RedSky-nödtjänster för Webex Calling

Du kan välja RedSky som nödsamtalsleverantör för din Webex Calling-distribution. RedSky ger dig platsstöd per enhet (för HELD-kompatibla MPP-enheter) och ett nätverk som dirigerar nödsamtal till PSAP:er (Public Safety Answering Points) i USA, dess territorier och Kanada. RedSky tillhandahåller en hanteringsportal för nödsamtal och en integreringspunkt i Control Hub.

Tjänsten aktiveras per plats. När en plats är helt aktiverad i Control Hub kommer nödsamtal (933 för testsamtal och 911 för nödsamtal) från alla telefoner och klienter som tilldelats till denna plats i Control Hub att använda RedSky-tjänster.

RedSky har följande roll i lösningen:

 • Bibehåller den partner-/kundetablerade databasen som används för att kartlägga ett nödsamtal till en utryckningsplats

 • Baserat på den uppringande enhetens utryckningsplats dirigeras nödsamtal till rätt PSAP med information som gör att PSAP kan avgöra platsen som nödpersonalen ska skickas till samt återuppringningsnummer.

 • Genererar valfria meddelanden till företagspersonalen.

 • För prenumerationer med förbättrade licenser kopplas företagspersonal in i nödsamtal från företagsanvändare och popup-meddelanden dyker upp.

 • Tillhandahåller ett klientprogram (MyE911) som användare kan installera och använda för att ange platsinformation för enheter (PC, Mac eller surfplattor) när en plats inte kan fastställas automatiskt.

Platsdetektering

RedSky har stöd för två typer av platsdetektering:

 • För HELD-kompatibla enheter med inbyggd programvara för flera plattformar (MPP-enheter) baseras platsdetektering på nätverksupptäckt. MPP-enheter använder ett protokoll som kallas HTTP Enabled Location Delivery (HELD) för att rapportera information om nätverksmiljön (switch uppströms, trådlösa åtkomstpunkter (WAP) BSSID, IP-adress eller MAC-adresser) till RedSky HELD-tjänsten.

 • För icke-HELD-kompatibla enheter, vilket inkluderar mobila enheter utan åtkomst till mobildata, programvarutelefonklienter, Cisco ATA, Cisco DECT-system och annan lokal kundutrustning som inte är från Cisco (CPE), baseras platsen på det inringar-ID som infogas i testet eller nödsamtalet.

När vi använder RedSky i Webex Calling-distributionen används följande metoder för att avgöra platsen för olika klienttyper:

 • Webex-appen på mobila plattformar som inte har en mobilanslutning använder Webex Calling och RedSky MyE911-appen för nödsamtal. Administratörer skapar en användare i RedSky-portalen med en unik e-postadress och ett E.164-inringar-ID. Användare måste köra MyE911-appen tillsammans med Webex-appklienten för stöd för roamingnödsamtal. När appen fastställer att enheten befinner sig på en plats som känns igen uppdateras användarens plats automatiskt. När appen upptäcker att enheten har flyttats till en plats som inte känns igen uppmanas användaren att ange en utryckningsplats, som RedSky-nätverket validerar och lagrar i databasen.

 • Webex-appen på mobila plattformar som inte har en mobilanslutning använder Webex Calling och RedSky för nödsamtal. Du associerar en utryckningsplats för varje enhets E.164-inringar-ID. Eftersom dessa enheter är mobila måste användare också köra RedSkys myE911-program. Om programmet upptäcker att enheten har flyttats till en plats som inte känns igen uppmanas användaren att ange en utryckningsplats, som RedSky-nätverket validerar och lagrar i databasen.

 • MPP-enheter med stöd för HELD-protokollet tillhandahåller nätverksanslutning och enhetsinformation i en HELD-transaktion. RedSky analyserar den för att identifiera platsinformation för utryckning baserat på den anslutningskarta (information om nätverksupptäckt) som tillhandahålls på RedSkys portal.

 • Icke-HELD-kompatibla slutpunkter tillhandahålls i RedSky-portalen med statisk platsinformation för utryckning som är kopplad till ett E.164-inringar-ID. Adressen som baseras på telefonnumret används även om en HELD-kompatibel MPP-enhets nätverksplats inte kan bestämmas genom nätverksupptäckt.

RedSkys administrationsdokumentation innehåller mer information om att konfigurera anslutningskartor i RedSkys administratörsportal. Om RedSky inte kan hitta en utryckningsplats för en enhet som ringer ett nödsamtal dirigerar RedSky samtalet till ett nödsamtalsreläcenter. Tillsammans med uppringaren avgör de hur nödsamtalet ska dirigeras på bästa sätt.

