Cisco Headset 730 bruker to forskjellige Bluetooth-standarder. Innhold som musikk og talelyd bruker en tradisjonell Bluetooth-tilkobling. Cisco Headsets-appen bruker Bluetooth Low Energy (BLE) til å kommunisere med Cisco Headset 730. BLE overfører data frem og tilbake fra headsettet og bruker mindre batteristrøm enn en tradisjonell Bluetooth-tilkobling. Når du setter headsettet i paringsmodus, prøver headsettet å koble til begge Bluetooth-frekvensene. Når du kobler hodesettet til den mobile enheten via systeminnstillingene, søker enheten bare etter tradisjonelle Bluetooth-tilkoblinger.


Hvis du har iOS 13 eller nyere, kan du koble til både tradisjonelle Bluetooth- og BLE-frekvenser via Cisco Headsets-appen. Android-enheter eller iPhones med iOS 12 eller eldre må koble til systeminnstillingene og appen separat.

Prøv disse trinnene hvis du ikke kan koble hodesettet til Cisco Headsets-appen.

  • Start hodesettet på nytt med Cisco Headsets-appen åpen.

  • Skyv opp og hold inne strøm/Bluetooth-bryteren i to sekunder for å sette headsettet i paringsmodus og trykk på Prøv på nytt i Cisco Headsets-appen.

  • Start den mobile enheten på nytt.

Cisco Headset 730 kan kobles til opptil to aktive Bluetooth-enheter samtidig. Fordi Cisco Headsets-appen bruker Bluetooth Low Energy (BLE) til å koble til hodesettet, teller ikke tilkoblingen som en av de to tradisjonelle Bluetooth-enhetene.

Prøv disse trinnene hvis Cisco Headsets-appen ikke viser mobilenheten din som Tilkoblet.

  • Slå av en av de andre tilkoblede Bluetooth-enhetene dine.

  • Koble fra USB-adapteren.

Hvis hodesettet ikke oppdateres med Cisco Headsets-appen, må du sørge for følgende:

  • Hodesettet er ladet.

  • Mobilenheten holder Cisco Headsets-appen åpen.

  • Hodesettet og mobilenheten er i nærheten av hverandre mens oppdateringen er fullført.

Prøv disse trinnene hvis du har problemer med Cisco Headsets-appen på mobilenheten din:

  • Forsikre deg om at mobilenheten din er kompatibel med Cisco Headsets-appen og oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se appbutikken på mobilenheten.

  • Avinstaller Cisco Headsets på mobilenheten din, og installer deretter appen på nytt.