סקירה

הופעת קו משותף היא היכולת להקצות קווים של משתמשים אחרים כקווים משותפים במכשיר של משתמש הקצה. תכונה ספציפית זו מאפשרת לך להקצות הופעות של קווים משותפים ולנהל אותן ביישום Webex של משתמש הקצה ב-Control Hub. תצורת הקו המשותף עבור יישום Webex דומה לתצורת הקו המשותף עבור טלפונים מסוג Multiplatform‏ (MPP) ב-Control Hub. משתמשי הקצה יכולים לגשת לקווים המשותפים דרך הגרסה השולחנית של יישום Webex.

יתרונות

  • המשתמשים יכולים לטפל בשיחות בשלוחה של משתמש אחר ישירות מיישום Webex.

  • המשתמשים יכולים לנהל כמה קווים משותפים ביעילות באמצעות חלון של ריבוי שיחות (נתמך ב-Windows) ביישום Webex.

  • המשתמשים יכולים להשתמש בכל התכונות במהלך השיחה, כגון המתנה והעברת שיחה, עבור הקו המשותף בדומה לקו הראשי.

קביעת תצורה של הופעת קו משותף

לפני שתתחיל

ראה את מגבלות ידועות לפני הגדרת מראה קו משותף עבור אפליקציית Webex .


 

אתה יכול להקצות מספרים שונים Webex Calling מיקומים ל אפליקציית Webex על שולחן העבודה במיקום אחר. לדוגמה, ניתן להקצות מספר (משתמש או קו וירטואלי) מהמיקום בבריטניה ל-a אפליקציית Webex בשולחן העבודה שמוקצה למשתמש במיקום בארה"ב.

למידע נוסף על קו משותף בין מיקומים, ראה תצורה של קווים משותפים וקווים וירטואליים על פני מיקומים .

1

ממבט הלקוח פנימהhttps://admin.webex.com , עבור אל ניהול בניווט השמאלי ולחץ משתמשים .

2

בחר את המשתמש שברצונך להקצות לו את הקו המשותף ולחץ על שיחות.

3

עבור אל חוויית השיחות של המשתמש ולחץ על הקצאת קו ביישום.

4

עבור אל הופעת קו משותף ביישום Webex ולחץ על קבע את התצורה של קווי יישום Webex.


 

ניתן ללחוץ על האפשרות קבע את התצורה של קווי יישום Webex רק אם סימנת את תיבת הסימון שולחן עבודה המופיעה תחת הקצאות יישום Webex, כי האפשרות של קו משותף תומכת רק בגרסה השולחנית של יישום Webex.

לקבלת מידע נוסף על צלצול והקצאות ביישום, ראה: ניהול שירותי יישום עבור משתמש Webex Calling.

5

כדי להוסיף הופעת קו משותף, לחץ עלסמל.


 
הוסף את הקווים בסדר שבו תרצה שהם יופיעו ביישום Webex של המשתמש. הקו הראשי של המשתמש הוא תמיד הקו הראשון ולא ניתן לשנות את המיקום שלו.
6

הזן את השם או את מספר הטלפון ובחר מבין האפשרויות שמופיעות.


 

רק משתמשים שלא חרגו מהמספר המרבי של הקווים המשותפים בהתאם לרישיון שלהם מופיעים כמשתמשים שניתן להקצות להם קו משותף של יישום Webex. לקבלת מידע נוסף על הוספה והקצאה של מכשיר למשתמש, ראה: הוספה והקצאה של טלפונים למשתמש ב-Control Hub.

אם למשתמש יש מספרים ממשתמשים אחרים או מקבוצות אחרות שהוגדרו ביישום Webex שלו, תוכל להוסיף תווית מותאמת אישית עבור הקו המשותף. תווית מותאמת אישית זו מסייעת למשתמש להבדיל בין קווים משותפים שונים.

7

מהרשימה הנפתחת, בחר את האפשרות הרצויה:

  • דחה בכל המכשירים: מונע מהשיחה לצלצל בכל המכשירים של המשתמש עבור קו זה.

  • השתק במכשיר זה: מונע מהשיחה לצלצל רק במכשיר זה ובקו זה.


 

לקבלת מידע נוסף על הגדרות דחיית שיחות, ראה: דחיית שיחה שמצלצלת בכל המכשירים עבור משתמש.

כדי להסיר קו משותף, לחץ על הסמל . לא ניתן להסיר את המשתמש הראשי בקו 1.

8

לחץ על שמור.

לאחר שהוספת קו משותף, הסרת או שינית אותו, יישום Webex יזהה את העדכון והמשתמשים יקבלו התראה ביישום Webex שלפיה להפעיל מחדש את היישום כדי להחיל את השינויים.

לאחר הגדרת קו משותף , ניתן להפעיל את גשר השיחות באמצעות ה FAC לגשר השיחה.

מגבלות

הנה כמה מגבלות ידועות של הופעת קו משותף:

  • באפשרותך להגדיר הופעה של קו משותף בגרסה השולחנית של יישום Webex בלבד.

  • באפשרותך להוסיף עד 10 קווים, כולל הקו הראשי, ליישום Webex.

  • באפשרותך להוסיף קווים נוספים לטלפון סביבת העבודה. עם זאת, ניתן להוסיף רק את הטלפון לסביבת העבודה עם רישיון מקצועי כקו משותף.