Før du begynner

Sørg for at du oppretter et start punkt før du konfigurerer en chat-mal.

Inngangs punkt er det første avsats stedet for alle kanal typer i Webex kontakt senter. Systemet sender kontakten til en agent basert på rutings strategien som er angitt for et inngangs punkt.

Du kan konfigurere én chattemal for hvert inngangspunkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se inndelings punkt og køer i klar gjørings kapittelet i følgende plattform veiledninger:


Bare kunder som har klargjort organisasjonen på en eksisterende Webex Calling integrert plattform, kan konfigurere en chat-mal for deres kontakt senter.

1

Logg deg på kunde organisasjonen på https://admin.webex.com.

2

Fra navigasjons ruten til venstre i tjenester -delen klikker du på kontakt senter > funksjoner.

3

Velg mellom en av følgende alternativer:

 • Klikk på New(ny) > Chat Template(chattemal) for å opprette en ny chattemal.
 • Hvis du vil redigere en eksisterende chat-mal, dobbelt klikker du på kortet.

Systemet viser vei viseren for chat- maler .

4

På siden Definer mal :

 1. Skriv inn et unikt navn som identifiserer formålet med malen din.

 2. Velg et forhånds kon figurert inngangs punkt fra rulle gardin listen.

 3. Velg følgende tilpassings alternativer, og klikk på neste. Du kan velge flere alternativer, avhengig av hva du ønsker at kundene dine skal se når de chatter med din organisasjon.

  • Aktiv lede tekst : meldingen som vises i chat-boksen når kunden åpner Netts IDen i din organisasjon. Du kan tilpasse denne meldingen. Du kan konfigurere tiden til å spørre meldingen til kunden. Du kan også endre tittel og standard velkomstmelding.

  • Ikke arbeids tid: organisasjonen din har ikke arbeids tid. Du kan angi tilgjengeligheten for chat-støtten ved å konfigurere åpnings tiden og tids sonen for organisasjonen. Du kan også legge til en melding om at kunder er borte.

  • Virtuell agent : den forhånds kon figurerte chatbot som starter samtalen med kunden. Du kan velge mellom de tilgjengelige virtuelle agentene og legge til en velkomstmelding.

   Konfigurer kundeinformasjonsskjemaet, den visuelle visningen av agentene og statusmeldingene for chattevinduet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurere en virtuell Agent for Webex Contact Center.

  • Tilbake melding : tilbake meldings skjemaet som vises etter at chatten slutter. Du kan legge til en melding som inviterer kunder for å gi tilbakemelding om chatteopplevelsen.


   

  Basert på de valgte alternativene, vises de neste trinnene i veiviseren.

5

I den aktive lede teksten, av-timer -siden:

 1. I delen for proaktiv lede tekst angir du vente tid, tittel og melding for lede teksten.

 2. Skriv inn meldingen for lede teksten i delen antall anrop, og velg åpnings tid og tidssone fra rulle gardin listen.

 3. Klikk på Neste.


 

Den aktive lede teksten vises ikke i løpet av tids rommet, eller når agenter ikke er tilgjengelige for hjelp.

6

På siden kunde informasjon klikker du på hvert av feltene på forhånds visnings kortet og endrer attributtene. Kunden bruker disse attributtene til å fylle ut skjemaet.


 

Det er obligatorisk å skrive inn minst én kategori i seksjonen attributt for at kunder skal kunne velge kategorien fra rulle gardin listen.

7

På siden for virtuelle agenter :

 1. Velg en forhånds kon figurert virtuell agent (som kan gi innledende automatisert støtte i din kunde chat opplevelse) fra rulle gardin listen, og skriv inn en melding.

 2. Skriv inn en velkomstmelding, og klikk på Neste.

8

På siden merking og identitet, status meldinger :

 1. I delen vare merking og identitet velger du én av følgende profil type:

  • Organisasjon: Bruk én enkelt profil til å representere alle agenter i organisasjonen. For eksempel navnet på organisasjonen.

  • Virtuell agent eller agenter: Bruk unike profiler for å representere forskjellige agenter i organisasjonen.

   Velg mellom en av følgende alternativer:

   • Vis agentens visnings navn: viser agentens fulle navn.

   • Vis agentens alias: viser agentens alias navn.

 2. I delen status meldinger angir du meldingene (som vises for kunden), og deretter klikker du på neste.

9

På tilbake meldings siden angir du etiketten og tips teksten i telekort for å motta kunde tilbake melding.

10

Klikk Fullfør på ferdig - siden.


 

Når du har konfigurert chatte malen, vises det en kode snutt. Hvis du vil bruke den nylig konfigurerte chatte malen på organisasjonens Web område, kan du kopiere og lime kode snutten innenfor <- hode > eller < brød tekst > HTML-kode for side telefonens kilde fil.

Du kan lukke kode snutten og laste den ned senere fra siden > funksjoner for kontakt senter .