Başlamadan önce

Bir sohbet şablonu yapılandırmadan önce bir giriş noktası oluşturmamasını sağlayın.

Giriş noktaları, Webex kişi merkezi 'ndeki tüm kanal türleri için ilk sahanlık yerdir. Sistem bir giriş noktası için ayarlanan Yönlendirme stratejisini temel alarak kişiyi bir temsilciye gönderir.

Her bir giriş noktası için bir sohbet şablonu yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki platform kılavuzlarındaki kaynak ayırma bölümünde bulunan giriş noktası ve kuyruklar bölümüne bakın :


Yalnızca kurumsal mevcut Webex Calling entegre edilmiş bir platforma tedarik edilen müşteriler kendi kişi merkezi için bir sohbet şablonu yapılandırabilir.

1

https://admin.webex.com müşteri organizasyonunda oturum açın.

2

Soldaki gezinti bölmesinden, Hizmetler bölümünde, iletişim merkezi > Özellikler ' i tıklayın.

3

Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

 • Yeni bir sohbet şablonu oluşturmak için Yeni > Sohbet Şablonu'nu tıklayın.
 • Mevcut bir sohbet şablonunu düzenlemek için kartı çift tıklatın.

Sistem sohbet şablonu Sihirbazı 'nı görüntüler .

4

Şablon Tanımla sayfasında:

 1. Şablonunuzun amacını tanımlayan benzersiz bir ad girin.

 2. Açılır listeden önceden yapılandırılmış bir giriş noktası seçin.

 3. Aşağıdaki özelleştirme seçeneklerini belirleyin ve İleri ' yi tıklatın. Müşterilerinizin kuruluşunuzla sohbet ettiklerinde neleri görmesini istediğinize bağlı olarak birden fazla seçenek belirleyebilirsiniz.

  • Proaktif bilgi Istemi : Müşteri kuruluşunuzun Web sitesini açtığında sohbet kutusunda beliren mesaj. Bu mesajı özelleştirebilirsiniz. Mesajı müşteriye sorulacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, başlığı ve varsayılan karşılama mesajını da değiştirebilirsiniz.

  • Saat aşımı: kuruluşunuzun iş dışı saatleri. Kuruluşunuzun iş saatlerini ve saat dilimini yapılandırarak sohbet desteğinin kullanılabilirliğini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, müşteriler için bir dışarıda mesajı da ekleyebilirsiniz.

  • Sanal temsilci : müşteriyle görüşmeyi başlatan önceden yapılandırılmış chatbot. Mevcut sanal temsilciler arasından seçim yapabilir ve bir karşılama mesajı ekleyebilirsiniz.

   Müşteri bilgileri formunu, temsilcilerin görselini ve sohbet penceresinin durum mesajlarını yapılandırın. Daha fazla bilgi için bkz . Webex kişi merkezi için sanal temsilci yapılandırma.

  • Geri bildirim : sohbet bittikten sonra görüntülenen geri bildirim formu. Müşterileri, sohbet deneyimleri ile ilgili geri bildirimde bulunmak üzere davet eden bir mesaj ekleyebilirsiniz.


   

  Belirlenen seçeneklere bağlı olarak sonraki adımlar sihirbazda görünür.

5

Önleyici istem ve saatler sayfasından:

 1. Proaktif bilgi istemi bölümüne, istemin bekleme süresini, başlığını ve mesajını girin.

 2. Saatler dışındaki bir bölümde, istemin mesajını girin ve açılır listeden İş saatlerini ve saat dilimini seçin.

 3. İleri'ye tıklayın.


 

Önleyici Istem kapalı saatlerde veya destek için temsilciler uygun olmadığında görünmez.

6

Müşteri bilgileri sayfasında, Önizleme kartında alanların her birine tıklayın ve nitelikleri değiştirin. Müşteri bu nitelikleri formu doldurmak için kullanır.


 

Müşterilerin kategoriyi açılan listeden seçmesi için tür nitelikleri bölümüne en az bir kategori girmek zorunludur.

7

Sanal temsilci sayfasında:

 1. Açılır listeden önceden yapılandırılmış bir sanal temsilci seçin (müşteri sohbet deneyiminizde ilk otomatik destek sağlar) ve bir mesaj girin.

 2. Karşılama mesajı girip İleri'yi tıklayın.

8

Marka ve kimlik, durum mesajları sayfasında:

 1. Marka ve kimlik bölümünde, aşağıdaki profil türünden birini seçin:

  • Kuruluş: Kuruluşunuzdaki tüm temsilcileri temsil etmek için tek bir profil kullanın. Örneğin, organizasyonun adı.

  • Sanal Temsilci veya Temsilciler: Kuruluşunuzdaki farklı temsilcileri temsil etmek için benzersiz profiller kullanın.

   Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Temsilcinin görüntülenen adını göster: temsilcinin tam adını görüntüler.

   • Temsilcinin diğer adını göster: temsilcinin diğer adını görüntüler.

 2. Durum mesajları bölümünde, mesajları (müşteriye görünen) girin ve İleri ' yi tıklayın.

9

Geri bildirim sayfasında, müşteri geri bildirimi almak için nitelikler kartına etiket ve İpucu metni girin .

10

Bitti sayfasında, son ' u tıklayın.


 

Sohbet şablonunu başarılı bir şekilde yapılandırdıktan sonra, bir kod parçacığı görünür. Yeni yapılandırılmış sohbet şablonunu kuruluşunuzun Web sitesinde kullanmak için, Web sitenizin kaynak dosyasının < head > veya < BODY > HTML etiketinde kod parçacığını kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Kod parçacığını kapatabilir ve daha sonra destek merkezi > Özellikler sayfasından indirebilirsiniz.