klik på Næste.

8

På siden Branding og identitet, Statusmeddelelser :

 1. I afsnittet Branding og identitet skal du vælge en af følgende profiltype:

  • Organisation: Brug en enkelt profil til at repræsentere alle agenter i din organisation. For eksempel navnet på organisationen.

  • Virtuel agent eller agenter: Brug unikke profiler til at repræsentere forskellige agenter i din organisation.

   Vælg én af følgende valgmuligheder:

   • Vis agentens viste navn: Viser agentens fulde navn.

   • Vis agentens alias: Viser agentens aliasnavn.

 2. I afsnittet Statusmeddelelser skal du indtaste meddelelserne (der vises for kunden) og derefter klikke på Næste.

9

På siden Feedback skal du indtaste Etiket og tiptekst i attribut-kortet for at modtage kundefeedback.

10

På siden Udført skal du klikke på Afslut.


 

Efter du har konfigureret chatskabelonen, vises et kodestykke. For at bruge den nyligt konfigurerede chatskabelon på din organisations websted kan du kopiere og indsætte kodestykket inden for <head> eller <body> HTML-koden på din hjemmesides kildefil.

Du kan lukke kodestykket og downloade det senere fra siden Kontaktcenter > funktioner.