Innan du börjar

Se till att du skapar en start punkt innan du konfigurerar en chatt-mall.

Start punkter är den initiala landnings platsen för alla kanal typer i Webex kontakt Center. Systemet skickar kontakten till en agent baserat på den cirkulations strategi som har angetts för en start punkt.

Du kan konfigurera en chattmall för varje startadress. Mer information finns i avsnittet Start punkt och köer i etablerings kapitlet i följande plattforms guider:


Endast kunder vars organisation har etablerats på en befintlig Webex Calling integrerad plattform kan konfigurera en chatt-mall för sina kontakt center.

1

Logga in i kund organisationen på https://admin.webex.com.

2

Klicka på kontakt Center > funktioner i navigerings fönstret till vänster i avsnittet tjänster.

3

Välj ett av följande alternativ:

 • Om du vill skapa en ny chattmall klickar du på Ny > Chattmall.
 • Om du vill redigera en befintlig chatt dubbelklickar du på kortet.

I systemet visas guiden chatt-mall .

4

På sidan Definiera mall :

 1. Ange ett unikt namn som identifierar syftet med mallen.

 2. Välj en förkonfigurerad start punkt i den nedrullningsbara listan.

 3. Välj följande anpassnings alternativ och klicka på Nästa. Du kan välja flera alternativ beroende på vad du vill att dina kunder ska se när de chattar med din organisation.

  • Proaktiv prompt : meddelandet som visas i rutan chatt när kunden öppnar webbplatsen för ditt företag. Du kan anpassa det här meddelandet. Du kan konfigurera tiden så att meddelandet visas som svar på kunden. Du kan även ändra rubriken och välkomstmeddelandet som visas som standard.

  • Lediga timmar : organisation utanför kontors tid. Du kan ställa in tillgängligheten för chatt supporten genom att konfigurera arbets tiderna och tids zonen för din organisation. Du kan också lägga till ett frånvaromeddelande för kunder.

  • Virtuell agent : den förkonfigurerade chatbot som startar konversationen med kunden. Du kan välja bland de tillgängliga virtuella agenter och lägga till ett välkomstmeddelande.

   Konfigurera kundinformationsformuläret, den visuella visningen av agenterna och statusmeddelandena för chattfönstret. Mer information finns i Configure a Virtual Agent for Webex Contact Center.

  • Feedback : det återkopplings formulär som visas efter att chatten har slutförts. Du kan lägga till ett meddelande som bjuder in kunder att ge sina synpunkter på deras chattupplevelser.


   

  Baserat på de valda alternativen visas följande steg i guiden.

5

På sidan för förebyggande frågor, lediga timmar :

 1. Ange vänte tiden, titeln och meddelandet för instruktionen i avsnittet proaktiv prompt .

 2. I avdelningen lediga timmar anger du meddelandet för frågan och väljer tidszon och tidszon i list rutan.

 3. Klicka på Nästa.


 

Den proaktivt uppmaningen visas inte på ett popup-fönster på över-timmar eller när agenter inte kan hjälpa dig.

6

På sidan kund information klickar du på vart och ett av fälten i förhands gransknings kortet och ändrar attributen. Kunden använder dessa attribut för att fylla i formuläret.


 

Det är obligatoriskt att ange minst en kategori i avsnittet typattribut för kunder om du vill välja kategori i den nedrullningsbara listan.

7

På sidan Virtual agent :

 1. Välj en förkonfigurerad virtuell agent (som kan ge inledande automatiserad support i din Customer Chat-upplevelse) i list rutan och ange ett meddelande.

 2. Ange ett välkomstmeddelande och klicka på Nästa.

8

På sidan märkning och identitet, status meddelanden :

 1. Välj en av följande profil typer i avsnittet avdelnings och identitets:

  • Organisation: Använd en enda profil för att representera alla agenter i organisationen. Till exempel organisationens namn.

  • Virtuella agenter eller agenter: Använd unika profiler för att representera olika agenter i organisationen.

   Välj ett av följande alternativ:

   • Visa agentens visnings namn: visar agentens fullständiga namn.

   • Visa agentens alias: visar agentens aliasnamn.

 2. I avsnittet status meddelanden anger du meddelanden (som visas för kunden) och klickar sedan på Nästa.

9

Ange etikett och tipstext i attribut kortet på feedback -sidan för att få feedback från kunden.

10

Klicka på Slutför på sidan klar.


 

När du har konfigurerat chatt-mallen visas ett kods tycke. Om du vill använda den nyligen konfigurerade chatt-mallen på organisationens webbplats kan du kopiera och klistra in koden i < head > eller < bröd texten > HTML-tagg på webb sidans källfil.

Du kan stänga kod avsnittet och hämta det senare från sidan med kontakt Center > funktioner .