Omówienie

Wygląd linii wspólnej to możliwość konfiguracji linii innych użytkowników jako linii wspólnych na urządzeniu użytkownika końcowego. Ta konkretna funkcja umożliwia przypisywanie wyglądów wspólnych linii do aplikacji Webex użytkownika końcowego w Control Hub i zarządzanie nimi. Konfiguracja linii wspólnej dla aplikacji Webex jest podobna do konfiguracji linii wspólnej dla telefonów wieloplatformowych (MPP) w Control Hub. Użytkownicy końcowi mogą uzyskać dostęp do linii wspólnych za pośrednictwem wersji komputerowej aplikacji Webex.

Korzyści

  • Użytkownicy mogą obsługiwać połączenia z numerem wewnętrznym innego użytkownika bezpośrednio z poziomu aplikacji Webex.

  • Użytkownicy mogą efektywnie zarządzać wieloma liniami wspólnymi za pomocą okna wielu połączeń (obsługiwanego w systemie Windows) w aplikacji Webex.

  • Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich dostępnych podczas połączenia, takich jak wstrzymanie i przekazywanie połączeń dla linii wspólnej, podobnie jak w przypadku linii podstawowej.

Konfigurowanie wyglądu linii wspólnej

Przed rozpoczęciem

Zobacz do znane ograniczenia przed skonfigurowaniem wyglądu linii wspólnej dla Aplikacja Webex .


Możesz przypisać numery z różnych Webex Calling lokalizacje do Aplikacja Webex na komputerze w innej lokalizacji. Na przykład numer (użytkownik lub linia wirtualna) z lokalizacji w Wielkiej Brytanii można przypisać do Aplikacja Webex na komputerze, który jest przypisany do użytkownika w lokalizacji w Stanach Zjednoczonych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat linii wspólnej między lokalizacjami, zobacz Konfiguracja linii wspólnych i linii wirtualnych w różnych lokalizacjach .

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do Zarządzanie w lewym panelu nawigacyjnym i kliknij Użytkownicy .

2

Wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać linię wspólną i kliknij opcję Połączenie.

3

Przejdź na stronę Środowisko połączeń użytkownika i kliknij opcję Przypisanie linii aplikacji.

4

Przejdź na stronę Wygląd linii wspólnej w aplikacji Webex i kliknij opcję Konfiguruj linie aplikacji Webex.


 

Opcję Konfiguruj linie aplikacji Webex można kliknąć tylko po zaznaczeniu pola wyboru Pulpit w obszarze Przypisania aplikacji Webex, ponieważ linia wspólna obsługuje tylko wersję komputerową aplikacjiWebex.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów dzwonienia dla aplikacji i ich przypisań, zobacz: Zarządzanie usługami aplikacji dla użytkownika aplikacji Webex Calling.

5

Aby dodać wygląd linii wspólnej, kliknij ikonę .


 
Dodaj linie w kolejności, w jakiej mają być wyświetlane w aplikacji Webex użytkownika. Linia podstawowa użytkownika jest zawsze pierwszą linią i nie można zmienić jej kolejności.
6

Wprowadź nazwisko lub numer telefonu i wybierz jedną z wyświetlonych opcji.


 

Tylko użytkownicy, którzy nie przekroczyli maksymalnej liczby linii wspólnych zgodnie z licencją, są wyświetlani jako użytkownicy z możliwością przypisania do linii wspólnej aplikacji Webex. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania i przypisywania urządzenia do użytkownika, zobacz: Dodawanie i przypisywanie telefonów do użytkownika w Control Hub.

Jeśli użytkownik ma numery od innych użytkowników/grup skonfigurowanych w aplikacji Webex, możesz dodać niestandardową etykietę linii wspólnej. Ta etykieta niestandardowa pomaga użytkownikowi odróżnić wyglądy linii wspólnej.

7

Z listy rozwijanej wybierz wymaganą opcję:

  • Odrzuć na wszystkich urządzeniach: Zatrzymuje dzwonek połączenia na wszystkich urządzeniach użytkownika danej linii.

  • Wycisz na tym urządzeniu: Zatrzymuje dzwonek połączenia tylko na urządzeniu danej linii.


 

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień odrzucania połączeń, zobacz: Odrzucanie połączenia sygnalizowanego dzwonkiem na wszystkich urządzeniach użytkownika.

Aby usunąć linię wspólną, kliknij ikonę . Nie możesz usunąć użytkownika podstawowego na 1. linii.

8

Kliknij opcję Zapisz.

Po dodaniu, usunięciu lub zmianie linii wspólnej aplikacja Webex wykryje aktualizację, a użytkownicy otrzymają powiadomienie w aplikacji Webex o ponownym uruchomieniu w celu zastosowania zmian.

Po skonfigurowaniu linii wspólnej mostek połączeń można wywołać za pomocą przycisku FAC dla mostka połączeń.

Ograniczenia

Oto niektóre znane ograniczenia wyglądu linii wspólnej:

  • Wygląd linii wspólnej można skonfigurować tylko dla klasycznej wersji aplikacji Webex.

  • aplikacji Webex można dodać maksymalnie 10 linii, w tym linię podstawową.

  • Do telefonu w obszarze roboczym można dodać dodatkowe linie, ale nie można dodać telefonu w obszarze roboczym jako linii wspólnej.