Distributionsscenarion

PSTN och RedSky-aktiverade platser

I det här fallet identifieras nödsamtal och skickas till RedSky-tjänsten i stället för konfigurerade PSTN. Denna dirigering utförs för alla slutpunkter på den RedSky-aktiverade platsen, inklusive fysiska telefoner och portabla slutpunkter (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer) för alla användare på platsen. (Ett undantag: Mobilbaserade telefonklienter skickar nödsamtal direkt till PLMN (Public Land Mobile Network, mobil motsvarighet till PSTN) med telefonens inbyggda uppringare.)

Lokal gateway och RedSky-aktiverade platser

I det här fallet identifieras nödsamtal och skickas till RedSky-tjänsten i stället för den lokala gatewayen. Denna dirigering utförs för alla slutpunkter på den RedSky-aktiverade platsen, inklusive nomadiska slutpunkter för användare som tilldelats till platsen.

Internationell distribution

I det här fallet är plats A inte RedSky-aktiverad – alla samtal (PSTN och nödsamtal) dirigeras via den lokala gatewayen. Plats B är RedSky-aktiverad för platsen i USA/Kanada – nödsamtal dirigeras till RedSky.

Krav för RedSky-integrering med Webex Calling

Tabell 1. Krav för RedSky-integrering med Webex Calling

Komponent

Krav

RedSky

RedSky-licenser och åtkomst till RedSky-konfigurationsportalen (kan beställas via Cisco eller din partner) – i det här steget får du åtkomst till ett RedSky HELD-företags-ID.

Du måste förbereda följande konfiguration i RedSky för att kunna bestämma platsen för följande typer av enheter:

 • Samtal från HELD-enheter som använder information från anslutningskarta för att fastställa platsen (MPP-telefoner).

 • Samtal från icke-HELD-enheter som använder inringar-ID för att fastställa platsen (DECT-, ATA- och rums-/skrivbords-/Board-enheter).

 • Samtal från icke-HELD-enheter som använder myE911-appen och inringar-ID för platsinformation (bärbara datorer och surfplattor).

RedSky-integreringen har stöd för alla PSTN-alternativ: Lokal gateway, PMP och tjänsteleverantörs-PSTN.

Mer information finns i RedSkys administrationsdokumentation.

Control Hub och Webex Calling-organisation

 • En Control Hub-organisation (betald prenumeration) som inkluderar Webex Calling-licenser – HELD-företags-ID:t som utfärdats av RedSky krävs för att aktivera RedSky-nödsamtal. Detta värde måste anges i fältet för företags-ID i Control Hub.

 • Åtkomst till kundvyn i Control Hub med ett fullständigt administratörskonto.

 • Platser i USA/Kanada kan använda RedSky för nödsamtal. Internationella platser använder fortfarande PSTN för nödsamtal.

Telefoner

MPP-telefoner som stöds för Webex Calling. Telefonerna använder hämtade konfigurationsparametrar för att få åtkomst till RedSkys platsinformationsserver (LIS). De får en token som Webex Calling vidarebefordrar via peering-anslutningen till RedSky när en aktiverad användare ringer 911 eller 933.

Control Hub och platser

Control Hub-åtkomst för att aktivera RedSky-tjänsten för alla platser i USA, territorier som tillhör USA eller Kanada.

Enheter

HELD-kompatibla enheter: När en plats har aktiverats för RedSky-tjänster genererar Webex Calling-enhetshanteringssystem uppdaterade enhetskonfigurationer för att aktivera HELD-funktionen. Varje HELD-enhet måste synkroniseras igen eller återinitieras för att hämta den nya konfigurationen. Innan detta sker använder inte enheterna HELD för platstjänster.

Processarbetsflöde för RedSky-integrering med Webex Calling

Avseende etablering integreras RedSky med Webex Calling i Control Hub. Integreringen kräver dock etableringsarbete i två oberoende portaler och validering av etablering helt utanför portalerna.

Den primära länkningen mellan systemen avseende etableringen är ett enskilt värde: företags-ID. Du måste köpa Webex Calling-licenser och RedSky-licensier. När ditt RedSky-konto skapas tilldelar RedSky dig ett företags-ID som du sedan kan kopiera till din Webex Calling-konfiguration. Webex Calling-komponenter kommunicerar detta företags-ID via olika kommunikationsprotokoll till RedSky (HELD-begäranden från HELD-aktiverade enheter som lär sig en plats, samtalssignalering när uppringare ringer 911 eller 933) och företags-ID:t gör att RedSky kan koppla begäranden till rätt kund i sitt moln.

