Genel Bakış

Paylaşımlı hat görünümü, diğer kullanıcıların hatlarını son kullanıcı cihazında paylaşımlı hatlar olarak sağlama özelliğidir. Bu özellik, Control Hub’da son kullanıcının Webex Uygulamasına paylaşımlı hat görünümleri atamanızı ve bunları yönetmenizi sağlar. Webex Uygulaması için paylaşımlı hat yapılandırması, Control Hub’daki Çok Platformlu Telefonlar (MPP - Multiplatform Phones) için olan paylaşımlı hat yapılandırmasına benzerdir. Son kullanıcılar, Webex Uygulamasının masaüstü sürümünden paylaşımlı hatlara erişebilir.

Faydalar

  • Kullanıcılar, diğer kullanıcıların dahili numaralarındaki çağrıları doğrudan Webex Uygulaması üzerinden işleyebilir.

  • Kullanıcılar, Webex Uygulamasında çoklu çağrı penceresini kullanarak (Windows’da desteklenmektedir) birden fazla paylaşımlı hattı verimli bir şekilde yönetebilir.

  • Kullanıcılar, bekletme ve çağrı aktarımı gibi devam eden çağrı özelliklerini birincil hatta benzer şekilde paylaşımlı hat için kullanabilir.

Paylaşımlı hat görünümünü yapılandırın

Başlamadan önce

Bkz. bilinen sınırlamalar için paylaşımlı hat görünümünü yapılandırmadan önce Webex Uygulaması .


 

Farklı numaralardan numara atayabilirsiniz. Webex Calling konumlar Webex Uygulaması masaüstünde farklı bir konumda. Örneğin, Birleşik Krallık konumundan bir numara (kullanıcı veya sanal hat) bir kişiye atanabilir. Webex Uygulaması ABD konumundaki bir kullanıcıya atanan masaüstünde.

Konumlar arasında paylaşımlı hat hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Konumlar arasında paylaşılan hatların ve sanal hatların konfigürasyonu .

1

Müşteri görünümündenhttps://admin.webex.com , git Yönetim sol gezinmede ve tıklayın Kullanıcılar .

2

Paylaşımlı hattı atamak istediğiniz kullanıcıyı seçin ve Çağrı’ya tıklayın.

3

Kullanıcı çağrı deneyimi’ne gidin ve Uygulama hattı ataması’na tıklayın.

4

Webex Uygulamasında Paylaşımlı Hat Görünümü’ne gidin ve Webex Uygulaması Hatlarını Yapılandır’a tıklayın.


 

Paylaşımlı hat, Webex Uygulamasının yalnızca masaüstü sürümünde desteklenir. Bu nedenle, yalnızca Webex uygulaması atamalarının altındaki Masaüstü onay kutucuğunu seçmeniz durumunda Webex Uygulaması Hatlarını Yapılandır seçeneği tıklanabilir olur.

Uygulama çaldırma ve atamaları hakkında daha fazla bilgi için bkz.: Bir Webex Calling kullanıcısı için uygulama hizmetlerini yönetin.

5

Paylaşılan bir hat görünümü eklemek içinsimgesine dokunun.


 
Hatları, kullanıcının Webex uygulamasında görünmesini istediğiniz sırayla ekleyin. Kullanıcının birincil hattı daima ilk hattır. Bu hattın sırasını değiştiremezsiniz.
6

Adı veya telefon numarasını girin ve görüntülenen seçenekler arasından seçiminizi yapın.


 

Yalnızca lisanslarının kapsamına göre maksimum paylaşımlı hat sayısını aşmamış olan kullanıcılar, Webex Uygulamasının bir paylaşımlı hattına atanabilir kullanıcılar olarak görünür. Cihaz ekleme ve kullanıcıya atama hakkında daha fazla bilgi için bkz.: Control Hub’da bir kullanıcıya telefon ekleme ve atama.

Bir kullanıcının başka kullanıcılardan/gruplardan kendi Webex Uygulamasında yapılandırılmış numaraları varsa paylaşımlı hat için özel bir etiket ekleyebilirsiniz. Bu özel etiket, kullanıcının paylaşımlı hat görünümünü diğerlerinden ayırmasına yardımcı olur.

7

Açılır listeden gerekli seçeneği belirleyin:

  • Tüm cihazlarda ret: İlgili hattaki çağrının kullanıcının cihazlarını çaldırmamasını sağlar.

  • Bu cihazda sessizlik: İlgili hattaki çağrının söz konusu cihazı çaldırmamasını sağlar.


 

Çağrı reddetme ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz.: Çalan çağrıyı bir kullanıcı için tüm cihazlarda reddedin.

Paylaşılan bir hattı kaldırmak için simgesine tıklayın. 1. hattaki birincil kullanıcıyı kaldıramazsınız.

8

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Bir paylaşımlı hat eklendiğinde, kaldırıldığında veya değiştirildiğinde Webex Uygulaması güncellemeyi algılar. Kullanıcılar, Webex Uygulamasında değişikliklerin uygulanması için uygulamayı yeniden başlatmaları gerektiğini belirten bir bildirim alır.

paylaşımlı hat yapılandırıldıktan sonra, çağrı köprüsü şu şekilde çağrılabilir: FAC Çağrı köprüsü için.

Sınırlamalar

Paylaşımlı hat görünümünün bazı bilinen sınırlamaları şöyledir:

  • Paylaşımlı hat görünümünü, yalnızca bir Webex Uygulamasının masaüstü sürümü için yapılandırabilirsiniz.

  • Webex Uygulamasına birincil telefon hattı dahil olmak üzere en fazla 10 hat ekleyebilirsiniz.

  • Çalışma alanı telefonuna ek hatlar ekleyebilirsiniz. Ancak, paylaşılan bir hat olarak yalnızca profesyonel lisansa sahip çalışma alanı telefonunu ekleyebilirsiniz.