RedSky-services voor noodgevallen voor Webex Calling

U kunt RedSky kiezen als E911-noodoproepprovider voor uw Webex Calling-implementatie. RedSky biedt u ondersteuning voor de locatie per apparaat (voor MPP-apparaten die geschikt zijn voor HELD) en een netwerk dat noodoproepen omleidt naar PSAP's (Public Safety Answering Points) in de VS, de overzeese gebieden van de VS, en Canada. RedSky biedt een portal voor het beheer van noodoproepen en een integratiepunt in Control Hub.

De service wordt per locatie ingeschakeld. Wanneer een locatie volledig is ingeschakeld in Control Hub, worden noodoproepen (933 voor testoproepen en 911 voor noodoproepen) geplaatst vanaf alle telefoons en soft clients die zijn toegewezen aan die locatie in Control Hub via de services van RedSky.

De rol van RedSky in de oplossing is als volgt:

 • Onderhoudt de door partners/klanten ingerichte database die wordt gebruikt om een noodoproep toe te wijzen aan een verzendlocatie

 • Op basis van de verzendlocatie van een bellend apparaat worden noodoproepen doorgestuurd naar de juiste PSAP met informatie waarmee de PSAP de locatie kan bepalen waar de hulpdiensten naartoe moeten worden gestuurd en het terugbelnummer

 • Genereert optionele meldingen aan bedrijfspersoneel

 • Voor abonnementen met verbeterde licenties wordt bedrijfspersoneel doorgeschakeld naar noodoproepen die zijn geplaatst door bedrijfsgebruikers en worden er popmeldingen weergegeven

 • Biedt een clienttoepassing (MyE911) die gebruikers kunnen installeren en gebruiken om informatie over verzendlocaties voor apparaten in te voeren (pc's, Macs of tablets) wanneer een locatie niet automatisch kan worden bepaald

Locatiedetectie

RedSky ondersteunt twee typen locatiedetectie:

 • Voor MPP-apparaten (Multiplatform firmware) die geschikt zijn voor HELD is locatiedetectie gebaseerd op netwerkontdekking. MPP-apparaten gebruiken het protocol HELD (HTTP Enabled Location Delivery) om de informatie over de netwerkomgeving (upstream-switch, BSSID van WAP (Wireless Access Points, draadloze toegangspunten), IP-adres of hun MAC-adressen) te rapporteren aan de HELD-service van RedSky.

 • Voor apparaten die niet geschikt zijn voor HELD, waaronder mobiele apparaten zonder mobiele toegang, softphoneclients, Cisco ATA's, Cisco DECT-systemen en apparatuur die niet van de Cisco-klant is (CPE), wordt de locatiebepaling gebaseerd op de beller-id die wordt bevestigd in de test- of noodoproep.

Wanneer we RedSky gebruiken in een Webex Calling-implementatie, worden de volgende methoden gebruikt om de locatie voor verschillende clienttypen te bepalen:

 • Gebruikers van de Webex-app op mobiele platformen die geen mobiele verbinding hebben, gebruiken Webex Calling en de MyE911-app van RedSky voor noodoproepen. Beheerders maken een gebruiker in de RedSky-portal met een uniek e-mailadres en E.164-beller-id. Gebruikers moeten de MyE911-app samen met de Webex-app-client uitvoeren voor ondersteuning met roaming voor noodoproepen. Wanneer de app vaststelt dat het apparaat zich op een bekende locatie bevindt, wordt de locatie van de gebruiker automatisch bijgewerkt. Wanneer de app detecteert dat het apparaat naar een niet-herkende locatie is verplaatst, vraagt de app de gebruiker om een verzendlocatie in te voeren. Het RedSky-netwerk valideert deze locatie en slaat deze op in de database.

 • Gebruikers van de Webex-app op mobiele platformen die geen mobiele verbinding hebben, gebruiken Webex Calling en RedSky voor noodoproepen. U koppelt een verzendlocatie voor de E.164-beller-id van elk apparaat. Aangezien deze apparaten mobiel zijn, moeten gebruikers ook de toepassing MyE911 van RedSky uitvoeren. Wanneer deze toepassing detecteert dat het apparaat naar een niet-herkende locatie is verplaatst, vraagt de toepassing de gebruiker om een verzendlocatie in te voeren. Het RedSky-netwerk valideert deze locatie en slaat deze op in de database.

