Innan du börjar

Se till att du skapar en startadress innan du konfigurerar en chattmall.

Startadresser är den första målsidan för alla kanaltyper i Webex Contact Center. Systemet skickar kontakten till en agent baserat på routningsstrategin som är angiven för en startadress.

Du kan konfigurera en chattmall för varje startadress. Mer information finns i avsnittet Startadress och köer i kapitlet Reservering i följande plattformsguider:


Endast kunder vars organisation har etablerats på en befintlig klassisk plattform kan konfigurera en chattmall för sitt kontaktcenter.

1

Logga in i kundorganisationen på https://admin.webex.com.

2

Från navigationspanelen till vänster, i avsnittet Tjänster, knacka på Contact Center > Funktioner.

3

Välj ett av följande alternativ:

 • Om du vill skapa en ny chattmall klickar du på Ny > Chattmall.
 • Dubbelklicka på kortet om du vill redigera befintlig chattmall.

Guiden Chattmall visas i guiden.

4

På sidan Definiera mall:

 1. Ange ett unikt namn som identifierar syftet med mallen.

 2. Välj en förkonfigurerad startadress från listrutan.

 3. Välj följande anpassningsalternativ och klicka på Nästa. Du kan välja flera alternativ beroende på vad du vill att kunderna ska se när de väljer att chatta med din organisation.

  • Proaktiv uppmaning: meddelandet som visas i chattrutan när kunden öppnar organisationens webbplats. Du kan anpassa det här meddelandet. Du kan konfigurera tiden då meddelandet ska visas för kunden. Du kan även ändra rubriken och välkomstmeddelandet som visas som standard.

  • Stängt: utanför organisationens kontorstid. Du kan ställa in tillgängligheten för chatten genom att konfigurera organisationens kontorstider och tidszon. Du kan också lägga till ett frånvaromeddelande för kunder.

  • Virtuell agent: den förkonfigurerade chattroboten som startar konversationen med kunden. Du kan välja bland de tillgängliga virtuella agenter och lägga till ett välkomstmeddelande.

   Konfigurera kundinformationsformuläret, den visuella visningen av agenterna och statusmeddelandena för chattfönstret. Mer information finns i Konfigurera virtuell agent för Cisco Webex Contact Center.

  • Feedback: det återkopplingsformulär som visas efter att du har avslutat chatten. Du kan lägga till ett meddelande som bjuder in kunder att ge sina synpunkter på deras chattupplevelser.


   

  Baserat på de valda alternativen visas följande steg i guiden.

5

På sidan Proaktiv uppmaning, stängt:

 1. I avsnittet Proaktiv uppmaning anger du väntetid, rubrik och meddelande för uppmaningen.

 2. I avsnittet Stängt anger du meddelandet för prompten och väljer öppettider och tidszon i listrutan.

 3. Klicka på Nästa.


 

Proaktiv uppmaning visas inte utanför arbetstid eller när agenterna inte är tillgängliga för att hjälpa dig.

6

På sidan Kundinformation, knacka på varje fält på kortet Förhandsgranskning och ändra attributen. Kunden använder dessa attribut för att fylla i formuläret.


 

Det är obligatoriskt att ange minst en kategori i avsnittet Typattribut som kunderna kan välja i listrutan.

7

På sidan Virtuell agent:

 1. Välj en förkonfigurerad Virtuell agent (som kan ge inledande automatiserat stöd i din kundchatt) från listrutan och ange ett meddelande.

 2. Ange ett välkomstmeddelande och klicka på Nästa.

8

På sidan Anpassning och identitet, Statusmeddelanden:

 1. I avsnittet Varumärke och identitet väljer du en av följande profiltyperna:

  • Organisation: Använd en enda profil för att representera alla agenter i organisationen. Till exempel organisationens namn.

  • Virtuella agenter eller agenter: Använd unika profiler för att representera olika agenter i organisationen.

   Välj ett av följande alternativ:

   • Visa agentens visningsnamn: Visar agentens fullständiga namn.

   • Visa agentens alias: Visar agentens aliasnamn.

 2. I avsnittet Statusmeddelanden anger du meddelandena (som visas för kunden) och klickar sedan på Nästa.

9

På sidan Feedback anger du Etikett och tipstext på kortet Attribut för att få kundfeedback.

10

På sidan Klar knackar du på Slutför.


 

När du är klar med konfigureringen av chattmallen visas ett kodavsnitt. Om du vill använda den nyligen konfigurerade chattmallen på organisationens webbplats kan du kopiera och klistra in koden inom HTML-taggen i <head> eller <body> i webbsidans källfil.

Du kan stängs kodavsnittet och hämta det senare från sidan Contact Center > Funktioner.