Pre nego što počnete

Osigurajte da kreirate ulaznu tačku pre nego što podesite šablon za ćaskanje.

Uazne tačke su početno dolazno mesto za sve tipove kanala u Webex Contact Center. Sistem šalje kontakt agentu na osnovu strategije rutiranja koja je podešena za ulaznu tačku.

Možete da podesite jedan šablon za ćaskanje za svaku ulaznu tačku. Za više informacija, pogledajte odeljak Ulazna tačka i redovi za čekanje u poglavlju Obezbeđivanje u sledećim smernicama za platformu:


 

Samo klijenti čija organizacija je obezbeđena na postojećoj Cisco platformi može da podesi šablon za ćaskanje za svoj kontakt centar.

1

Prijavite se na organizaciju klijenta na https://admin.webex.com.

2

Pomoću navigacionog okna sa leve strane, u odeljku Usluge, kliknite na Contact Center > Funkcije.

3

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Da biste kreirali novi šablon ćaskanja, kliknite na Novo > Šablon ćaskanja.
 • Da biste uredili postojeći šablon ćaskanja, kliknite dva puta na karticu.

Sistem prikazuje čarobnjak za Šablon ćaskanja.

4

Na stranici Definicija šablona:

 1. Unesite jedinstveno ime koje identifikuje namenu vašeg šablona.

 2. Izaberite unapred podešenu ulaznu tačku iz liste padajućeg menija.

 3. Izaberite sledeće opcije za prilagođavanje i kliknite na Sledeće. Možete da izaberete više opcija u zavisnosti od togašta želite da vaši klijenti vide kada mogu da ćaskaju sa vašom organizacijom.

  • Proaktivni upit: Poruka koja se pojavljuje u okviru za ćaskanje kada klijent otvori veb lokaciju vaše organizacije. Možete da prilagodite ovu poruku. Možete da podesite vreme za prikaz poruke za klijenta. Možete takođe da promenite naslov i podrazumevanu poruku za dobrodošlicu.

  • Neradni sati: Neradni sati vaše organizacije. Možete da podesite dostupnost podrške za ćaskanje podešavanjem radnih sati i vremenske zone vaše organizacije. Možete takođe da dodate poruke za odsutnost za klijente.

  • Virtuelni agent: Unapred podešeni čatbot koji pokreće konverzaciju sa klientom. Možete da izaberete dostupnog virtuelnog agenta i da dodate poruku za dobrodošlicu.

   Podesite formular za informacije klijenta, vizuelni prikaz agenata i poruku za status za prozor za ćaskanje. Za više informacija, pogledajte Podešavanje virtuelnog agenta za Webex Contact Center.

  • Povratne inforrmacije: Formular za povratne informacije koje se pojavljuju nakon završetka ćaskanja. Možete da dodate poruku za poziv klijentima da daju povratne informacije o svom iskustvu ćaskanja.


   

  Na osnovu izabranih opcija, naknadni koraci pojavljuju se u čarobnjaku.

5

Na stranici Proaktivni upit, Neradni sati:

 1. U odeljku Proaktivni upit, unesite vreme čekanja, naslov i poruku za upit.

 2. U odeljku Neradni sati, unesite poruku za upit i izaberite radno vreme i vremensku zonu iz padajuće liste.

 3. Kliknite na Sledeće.


 

Proaktivni upit ne pojavljuje se tokom neradnih sati ili kada agenti nisu dostupni za pomoć.

6

Na strani Informacije za klijenta, kliknite na svako polje na kartici Pregled i modifikujte atribute. Klijent koristi ove atribute za popunjavanje formulara.


 

Obavezno je da unesete bar jednu kategoriju u odeljku Unos atributa za klijente da biste izabrali kategoriju iz padajuće liste.

7

Na stranici Virtuelni agent:

 1. Izaberite unapred podešenog virtuelnog agenta (ovo može da obezbedi inicijalnu automatsku podršku za iskustvo ćaskanja vašeg klijenta) iz padajuće liste i unesite poruku.

 2. Unesite poruku za dobrodošlicu i kliknite na Sledeći.

8

Na stranici Brendiranje i identitet, Statusna poruka:

 1. U odeljku Brendiranje i identitet, izaberite jedan od sledećih Tipova profila:

  • Organizacija: Upotrebite jedan profil za prikaz svih agenata u vašoj organizaciji. Na primer, ime organizacije,

  • Virtuelni agent ili agenti: Upotrebite jedinstvene profile za prikaz različitih agenata u vašoj organizaciji.

   Izaberite jednu od sledećih opcija:

   • Prikaz imena agenta za prikaz: Prikazuje puno ime agenta.

   • Prikaz alijasa agenta: Prikazuje ime alijasa agenta.

 2. U odeljku Statusna poruka, unesite poruke (koje se pojavljuju za klijenta) a zatim kliknite na Sledeća.

9

Na stranici Povratne informacije, unesite Oznaku i Tekst saveta u kartici atributa da biste dobili povratne informacije klijenta.

10

Na stranici Gotovo, kliknite na Završi.


 

Nakon što uspešno podesite šablon ćaskanja, pojavljuje se isečak koda. Da biste koristili novi podešeni šablon za ćaskanje na veb lokaciji vaše organizacije, možete da kopirate i prosledite isečak koda u okviru <head> ili <body> HTML oznake za izvornu datoteku vaše veb stranice.

Možete da zatvorite isečak koda i preuzmete ga kasnije preko stranice Contact Center > Funkcije.