 • MPP-apparaten die het HELD-protocol ondersteunen, bieden netwerkverbinding en apparaatinformatie tijdens een HELD-transactie. RedSky analyseert dit om informatie over de verzendlocatie te identificeren op basis van de wiremap (informatie voor netwerkontdekking) die is ingericht in de portal van RedSky.

 • Eindpunten die niet geschikt zijn voor HELD, zijn ingericht in de RedSky-portal met statische informatie over de verzendlocatie gekoppeld aan een E.164-beller-id. Dit op een telefoonnummer gebaseerde adres wordt ook gebruikt als de netwerklocatie van een voor HELD geschikt MPP-apparaat niet kan worden bepaald via netwerkontdekking.

Zie RedSky-administratiedocumentatie voor meer informatie over het configureren van wiremaps in de beheerportal van RedSky. Indien RedSky geen verzendlocatie kan vinden voor een bepaald apparaat dat een noodoproep plaatst, wordt het gesprek door RedSky omgeleid naar een relaiscentrum voor noodoproepen. Dit centrum overlegt met de beller om te bepalen hoe de noodoproep het beste kan worden omgeleid.

Implementatiescenario's

Locaties waar PSTN en RedSky zijn ingeschakeld

In dit scenario worden noodoproepen geïdentificeerd en verzonden naar de RedSky-service in plaats van naar de geconfigureerde PSTN. Deze omleiding vindt plaats voor alle eindpunten op de locatie waar RedSky is ingeschakeld, waaronder voor vaste telefoons en draagbare eindpunten (zoals mobiele telefoons, tablets en laptops) voor alle gebruikers op de locatie. (Een uitzondering: mobiele-telefoonclients verzenden noodoproepen rechtstreeks naar het PLMN (Public Land Mobile Network, de mobiele equivalent van de PSTN) via de ingebouwde kiezer van de telefoon).

Lokale gateway en locaties waar RedSky is ingeschakeld

In dit scenario worden noodoproepen geïdentificeerd en verzonden naar de RedSky-service in plaats van naar de lokale gateway. Deze omleiding vindt plaats voor alle eindpunten op de locatie waar RedSky is ingeschakeld, waaronder voor nomadische eindpunten voor gebruikers die aan de locatie zijn toegewezen.

Multinationale implementatie

In dit scenario is op Locatie A RedSky niet ingeschakeld: alle gesprekken (PSTN- en noodoproepen) worden via de lokale gateway omgeleid. Op Locatie B is RedSky ingeschakeld voor de locatie VS/Canada: noodoproepen worden naar RedSky omgeleid.

Vereisten voor RedSky-integratie met Webex Calling

Tabel 1. Vereisten voor RedSky-integratie met Webex Calling

Onderdeel

Vereiste

RedSky

RedSky-licenties en toegang tot de RedSky-configuratieportal (te bestellen via Cisco of uw partner) – deze stap geeft u toegang tot een HELD-bedrijfs-id van RedSky.

U moet de volgende configuratie in RedSky voorbereiden voor het bepalen van de locatie van de volgende typen apparaten:

 • Gesprekken vanaf HELD-apparaten die wiremapgegevens gebruiken voor locatiebepaling (MPP-telefoons)

 • Gesprekken vanaf niet-HELD-apparaten die gebruikmaken van de beller-id voor locatiebepaling (DECT-, ATA- en Room/Desk/Board-apparaten)

 • Gesprekken vanaf niet-HELD-apparaten die de app myE911 en de beller-id gebruiken voor locatiegegevens (laptops en tablets)

De RedSky-integratie ondersteunt alle PSTN-opties: Lokale gateway, PMP en PSTN voor serviceproviders.

Raadpleeg de RedSky-beheerdersdocumentatie voor meer informatie.

