Cisco-hovedtelefon 730 bruger to forskellige Bluetooth-standarder. Indhold som f.eks. musik- og stemmelyd bruger en traditionel Bluetooth-forbindelse. Appen Cisco-hovedtelefoner bruger Bluetooth Low Energy (BLE) til at kommunikere med Cisco-hovedtelefon 730. BLE sender data frem eller tilbage fra hovedtelefonen og bruger mindre batteristrøm end en traditionel Bluetooth-forbindelse. Når du sætter hovedtelefonerne i pardannelsestilstand, forsøger hovedtelefonen at oprette forbindelse til begge Bluetooth-frekvenser. Når du tilslutter din hovedtelefon til mobilenheden via systemindstillingerne, søger enheden kun efter traditionelle Bluetooth-forbindelser.


Hvis du har iOS 13 eller senere, kan du oprette forbindelse til både traditionelle Bluetooth-og BLE-frekvenser via appen Cisco-hovedtelefoner. Android-enheder eller iPhones med iOS 12 eller ældre skal oprette forbindelse til systemindstillingerne og appen separat.

Prøv disse trin, hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem din hovedtelefon og appen Cisco-hovedtelefoner.

  • Genstart hovedtelefonerne med appen Cisco-hovedtelefoner åben.

  • Skub op og hold Bluetooth-kontakten nede i to sekunder for at sætte hovedtelefonen i pardannelsestilstand, og tryk på Prøv igen i appen Cisco-hovedtelefoner.

  • Genstart mobilenheden.

Cisco-hovedtelefon 730 kan oprette forbindelse til op til to aktive Bluetooth-enheder på én gang. Da appen Cisco-hovedtelefoner bruger Bluetooth Low Energy (BLE) til at oprette forbindelse til din hovedtelefon, tæller forbindelsen ikke som en af de to traditionelle Bluetooth-enheder.

Prøv disse trin, hvis appen Cisco-hovedtelefoner ikke viser din mobilenhed som tilsluttet.

  • Slå en af dine andre tilsluttede Bluetooth-enheder fra.

  • Træk stikket til USB-adapteren ud.

Hvis din hovedtelefon ikke kan opdateres med appen Cisco-hovedtelefoner, skal du kontrollere, at:

  • Din hovedtelefon er opladet.

  • Appen Cisco-hovedtelefoner er åbnet på din mobilenhed.

  • Din hovedtelefon og mobilenheden er tæt på hinanden, mens opdateringen er fuldført.

Prøv disse trin, hvis du har problemer med appen Cisco-hovetelefon på din mobilenhed:

  • Sørg for, at mobilenheden er kompatibel med appen Cisco-hovedtelefoner og opfylder minimumkravene til systemet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se app storen på din mobilenhed.

  • Fjern Cisco-hovedtelefoner på mobilenheden, og geninstaller derefter appen.