Följande diagram visar det övergripande etableringsflödet för att integrera RedSky med Webex Calling. Objekt som är markerade med en klockikon representerar etablerings- och valideringssteg som kräver mer tid. Felmatchningar vid etablering eller ofullständig validering kan leda till felhanterade samtal.

Aktivera RedSky-integreringen i Control Hub-organisationen

När du har skapat ett RedSky-konto och etablerat information som baseras på anslutningskarta och inringar-ID för en eller flera platser måste du konfigurera Webex Calling med information som krävs för att leverera nödsamtal till RedSky.

Du aktiverar din Webex Calling-organisation för RedSky och tillhandahåller sedan en nyckelparameter: RedSky HELD-företags-ID.

Innan du börjar

Hämta RedSky HELD-företags-ID:t från RedSky-administrationsinstrumentpanelen. Värdet är en globalt unik identifierare (GUID) som länkar din Control Hub-instans direkt till din RedSky-organisation.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och klickar på Tjänsteinställningar på samtalskortet.

2

Bläddra till RedSky-nödsamtal och aktivera Tillåt RedSky-integrering.

3

Ange RedSky HELD-företags-ID:t i fältet Företags-ID.

Om detta är aktiverat kan du ändra befintligt företags-ID. Med den här funktionen kan du korrigera posten om du har angivit ett ogiltigt värde.

Aktivera RedSky för Webex Calling-platser

När du har aktiverat RedSky på organisationsnivå kan du aktivera det för enskilda platser inom din organisation. I Control Hub är platser konfigurationsbehållare där användarkonton läggs till. Detta skiljer sig från RedSky-konfiguration som försöker spåra en enhets faktiska fysiska plats. Om du aktiverar RedSky för en plats i Control Hub aktiveras alla användare som ingår i den platsen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och klickar på Platser på samtalskortet.

2

Klicka på en plats för att öppna översiktspanelen och klicka sedan på RedSky.

3

Markera Tillåt att RedSky tar emot information om nätverksanslutning och testar samtal för att göra det möjligt för MPP-telefoner att ringa samtal till RedSkys nödtestnummer 933 och spara sedan dina ändringar.

Den här inställningen uppdaterar enhetskonfigurationen för att aktivera HELD-funktionen för alla HELD-kompatibla enheter på platsen. När enheterna har återinitierats och hämtar den nya konfigurationen kommer de att göra HELD-begäranden till RedSkys platsinformationsserver (LIS) för att försöka fastställa en giltig plats.

Den här inställningen dirigerar även alla testsamtal (933) från platsen till RedSky. Vid denna punkt påverkas inte nödsamtal (911), utan dirigeras fortfarande till PSTN-leverantören.

När du har sparat ändringarna ändras RedSky-statusen för platsen till Platsintegrering på.

4

Ring testsamtal till 933 för att säkerställa att samtalen dirigeras korrekt innan du aktiverar fullständig 911-dirigering för platsen. Testsamtal kan ringas från alla slutpunkter som tilldelats platsen, inklusive HELD-kompatibla enheter, programvarutelefoner och icke-HELD-enheter. Testsamtalet (933) ansluter uppringaren till en RedSky IVR som meddelar inringar-ID:t och enhetens aktuella adress.

5

När du har bekräftat att testsamtalen dirigeras korrekt går du tillbaka till platsens översiktspanel, klickar på RedSky och aktiverar Dirigera nödsamtal till RedSky. Spara dina ändringar.

Den här inställningen säkerställer att inte bara MPP-telefoner får platsinformation från en RedSky LIS, utan att faktiska nödsamtal också dirigeras till RedSky.

När du har sparat ändringarna ändras RedSky-statusen för platsen till Dirigering på.

 • Efter återinitieringen bör HELD-kompatibla enheter som tilldelats till platsen göra HELD-begäranden och ta emot tokens

 • Användare med Webex-programvarutelefoner måste installera programmet myE911. De bör ange en giltig plats manuellt om appen uppmanar dem till det. Deras inringar-ID som visas av programvarutelefonsamtal används för att koppla nödsamtalen till lämpligt användarregister i RedSky.

 • DECT och ATA kommunicerar inte med RedSky och kör inte myE911. Deras samtal dirigeras till RedSky, så RedSky måste konfigureras med en plats som är kopplad till deras inringar-ID.

 • Nödsamtal från MPP-enheter som inte fysiskt finns på anslutningskartan (deras plats upptäcktes inte via HELD) behandlas baserat på deras bekräftade inringar-ID. Om det finns en plats som är associerad med TN för en RedSky-användare eller RedSky-plats som matchar inringar-ID:t dirigeras samtalet baserat på detta.