Webex Calling için RedSky Acil Durum Hizmetleri

Webex Calling dağıtımınız için RedSky hizmetini E911 acil durum çağrı sağlayıcısı olarak seçebilirsiniz. RedSky, (HELD özelliğine sahip MPP cihazları için) ABD, bağlı bölgeleri ve Kanada çevresinde cihaza özel konum desteği ve acil durum çağrılarını Kamu Güvenliği Yanıtlama Noktalarına (PSAP) yönlendiren bir ağ sağlar. RedSky, acil durum çağrısı yönetim portalı ve Control Hub'da entegrasyon noktası sağlar.

Hizmet, konuma özel olarak etkinleştirilir. Control Hub'da konum tam etkinleştirildiğinde, Control Hub'da ilgili konuma atanmış tüm telefonlardan ve yazılım temelli istemcilerden acil durum çağrıları (test çağrıları için 933, acil durum çağrıları için 911) RedSky hizmetlerini kullanır.

Bu çözümde RedSky'ın rolü şunlardır:

 • Bir acil durum çağrısını acil durum personelinin sevk edilebileceği bir konuma eşlemek için kullanılan, iş ortağı/müşteri tarafından sağlanmış veritabanını barındırır

 • Çağrı cihazının, acil durum personelinin sevk edilebileceği konumuna bağlı olarak, acil durum çağrılarını PSAP'ın acil durum personelinin nereye sevk edilmesi gerektiğini belirlemesini sağlayacak bilgiler ve geri arama numarası ile doğru PSAP'a yönlendirir.

 • İşletme personeline isteğe bağlı bildirimler oluşturur.

 • Geliştirilmiş lisanslarla abonelik için işletme personelini işletmenin başlattığı acil durum çağrılarıyla ilişkilendirir ve açılır bildirimler sağlar.

 • Konumun otomatik belirlenemediği durumlarda, kullanıcıların yükleyip cihazlar (PC, Mac ve tablet) için acil durum personelinin sevk edilebileceği konum bilgilerini girmek için kullanabileceği istemci uygulaması (MyE911) sağlar.

Konum Algılama

RedSky, iki tür konum algılamayı destekler:

 • HELD özelliğine sahip çok platformlu bellenime (MPP) sahip cihazlar için konum algılamada ağ keşfi temel alınır. MPP cihazları, HTTP Özellikli Konum Bildirme (HELD) adlı bir protokol kullanarak ağ ortamı bilgilerini (yukarı akış anahtarı, kablosuz erişim noktaları (WAP) BSSID, IP adresi veya MAC adresleri) RedSky HELD hizmetine bildirir.

 • Hücresel erişimi olmayan mobil cihazlar, softphone istemcileri, Cisco ATA'lar, Cisco DECT sistemleri ve her türlü Cisco dışı müşteri iş yeri ekipmanı (CPE) dahil olmak üzere HELD özelliği olmayan cihazlar için konum belirleme için test veya acil durum çağrısında belirtilen Arayan Kimliği temel alınır.

RedSky hizmetini bir Webex Calling dağıtımında kullanmamız durumunda, farklı istemci türlerinde konum belirlemek için aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 • Hücresel bağlantısı olmayan mobil platformlarda Webex Ekipleri, acil durum çağrıları için Webex Calling ve RedSky MyE911 uygulamasını kullanır. Yöneticiler, RedSky portalında benzersiz bir e-posta adresi ve E.164 arayan kimliğiyle bir kullanıcı oluşturur. Kullanıcıların, dolaşım halinde acil durum desteği için Webex'in yanında MyE911 uygulamasını çalıştırması gerekir. Uygulamanın, cihazın bilinen bir konumda olduğunu belirlemesi durumunda, kullanıcının konumu otomatik güncellenir. Uygulamanın, cihazın tanınmayan bir konuma gittiğini algılaması durumunda, uygulama kullanıcıdan RedSky ağının doğrulayıp veritabanında tutacağı, acil durum personelinin sevk edilmesine uygun bir konum girmesini ister.

 • Hücresel bağlantısı olmayan mobil platformlarda Webex Ekipleri, acil durum çağrıları için Webex Calling ve RedSky kullanır. Her bir cihazın E.164 arayan kimliği için acil durum personelinin sevk edilmesine uygun bir konum belirlersiniz. Bu cihazlar mobil olduğundan, kullanıcıların RedSky'ın myE911 uygulamasını da çalıştırması gerekir. Bu uygulamanın, cihazın tanınmayan bir konuma gittiğini algılaması durumunda, uygulama kullanıcıdan RedSky ağının doğrulayıp veritabanında tutacağı, acil durum personelinin sevk edilmesine uygun bir konum girmesini ister.