Control Hub- en Webex Calling-organisaties

 • Een Control Hub-organisatie (betaald abonnement) met Webex Calling-licenties: de bij RedSky ingediende HELD-bedrijfs-id is vereist om RedSky-noodoproepen te activeren; deze waarde moet worden ingevoerd in het veld 'Bedrijfs-id' van Control Hub.

 • Toegang tot de klantweergave in Control Hub met een volledig beheerdersaccount.

 • Locaties in de VS/Canada kunnen RedSky gebruiken voor noodoproepen. Internationale locaties blijven PSTN gebruiken voor noodoproepen.

Telefoons

Ondersteunde MPP-telefoons voor Webex Calling. De telefoons gebruiken gedownloade configuratieparameters voor toegang tot de LIS (Location Information Server) van RedSky. Ze ontvangen een token die Webex Calling via de peeringverbinding naar RedSky doorstuurt wanneer een ingeschakelde gebruiker 911 of 933 belt.

Control Hub en locaties

Toegang tot Control Hub om de RedSky-service zoals gewenst te activeren voor elke locatie in de VS, de overzeese gebieden van de VS, of Canada.

Apparaten

Apparaten die geschikt zijn voor HELD: Wanneer een locatie is ingeschakeld voor RedSky-services, genereren de apparaatbeheersystemen van Webex Calling bijgewerkte apparaatconfiguraties om de HELD-functionaliteit in te schakelen. Elk HELD-apparaat moet opnieuw worden gesynchroniseerd of opnieuw worden geïnitialiseerd om de nieuwe configuratie op te halen. Totdat dit gebeurt, maken de apparaten geen gebruik van HELD voor locatieservices.

Procesworkflow voor RedSky-integratie met Webex Calling

Via een inrichtingspunt is RedSky geïntegreerd met Webex Calling in Control Hub. Voor deze integratie is echter inrichting in twee onafhankelijke portals nodig en moet de inrichting volledig buiten de portals worden gevalideerd.

De primaire koppeling tussen de systemen vanuit een inrichtingspunt is een enkele waarde: de bedrijfs-id. U moet Webex Calling- en RedSky-licenties aanschaffen. Wanneer uw RedSky-account is gemaakt, wijst RedSky een bedrijfs-id aan u toe die u vervolgens kunt kopiëren naar uw Webex Calling-configuratie. Webex Calling-onderdelen geven deze bedrijfs-id in diverse communicatieprotocollen door aan RedSky (HELD-aanvragen van apparaten waarop HELD is ingeschakeld die een locatie leren, gesprekssignalering wanneer bellers 911- of 933-gesprekken plaatsen). Met deze bedrijfs-id kan RedSky de aanvragen in verband brengen met de juiste klant in de cloud.

Het volgende diagram toont de totale inrichtingsstroom voor de integratie van RedSky met Webex Calling. Items gemarkeerd met een klokpictogram staan voor inrichtings- en validatiestappen die meer tijd vereisen. Verkeerde inrichtingscombinaties of onvolledige validatie kunnen leiden tot verkeerd behandelde gesprekken.

RedSky-integratie in de Control Hub-organisatie inschakelen

Nadat u een RedSky-account hebt gemaakt en gegevens op basis van wiremaps en beller-id's hebt ingericht voor een of meer locaties, moet u vervolgens Webex Calling configureren met informatie die nodig is om noodoproepen te verzenden naar RedSky.

U schakelt uw Webex Calling-organisatie in voor RedSky en geeft vervolgens één belangrijke parameter op: de HELD-bedrijfs-id van RedSky.

Voordat u begint

Haal de HELD-bedrijfs-id van RedSky op vanuit het RedSky-beheerdersdashboard. Deze waarde is een GUID (Globally Unique Identifier) die uw Control Hub-instantie rechtstreeks koppelt aan uw RedSky-organisatie.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en klik vervolgens vanuit de kaart Gesprek op Service-instellingen.

2

Blader naar RedSky-noodoproepen en schakel RedSky-integratie toestaan in.

3

Voer in het veld Bedrijfs-id de HELD-bedrijfs-id van RedSky in.

Als de schakelaar actief is, kunt u altijd bestaande bedrijfs-id's naar andere bedrijfs-id's wijzigen. Met deze functie kunt u de invoer corrigeren als u een ongeldige waarde hebt ingevoerd.

