Pregled

Pojava deljene linije predstavlja mogućnost dodeljivanja linija drugih korisnika kao deljenih linija uređaju krajnjeg korisnika. Ova posebna funkcija vam omogućava da upravljate pojavama deljenih linija i da ih dodelite aplikaciji Webex krajnjeg korisnika na platformi Control Hub. Konfigurisanje deljene linije za aplikaciju Webex je slično konfigurisanju deljene linije za MPP telefone (multiplatform phones) na platformi Control Hub. Krajnji korisnici mogu da pristupe deljenim linijama preko verzije aplikacije Webex za radnu površinu.

Prednosti

  • Korisnici mogu da rukuju pozivima na lokalu drugog korisnika direktno iz aplikacije Webex.

  • Korisnici mogu efikasno da upravljaju sa više deljenih linija pomoću prozora za više poziva (podržano u operativnom sistemu Windows) u aplikaciji Webex.

  • Korisnici na deljenoj liniji slično kao na primarnoj liniji mogu da koriste sve funkcije koje su dostupne tokom poziva, kao što su poziv na čekanju i prenos poziva.

Konfigurisanje pojave deljene linije

Pre nego što počnete

Pogledajte poznata ograničenja pre konfigurisanja izgleda deljena linija aplikacije za Webex aplikaciju.


 

Brojeve sa različitih lokacija Webex Calling aplikaciji Webex radnoj površini možete da dodelite na drugoj lokaciji. Na primer, broj (korisnik ili virtuelna linija) sa UK lokacije može da se dodeli Webex aplikaciji na radnoj površini koja je dodeljena korisniku na lokaciji u SAD.

Više informacija o deljena linija na svim lokacijama potražite u članak Konfiguracija deljenih linija i virtuelnih linija na svim lokacijama.

1

Iz prikaza klijenta u opciji Izaberite https://admin.webex.comstavku Upravljanje u levoj navigaciji i kliknite na dugme Korisnici.

2

Izaberite korisnika kojem želite da dodelite deljenu liniju i kliknite na Pozivanje.

3

Idite do stavke Korisničko iskustvo pozivanja i kliknite na Dodela linije aplikacije.

4

Idite na Pojava deljene linije u aplikaciji Webex i kliknite na Konfiguriši linije u aplikaciji Webex.


 

Opcija Konfiguriši linije u aplikaciji Webex je dostupna samo ako ste potvrdili polje za potvrdu Radna površina ispod Dodele aplikacije Webex jer deljena linija podržava samo verziju aplikacije Webex za radnu površinu.

Više informacija o zvonu i dodelama u aplikaciji pročitajte u članku: Upravljanje uslugama aplikacije za korisnika platforme Webex Calling.

5

Da biste dodali deljena linija izgled, kliknite naIkonu.


 
Dodajte linije redosledom kojim želite da se prikazuju u aplikaciji Webex datog korisnika. Primarna linija korisnika je uvek prva linija i njen redosled ne možete da promenite.
6

Unesite ime ili broj telefona, pa izaberite neku od opcija koje se pojave.


 

Samo korisnici koji nisu premašili maksimalan broj deljenih linija po licenci pojavljuju se kao korisnici kojima može da se dodeli deljena linija aplikacije Webex. Više informacija o dodavanju i dodeljivanju uređaja korisniku potražite u članku: Dodavanje i dodeljivanje telefona korisniku na platformi Control Hub.

Ako korisnik ima brojeve drugih korisnika/grupa konfigurisane u aplikaciji Webex, možete da dodate prilagođenu oznaku za deljenu liniju. Ova prilagođena oznaka pomaže korisniku da razlikuje jednu pojavu deljene linije od druge.

7

Na padajućoj listi izaberite potrebnu opciju:

  • Odbijanje na svim uređajima: Zaustavlja zvonjavu poziva na svim korisničkim uređajima za tu liniju.

  • Utišavanje na ovom uređaju: Zaustavlja zvonjavu poziva samo na tom uređaju za tu liniju.


 

Više informacija o postavkama odbijanja poziva potražite u članku: Odbijanje zvonjave poziva na svim uređajima za korisnika.

Da biste uklonili deljenu liniju, kliknite na ikonu . Ne možete ukloniti primarnog korisnika na liniji 1.

8

Kliknite na Sačuvaj.

Nakon što dodate, uklonite ili promenite deljenu liniju, aplikacija Webex otkriva promenu i korisnici će dobiti obaveštenje u aplikaciji Webex da ponovo pokrenu aplikaciju da bi se promene primenile.

Kada se deljena linija, most poziva se može pozvati pomoću FAC-a za most poziva.

Ograničenja

Evo nekih poznatih ograničenja pojave deljene linije:

  • Pojavu deljene linije možete da konfigurišete samo za verziju aplikacije Webex na radnoj površini.

  • Webex aplikaciji možete dodati najviše 10 linija, uključujući primarnu liniju.

  • Na telefon radnog prostora možete dodati dodatne linije. Međutim, možete da dodate samo telefon radnog prostora sa profesionalnom licencom kao deljena linija.