Konfigurera en chattmall för Webex Contact Center

Innan du börjar

Se till att du skapar en startpunkt innan du konfigurerar en chattmall.

Startpunkter är startlandningen för alla kanaltyper i Webex Contact Center. Systemet skickar kontakten till en agent baserat på dirigeringsstrategin som har ställts in för en startpunkt.

Du kan konfigurera en chattmall för varje start punkt. För mer information, se avsnittet Startpunkter och köer i kapitlet Etablering i följande plattformsguider:

1

Logga in på kundorganisationen på https://admin.webex.com.

2

I navigationsfältet till vänster i avsnittet Tjänster klickar du Contact Center > Funktioner.

3

Välj något av följande alternativ:

 • Om du vill skapa en ny chattmall klickar du på > ny chattmall.
 • Om du vill redigera en befintlig chattmall dubbelklickar du på kortet.

Systemet visar guiden för chattmallar .

4

På sidan Define Template (Definiera mall):

 1. Ange ett unikt namn som identifierar syftet med mallen.

 2. Välj en förkonfigurerad startpunkt från listruta.

 3. Välj följande anpassningsalternativ och klicka på Nästa. Du kan välja flera alternativ beroende på vad du vill att dina kunder ska se när de chattar med din organisation.

  • Proaktivt meddelande: Meddelandet som visas i chattrutan när kunden öppnar din organisations webbplats. Du kan anpassa meddelandet. Du kan konfigurera tiden för att uppmana meddelandet till kunden. Du kan även ändra titel och standardmeddelande för välkomstmeddelande.

  • Efter arbetstid: Dina icke-arbetstider för din organisation. Du kan ställa in chattsupportens tillgänglighet genom att konfigurera din organisations arbetstider och tidszon. Du kan även lägga till ett meddelande för kunder.

  • Virtuell agent: Den förkonfigurerade chattboten som startar konversationen med kunden. Du kan välja bland de tillgängliga virtuella agenterna och lägga till ett välkomstmeddelande.

   Konfigurera formuläret för kundinformation, den visuella visningen av agenterna och statusmeddelanden för chattfönstret. Mer information finns under Konfigurera en virtuell agent för Webex Contact Center.

  • Feedback: Den feedbackformulär som visas efter att chatten har avslutats. Du kan lägga till ett meddelande som bjuder in kunder att ge feedback om chattupplevelsen.


   

  Baserat på de alternativ som har valts visas följande steg i guiden.

5

På sidan Proaktivt meddelande, Utanför arbetstid:

 1. Ange väntetid, titel och meddelande för meddelandet i avsnittet Proaktiva uppmaningar.

 2. I avsnittet Efter arbetstid anger du meddelandet som visas och väljer arbetstider och tidszon på sidan listruta.

 3. Klicka på Nästa.


 

Det proaktiva uppmaningen visas inte efter arbetstid eller när agenter inte är tillgängliga för att hjälpa dig.

6

På sidan Kundinformation klickar du på vart och ett av fälten i förhandsgranskningskortet och ändrar attributen. Kunden använder dessa attribut för att fylla i formuläret.


 

Det är obligatoriskt att ange minst en kategori i avsnittet Typattribut för kunder att välja kategorin från listruta.

7

På sidan för virtuell agent:

 1. Välj en förkonfigurerad virtuell agent (som kan ge inledande support automatisk via kundchatten) från listruta och ange ett meddelande.

 2. Skriv ett välkomstmeddelande och klicka på Nästa.

8

På sidan Varumärkessymboler och identitet, statusmeddelanden :

 1. I avsnittet Varumärkesprofilering och identitet väljer du en av följande profiltyp:

  • Organisation: Använd en gemensam profil för att representera alla agenter i din organisation. Till exempel namnet på organisationen.

  • Virtuell agent eller agenter: Använd unika profiler för att representera olika agenter i din organisation.

   Välj något av följande alternativ:

   • Visa agentens visningsnamn: Visar agentens fullständiga namn.

   • Visa agentens alias: Visar agentens aliasnamn.

 2. I avsnittet Statusmeddelanden anger du meddelandena (som visas för kunden) och klickar sedan på Nästa.

9

På feedbacksidan anger du Etikett- och tipstext attributkortet för att få kundfeedback.

10

Klicka på Slutför på sidan Klar.


 

När chattmallen har konfigurerats visas en kodsträng. Om du vill använda den nykonfigurerade chattmallen på organisationens webbplats kan du kopiera och klistra in kodsträngen i <head> eller <body> HTML-taggen på webbsidans källfil.

Du kan stänga kodsträngen och hämta den senare från sidan Contact Center > Funktioner.