 • HELD protokolünü destekleyen MPP cihazlar, ağa bağlanabilirlik ve HELD işlemlerinde cihaz bilgilerini sağlar. RedSky bu bilgileri analiz ederek, RedSky portalının sağladığı bağlantı haritasına (ağ keşfi bilgileri) göre acil durum personelinin sevk edilmesine uygun konum bilgilerini tespit eder.

 • RedSky portalında HELD özelliğine sahip olmayan uç noktalara, E.164 arayan kimliğiyle ilişkilendirilen, acil durum personelinin sevk edilmesine uygun konum bilgileri kullanılarak hizmet sağlanır. Telefon numarası tabanlı bu adres, HELD özelliğine sahip bir MPP cihazının ağ konumunun ağ keşfiyle belirlenememesi durumunda da kullanılır.

RedSky yönetici portalında bağlantı haritalarının yapılandırılması hakkında daha faazla bilgi için RedSky yönetim belgelerini inceleyin. RedSky'ın acil durum çağrısı yapan bir cihaz için acil durum personelinin sevk edilmesine uygun bir konum bulamaması durumunda, RedSky çağrıyı bir acil durum çağrı aktarımı merkezine yönlendirir. Bunlar, arayanla iş birliği içinde acil durum çağrısını en iyi şekilde nasıl yönlendirebileceklerini belirler.

Webex Calling'de RedSky için Dağıtım Senaryoları

PSTN ve RedSky Özellikli Konumlar

Bu senaryoda, acil durum çağrıları tespit edilip, yapılandırılmış PSTN yerine RedSky hizmetine gönderilir. Konumda bulunan tüm kullanıcılar için sabit telefonlar ve (cep telefonları, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi) taşınabilir uç noktalar dahil olmak üzere Redsky özelliğine sahip konumdaki tüm uç noktalar için bu yönlendirme yapılır. (İstisna: Hücresel tabanlı telefon kullanıcıları, telefonun dahili numara çeviricisini kullanarak, acil durum çağrılarını doğrudan Genel Karasal Mobil Cihaz Ağına (PLMN, PSTN'nin mobil cihaz eşdeğeri) gönderir.)

Yerel Ağ Geçidi ve RedSky Özellikli Konumlar

Bu senaryoda, acil durum çağrıları tespit edilip yerel ağ geçidi yerine RedSky hizmetine gönderilir. Konuma atanmış kullanıcılar için hareket halindeki uç noktalar dahil olmak üzere, RedSky özelliğine sahip konumda bulunan tüm uç noktalar için bu yönlendirme gerçekleştirilir.

Çok Uluslu Dağıtım

Bu senaryoda, A Konumu RedSky özelliğine sahip değildir ve tüm çağrılar (PSTN ve acil durum) yerel ağ geçidi üzerinden yönlendirilir. B Konumu ABD/Kanada için RedSky özelliğine sahiptir ve çağrılar RedSky üzerinden yönlendirilir.

Gereksinimler RedSky - Webex Calling Entegrasyonu Gereksinimleri

Tablo 1. Gereksinimler RedSky - Webex Calling Entegrasyonu Gereksinimleri

Bileşen

Gereksinimi

RedSky

RedSky lisansları ve RedSky yapılandırma portalına erişim (Cisco veya ortağınız üzerinden sipariş edilebilir): bu adım bir RedSky HELD şirket kimliğine erişmenize olanak tanır.

Aşağıdaki cihaz türlerine yönelik konum belirleme için RedSky hizmetini aşağıdaki yapılandırmayla hazırlamanız gerekir:

 • Konum belirleme için bağlantı haritası bilgileri kullanan HELD cihazlardan (MPP telefonlar) gelen çağrılar

 • Konum belirleme için Arayan Kimliği kullanan ve HELD özelliğine sahip olmayan cihazlardan (DECT, ATA ve Room/Desk/Board cihazları) gelen çağrılar

 • Konum bilgileri için myE911 uygulaması ile Arayan Kimliğini kullanan ve HELD özelliğine sahip olmayan cihazlardan (dizüstü bilgisayarlar ve tabletler) gelen çağrılar

RedSky entegrasyonu tüm PSTN seçeneklerini destekler: Yerel Ağ Geçidi, PMP ve Hizmet Sağlayıcı PSTN'si.

Daha fazla bilgi için RedSky yöneticisi belgelerine bakın.

