Cisco-headset 730 använder två olika Bluetooth® standarder. Innehåll som musik och tal använder en traditionell Bluetooth-anslutning. Appen Cisco Headsets använder Bluetooth Low Energy för att kommunicera med Cisco-headset 730. Bluetooth Low Energy överför data fram och tillbaka från headsetet och använder mindre batteriström än en traditionell Bluetooth anslutning. När du placerar headsetet i parkopplingsläge försöker headsetet att ansluta till båda Bluetooth-frekvenserna. När du ansluter ditt headset till den mobila enheten via systeminställningarna söker enheten bara efter traditionella Bluetooth-anslutningar.


 
Om du har iOS 13 eller senare kan du ansluta till både traditionella Bluetooth och Bluetooth lågenergifrekvenser via appen Cisco Headsets. Android-enheter eller iPhone med iOS 12 eller tidigare måste ansluta till systeminställningarna och appen separat.

Prova dessa steg om du inte kan få ditt headset att ansluta till USB-kortet.

 • Starta om headsetet med Cisco Headsets-appen öppen.

 • Skjut upp och håll Ström-/Bluetooth-reglaget i två sekunder för att placera ditt headset i parkopplingsläge och tryck på Försök igen i Cisco Headsets-appen.

 • Starta om den mobila enheten.

Cisco-headset 730 kan anslutas till upp till två aktiva Bluetooth® enheter samtidigt. Eftersom appen Cisco-headset använder Bluetooth Low Energy för att ansluta till ditt headset räknas inte anslutningen som en av de två traditionella Bluetooth enheterna.

Prova dessa steg om Cisco Headsets-appen inte visar din mobilen het som ansluten.

 • Stäng av en av dina andra anslutna Bluetooth-enheter.

 • Koppla ur USB-adaptern.

Om headsetet inte kan uppdateras med Cisco Headsets-appen kontrollerar du att:

 • Ditt headset är laddat.

 • Din mobila enhet har Cisco Headsets-appen öppen.

 • Headsetet och den mobila enheten är i närheten av varandra medan uppdateringen slutförs.

Utför följande steg om du har problem med Cisco-headsetappen på din mobilenhet:

 • Se till att din mobila enhet är kompatibel med appen Cisco Headsets och uppfyller minimisystemkraven. Mer information finns i App Store på din mobilen het.

 • Avinstallera Cisco-headset på din mobila enhet och installera sedan om appen.

 • När appen är öppen och söker efter ditt headset drar du Bluetooth/strömknappen uppåt och släpper taget.