Kreiranje predloška za ćaskanje za Webex za kontakt

Pre nego što počneš

Uverite se da ste kreirali ulaznu tačku pre nego što konfigurišete predložak za ćaskanje.

Ulazne tačke su početno mesto sletanja za sve tipove kanala u Webex kontakt centra. Sistem šalje kontakt agentu na osnovu strategije usmeravanja koja je postavljena za ulaznu tačku.

Možete da konfigurišete po jedan predložak za ćaskanje za svako mesto unosa. Više informacija potražite u odeljku Ulazna tačka i redovi u poglavlju Obezbeđivanje u sledećim vodičima za platforme:

1

Prijavite se u organizaciju klijenata na https://admin.webex.com.

2

U oknu za navigaciju sa leve strane, u odeljku Usluge izaberite stavku Kontakt centar > funkcije.

3

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Da biste kreirali novi predložak za ćaskanje, kliknite na dugme > predložak za ćaskanje. Sistem prikazuje čarobnjak za predložak ćaskanja.
 • Dvaput kliknite na karticu da biste uredili postojeći predložak za ćaskanje.
4

Na stranici "Definisanje predloška ":

 1. Unesite jedinstveno ime koje identifikuje svrhu predloška.

 2. Odaberite unapred konfigurisano mesto unosa sa padajuće liste.

 3. Odaberite sledeće opcije prilagođavanja i kliknite na dugme " Dalje". Možete odabrati više opcija u zavisnosti od toga šta želite da klijenti vide kada ćaskaju sa vašom organizacijom.

  • Proaktivni odzivnik: Poruka koja se pojavljuje u polju za ćaskanje kada klijent otvori Web lokaciju vaše organizacije. Ovu poruku možete da prilagodite. Možete da konfigurišete vreme za upitanje poruke kupcu. Takođe možete da promenite naslov i podrazumevanu poruku dobrodošlice.

  • Van radnog vremena: Radno vreme koje nije radno vreme za vašu organizaciju. Dostupnost podrške za ćaskanje možete podesiti tako što ćete podesiti poslovne sate i vremensku zonu za vašu organizaciju. Takođe možete da dodate poruku "Odsutan" za kupce.

  • Virtuelni agent: Unapred konfigurisan chatbot koji započinje razgovor sa klijentom. Možete odabrati neki od dostupnih virtuelnih agenata i dodati poruku dobrodošlice.

   Konfigurišite obrazac sa informacijama o klijentima, vizuelni prikaz agenata i statusne poruke za prozor za ćaskanje. Više informacija potražite u članku Konfigurisanje virtuelnog agenta za Webex za kontakt.

  • Povratne informacije: Obrazac za povratne informacije koji se pojavljuje nakon završetka ćaskanja. Možete da dodate poruku u kojoj pozivate korisnike da daju povratne informacije o svom iskustvu ćaskanja.


   

  Na osnovu izabranih opcija, naredni koraci se pojavljuju u čarobnjaku.

5

Na stranici Proaktivno odzivnik, van radnog vremena:

 1. U odeljku Proaktivni odzivnik unesite vreme čekanja, naslov i poruku za odzivnik.

 2. U odeljku Van radnog vremena unesite poruku za odzivnik i odaberite poslovne sate i vremensku zonu sa padajuće liste.

 3. Kliknite na Sledeće.


 

Proaktivni odziv ne iskače tokom radnog vremena ili kada agenti nisu dostupni za pomoć.

6

Na stranici "Informacije o kupcu" kliknite na svako polje na kartici "Pregled" i izmenite atribute. Kupac koristi ove atribute za popunjavanje obrasca.


 

Obavezno je uneti najmanje jednu kategoriju u odeljak "Atributi tipa " da bi kupci odabrali kategoriju sa padajuće liste.

7

Na stranici Virtuelni agent:

 1. Odaberite unapred konfigurisanog virtuelnog agenta (koji može da pruži početnu automatizovanu podršku u iskustvu ćaskanja sa klijentima) sa padajuće liste i unesite poruku.

 2. Unesite poruku dobrodošlice i kliknite na dugme " Dalje".

8

Na stranici Brendiranje i identitet, statusne poruke:

 1. U odeljku Brendiranje i identitet odaberite jedan od sledećih tip profila:

  • Organizacija: Koristite jedan profil da biste predstavljali sve agente u vašoj organizaciji. Na primer, ime organizacije.

  • Virtuelni agent ili agenti: Koristite jedinstvene profile da biste predstavljali različite agente u vašoj organizaciji.

   Odaberite jednu od sledećih opcija:

   • Prikaži ime za prikaz agenta: Prikazuje agentovo puno ime.

   • Prikaži pseudonim agenta: Prikazuje ime pseudonima agenta.

 2. U odeljku Statusne poruke unesite poruke (koje se pojavljuju kupcu) i kliknite na dugme Dalje.

9

Na stranici Povratne informacije unesite tekst oznake i saveta na kartici Atributi da biste dobili povratne informacije kupaca.

10

Na stranici Gotovo kliknite na dugme Završi.


 

Nakon što uspešno konfigurišete predložak za ćaskanje, pojavi se isečak koda. Da biste koristili novo konfigurisani predložak za ćaskanje na Veb lokaciji vaše organizacije, možete da kopirate i nalepite isečak koda u izvornoj datoteci <naglavljeno>ili <bodno> HTML oznake izvorne datoteke Vaše Veb stranice.

Isečak koda možete zatvoriti i preuzeti ga kasnije sa stranice "> kontakt centra ".