Control Hub ve Webex Calling kuruluşu

 • Webex Calling lisanslarına sahip Control Hub kuruluşu (ücretli abonelik): RedSky Acil Durum Çağrılarını etkinleştirmek için RedSky tarafından verilen bir HELD Şirket Kimliği gerekli olup, Control Hub "Şirket Kimliği" alanına bu değerin girilmesi gerekir.

 • Tam yönetici hesabıyla Control Hub'da müşteri görünümüne erişim.

 • ABD/Kanada konumları, acil durum çağrıları için RedSky hizmetini kullanabilir. Diğer konumlar, acil durum çağrıları için PSTN kullanmaya devam edecektir.

Telefonlar

Webex Calling İçin Desteklenen MPP telefonları. Bu telefonlar, RedSky Konum Bilgileri Sunucusuna (LIS) erişim için indirilmiş yapılandırma parametrelerini kullanır. Bu özelliğe sahip bir kullanıcı 911 veya 933'ü çevirdiğinde Webex Calling'in RedSky'a eşlenen bağlantıya yönlendirdiği bir belirteç alırlar.

Control Hub ve Konumlar

ABD, ABD'ye bağlı bölgeler veya Kanada'da bulunan her bir konumu etkinleştirmeye yönelik Control Hub erişimidir.

Cihazlar

HELD özelliğine sahip cihazlar: Bir konum RedSky hizmetleri için etkinleştirildiğinde, Webex Calling cihaz yönetim sistemleri HELD işlevini etkinleştirmek için güncellenmiş cihaz yapılandırmaları oluşturur. Her bir HELD cihazının yeni yapılandırmayı alması için yeniden senkronize edilmesi veya yeniden başlatılması gerekir. Bu gerçekleşene kadar cihazlar konum hizmetleri için HELD kullanamaz.

RedSky ile Webex Calling Entegrasyonu Süreci İş Akışı

Sağlama açısından RedSky, Control Hub'da Webex Calling'e entegredir. Ancak bu entegrasyon, iki bağımsız portalda sağlama işlemi ve portalların tamamen dışında sağlamanın doğrulanmasını gerektirir.

Sağlama açısından sistemler arasındaki birincil bağlantı tek bir değerdir: şirket kimliği. Webex Calling lisansları ve RedSky lisansları satın almanız gerekir. RedSky hesabınız oluşturulduğunda, RedSky size Webex Calling yapılandırmanıza kopyalayabileceğiniz bir şirket kimliği atar. Webex Calling bileşenleri bu şirket kimliğini çeşitli iletişim protokolleri üzerinden RedSky'a iletir (arayanlar 911 veya 933'ü tuşladığında HELD, konumu öğrenen HELD özelliğine sahip cihazlardan çağrı sinyali ister) ve bu şirket Kimliği, RedSky hizmetinin istemleri bulut hizmetlerindeki uygun müşteriyle ilişkilendirmesine olanak tanır.

Aşağıdaki şemada, RedSky'ın Webex Calling'e entegre edilmesine ilişkin genel sağlama gösterilmiştir. Saat simgesi bulunan maddeler, daha fazla zaman alan sağlama ve doğrulama adımlarını belirtir. Sağlamada hatalı eşleşmeler veya eksik doğrulama, çağrıların hatalı işlenmesine yol açabilir.

Control Hub Kuruluşunda RedSky Entegrasyonunu Etkinleştirme

Bir RedSky hesabı oluşturup bir veya daha fazla site için bağlantı haritası temelli ve arayan kimliği temelli bilgileri sağladıktan sonra, Webex Calling'i acil durum çağrılarınızı RedSky'a iletmek için gereken bilgilerle yapılandırmanız gerekir.

Webex Calling kuruluşunuzu RedSky için etkinleştirip bir kilit parametre girmeniz gerekir: RedSky HELD Şirket Kimliği.

Başlamadan önce

RedSky yönetici panosundan HELD Şirket Kimliğini alın. Bu değer, Control Hub örneğinizi doğrudan RedSky kuruluşunuza bağlayan bir Genel Benzersiz Tanımlayıcıdır (GUID).

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler'e gidin ve Çağrı kartından Hizmet Ayarları'na tıklayın.

2

RedSky Acil Durum Çağrıları'na kaydırın ve RedSky Entegrasyonuna İzin Ver'i etkinleştirin.

3

Şirket Kimliği alanına RedSky HELD Şirket Kimliğini girin.

İki durumlu düğme etkin konumdaysa, mevcut şirket kimliğini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bu özellik, geçersiz bir değer girmeniz durumunda girdiğiniz değeri düzeltmenize olanak tanır.