RedSky inschakelen voor Webex Calling-locaties

Nadat u RedSky op organisatieniveau hebt ingeschakeld, kunt u RedSky inschakelen voor afzonderlijke locaties binnen uw organisatie. In Control Hub zijn locaties configuratiecontainers waaraan gebruikersaccounts worden toegevoegd. Dit verschilt van de RedSky-configuratie, waarmee wordt geprobeerd de werkelijke fysieke locatie van een apparaat te volgen. Als u RedSky inschakelt voor een locatie in Control Hub, worden alle gebruikers ingeschakeld die onderdeel zijn van die locatie.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en klik vervolgens vanuit de kaart Gesprek op Locaties.

2

Klik op een locatie om het overzichtsvenster te openen en klik vervolgens op RedSky.

3

Vink RedSky toestaan om informatie over de netwerkverbinding en testgesprekken te ontvangen aan, zodat MPP-telefoons gesprekken naar het noodtestnummer 933 van RedSky kunnen plaatsen. Sla uw wijzigingen vervolgens op.

Met deze instelling wordt de apparaatconfiguratie bijgewerkt om HELD-functionaliteit in te schakelen voor alle apparaten die compatibel zijn met HELD op die locatie. Nadat de apparaten opnieuw zijn geïnitialiseerd en de nieuwe configuratie hebben opgehaald, worden HELD-aanvragen ingediend bij de LIS (Location Information Server) van RedSky om te proberen een geldige locatie te bepalen.

Met deze instelling worden ook alle testgesprekken (933) van die locatie naar RedSky omgeleid. Op dit moment worden noodoproepen (911) niet beïnvloed. Ze worden nog steeds omgeleid naar de PSTN-provider.

Nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen, wijzigt de RedSky-status voor de locatie naar Locatie-integratie aan.

4

Plaats testgesprekken naar 933 om ervoor te zorgen dat de gesprekken goed worden omgeleid voordat u volledige 911-omleiding voor de locatie inschakelt. Er kunnen testgesprekken worden geplaatst vanaf alle eindpunten die aan de locatie zijn toegewezen, waaronder vanaf apparaten die geschikt zijn voor HELD, softphones en niet-HELD-apparaten. Het testgesprek (933) verbindt de beller met een RedSky-IVR, die de beller-id en het momenteel bekende adres voor dat apparaat aankondigt.

5

Nadat u hebt bevestigd dat de testgesprekken correct worden omgeleid, keert u terug naar het deelvenster Locatieoverzicht, klikt u op RedSky en schakelt u Noodoproepen omleiden naar RedSky in. Sla uw wijzigingen op.

Deze instelling zorgt er niet alleen voor dat MPP-telefoons locatiegegevens van een RedSky-LIS ontvangen, maar ook dat werkelijke 911-gesprekken worden omgeleid naar RedSky.

Nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen, wijzigt de RedSky-status voor de locatie in Omleiding aan.

 • Wanneer de apparaten die geschikt zijn voor HELD en zijn toegewezen aan de locatie opnieuw zijn geïnitialiseerd, moeten deze apparaten HELD-aanvragen indienen en tokens ontvangen

 • Webex-softphonegebruikers moeten de toepassing myE911 installeren. Als de app hierom vraagt, moeten ze handmatig een geldige locatie invoeren. Hun beller-id's die worden gepresenteerd door softclientgesprekken, worden gebruikt om noodoproepen in verband te brengen met het juiste gebruikersrecord in RedSky.

 • DECT en ATA's communiceren niet met RedSky en voeren myE911 niet uit. Deze gesprekken worden omgeleid naar RedSky, dus RedSky moet worden geconfigureerd met een locatie die is gekoppeld aan de beller-id.

 • Noodoproepen vanaf MPP-apparaten die zich niet fysiek op de wiremap bevinden (de locatie is niet ontdekt via HELD) worden behandeld op basis van hun bevestigde beller-id. Als er een locatie is gekoppeld aan de TN van een RedSky-gebruiker of als er een RedSky-locatie is die overeenkomt met de beller-id, wordt het gesprek op die basis omgeleid.