Oversigt

Visning af en delt linje er muligheden for at angive andre brugeres linjer som delte linjer på slutbrugerenheden. Denne specifikke funktion giver dig mulighed for at tildele og administrere visningen af delte linjer til slutbrugerens Webex-app i Control Hub. Konfigurationen af delte linjer for Webex-appen ligner konfigurationen af delte linjer for Multiplatformstelefoner (MPP) i Control Hub. Slutbrugerne kan få adgang til de delte linjer via desktopversionen af Webex-appen.

Fordele

  • Brugere kan håndtere opkald på en anden brugers lokalnummer direkte fra Webex-appen.

  • Brugere kan administrere flere delte linjer effektivt ved hjælp af vinduet med flere opkald (understøttet på Windows) i Webex-appen.

  • Brugere kan bruge alle funktioner til igangværende opkald såsom venteposition og omstilling af opkald til den delte linje såvel som til den primære linje.

Konfigurerer visning af en delt linje

Før du begynder

Læs om nogle kendte begrænsninger, før du konfigurerer visning af en delt linje for Webex-appen.

1

I kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Administration i den venstre navigationsbjælke og klikke på Brugere.

2

Vælg den bruger, du vil tildele den delte linje til, og klik på Opkald.

3

Gå til Brugeropkaldsoplevelse, og klik på Tildeling af applikationslinje.

4

Gå til Visning af en delt linje i Webex-appen, og klik på Konfigurer Webex-applinjer.


 

Valgmuligheden Konfigurer Webex-applinjer kan kun klikkes på, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Desktop under Webex-applikationstildelinger, da den delte linje kun understøtter desktopversionen af en Webex-app.

Du kan finde yderligere oplysninger om opkald og tildelinger for applikationen her: Administrer applikationstjenester for en Webex Calling-bruger.

5

Klik på -ikonet for at tilføje visning af en delt linje.


 
Tilføj linjerne i den rækkefølge, de skal vises i brugerens Webex-app. Brugerens primære linje er altid den første linje, og du kan ikke ændre rækkefølgen.
6

Indtast navn eller telefonnummer, og vælg mellem de viste valgmuligheder.


 

Kun brugere, der ikke har overskredet det maksimale antal delte linjer i henhold til deres licens, vises som brugere, der kan tildeles til en delt Webex-app-linje. Du kan finde yderligere oplysninger om at tilføje og tildele enheden til en bruger her: Tilføj og tildel telefoner til en bruger i Control Hub.

Hvis en bruger har numre fra andre brugere/grupper konfigureret i deres Webex-app, kan du tilføje en tilpasset etiket for den delte linje. Denne tilpassede etiket hjælper brugeren med at identificere en visning af én delt linje fra en anden.

7

Vælg den relevante valgmulighed i rullelisten:

  • Afvis på alle enheder: Stopper opkaldet fra at ringe på alle brugerenheder for den pågældende linje.

  • Stilhed på denne enhed: Stopper opkaldet fra at ringe på den enkelte enhed på den pågældende linje.


 

Du kan finde yderligere oplysninger om indstillinger for afvisning af opkald her: Afvis et opkald, der ringer, på alle enheder for en bruger.

Klik på ikonet for at fjerne en delt linje. Du kan ikke fjerne den primære bruger på linje 1.

8

Klik på Gem.

Når du har tilføjet, fjernet eller ændret en delt linje registrerer Webex-appen opdateringen, og brugeren får en besked på Webex-appen om at genstarte, så ændringerne kan blive anvendt.

Begrænsninger

Her er nogle kendte begrænsninger for visning af en delt linje:

  • Du kan kun konfigurere visning af en delt linje for desktopversionen af Webex-appen.

  • Du kan tilføje maksimalt 10 linjer, herunder den primære linje til Webex-appen.

  • Du kan ikke tildele arbejdsområdelinjen som en delt linje.