Pogreška:„Nije uspjelo dobivanje točnih parametara tijekom preuzimanja komponente sastanka.Obratite se tehničkoj podršci za pomoć.”

Pogreška:„Nije uspjelo dobivanje točnih parametara tijekom preuzimanja komponente sastanka.Obratite se tehničkoj podršci za pomoć.”

Pogreška:'Prilikom pokretanja sastanka ili uključivanja u sastanak nije uspjelo dohvaćanje ispravnih parametara prilikom preuzimanja komponente sastanka.

 

Uzrok:Sljedeća pogreška pojavljuje se prilikom pokretanja sastanka ili uključivanja u sastanak kada je TLS 1.2 onemogućen u internetskim mogućnostima:

Korisnik je dodao sliku

Rješenje:

Da biste riješili taj problem, omogućite TLS 1.2:

  1. Kliknite unutar okvira za pretraživanje na programskoj traci, a zatim upišite i odaberite Internetske mogućnosti.
  2. Odaberite karticu Dodatno u internetskim svojstvima, a zatim potvrdite okvir Koristi TLS 1.2 u odjeljku Sigurnost.
  3. Kliknite Primijeni , a zatim odaberite U redu.
Ako se problem i dalje javlja, obratite se tehničkoj podršci.Pomoć potražite u odjeljku: WBX162 - Kako mogu kontaktirati službu za korisnike tvrtke Webex ili tehničku podršku?
Je li taj članak bio koristan?