Webex Calling Konumları için Redsky Hizmetini Etkinleştirme

RedSky'ı kuruluş düzeyinde etkinleştirdikten sonra, kuruluşunuz içerisindeki konumlar için ayrı ayrı etkinleştirebilirsiniz. Control Hub'da konumlar, kullanıcı hesaplarının eklendiği yapılandırma kapsayıcılarıdır. Bu yönden, bir cihazın gerçek fiziksel konumunu takip etmeye çalışan RedSky yapılandırmasından farklıdır. RedSky'ın Control Hub'daki bir konum için etkinleştirilmesi durumunda, söz konusu konumun bir parçası olan tüm kullanıcılar etkinleştirilir.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler'e gidin ve Çağrı kartından Konumlar'a tıklayın.

2

Bir konuma tıklayarak o konumun genel görünüm bölmesini açın ve ardından RedSky öğesine tıklayın.

3

MPP telefonların RedSky'ın acil durum test numarası 933'e çağrı başlatmasına izin vermek için RedSky'ın ağ bağlantısı bilgileri ve test çağrıları almasına izin ver öğesini işaretleyin.

Bu ayar, cihazın yapılandırmasını güncelleyerek, ilgili konumdaki tüm HELD uyumlu cihazlar için HELD işlevini etkinleştirir. Cihazlar yeniden başlatılıp yeni konfigürasyonu aldıktan sonra, geçerli bir konum belirlemeye çalışmak için RedSky Konum Bilgileri Sunucusuna (LIS) HELD talepleri gönderir.

Bu ayar ayrıca bu konumdan gelen tüm test çağrılarını (933) RedSky'a yönlendirir. Bu noktada, acil durum çağrıları (911) etkilenmez ve PSTN sağlayıcısına yönlendirilmeye devam eder.

Değişiklikleri kaydetmenizin ardından, RedSky konum durumu Konum Entegrasyonu Açık olarak değişir.

4

Konum için tam 911 yönlendirmesini etkinleştirmeden önce çağrıların doğru bir biçimde yönlendirilmesini sağlamak için 933'e test çağrıları yapın. Test çağrıları, HELD özelliğine sahip cihazlar, soft phone'lar ve HELD özelliğine sahip olmayan cihazlar dahil olmak üzere konuma atanan tüm uç noktalardan yapılabilir. Test çağrısı (933), arayanı, arayan kimliğini ve ilgili cihazın güncel bilinen adresini gösteren bir RedSky IVR'sine bağlar.

5

Test çağrılarının doğru bir biçimde yönlendirildiğini doğruladıktan sonra, konum genel görünümü bölmesine geri dönün, RedSky'a tıklayın ve ardından Acil Durum Çağrılarını RedSky'a Yönlendir seçeneğini etkin hale getirin. Değişiklikleri kaydedin.

Bu ayar, yalnızca MPP telefonların RedSky LIS'den konum bilgilerini almasını değil, aynı zamanda gerçek 911 çağrılarının da RedSky'a yönlendirilmesini sağlar.

Değişiklikleri kaydetmenizin ardından, RedSky konum durumu Yönlendirme Açık olarak değişir.

 • Yeniden başlatıldıktan sonra konuma atanmış HELD özelliğine sahip cihazların HELD taleplerinde bulunuyor ve belirteç alıyor olması gerekir.

 • Webex softphone kullanıcıları myE911 uygulamasını yüklemelidir. Uygulamanın istemesi durumunda, geçerli bir konum manuel olarak girilmelidir. Yazılım temelli istemcinin sağladığı arayan kimlikleri, herhangi bir acil durum çağrısının RedSky'da uygun Kullanıcı kaydıyla ilişkilendirilmesi için kullanılır.

 • DECT ve ATA'lar RedSky ile iletişim kurmaz ve myE911 çalıştırmaz. Çağrıları RedSky'a yönlendirildiğinden, RedSky'ın bu kişilerin arayan kimliğiyle ilişkili bir konumla yapılandırılması gerekir.

 • Bağlantı haritasında fiziksel olarak mevcut olmayan (konumları HELD üzerinden keşfedilmeyen) MPP cihazı kaynaklı acil durum çağrıları, belirtilen Arayan Kimlikleriyle değerlendirilir. Bir RedSky kullanıcısının TN'siyle ilişkilendirilen bir konumun veya Arayan Kimliğiyle eşleşen bir RedSky konumunun olması durumunda, çağrı buna göre yönlendirilir.