Webex-App moet worden geïnstalleerd door een Zendesk-beheerder zodat deze uw Webex-site kankoppelen.


Uw Webex-sitebeheerder kan het account dat u gebruikt om zich aan te melden bij Zendesk, beperken. Als er een toegangsfout wordt weergegeven, neem dan contact op met uw beheerder om uw accountgegevens te bevestigen. Voor hostaccounts moeten persoonlijke ruimten zijn ingeschakeld om vergaderingen te starten, te plannen en aan vergaderingen deel te nemen vanuit Zendesk.

Als uw sitebeheerder integraties voor Jira heeft ingeschakeld, kunt u Webex-vergaderingen in persoonlijke ruimte starten, plannen en bijwonen.

Als u meteen wilt vergaderen met de personen die aan uw probleem werken, kunt u een vergadering starten.

1

In een Zendesk-ticket opent u het Webex-tabblad rechts op de pagina.

2

Klik onder Vergaderingen op Vergaderingstarten.


 

Een bericht over de vergadering, inclusief een koppeling om deel te nemen, wordt weergegeven in het vak Openbaar antwoord. U kunt alle extra gegevens toevoegen voordat u een ticketstatus kiest en indient.

3

Volg de aanwijzingen op het scherm om de vergadering te starten in de Webex-app.

4

Klik op Deelnemen aan vergadering.

Iedereen met toegang tot het ticket kan het bericht met de vergaderingsdetails zien in de lijst Gesprekken en kan op de koppeling Vergadering klikken om deel te nemen. