Voordat u begint

  • Als u deze logboekoptie wilt weergeven, moet u beschikken over een ondersteunde versie van Expressway met Cisco Webex hybride Services zijn ingeschakeld. Zie dit document voor meer informatie.

  • De Expressway moet poort toegang hebben tot HTTPS of beveiligde web-sockets uitgaand naar *. clouddrive.com: TCP-poort 443 (veilig).

1

Ga op een Expressway-C-knooppunt of-cluster naar hybride service > toepassingen > Connector registratie en klik vervolgens op verzenden .

2

Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op OK . Zoeken naar specifieke logboeken:

  • Gegenereerde zoeksleutel gebruiken voor een cluster.
  • Serienummer gebruiken voor een knooppunt.

Een melding van de gegenereerde zoeksleutel voor de logboeken wordt weergegeven en de logboeken worden geüpload naar de Cloud.

3

Kies een van de opties:

  • Als u op dit punt een nieuw ticket wilt openen, gaat u naar de klantweergave in https://admin.webex.com, klikt u op uw gebruikersnaam en kiest u feedback. Geef de gegenereerde sleutel zoeken of het serienummer op voor ondersteuning.
  • Als u al met ondersteuning werkt, geeft u deze met de gegenereerde sleutel zoeken of het serienummer op.

Als er een netwerkprobleem is, wordt er een fout weergegeven in de Expressway interface. Zelfs als er een netwerkprobleem is met het hoofdknooppunt, worden de logboeken vanaf de andere externe knooppunten verzonden vanaf het knooppunt waarop de opdracht is gestart.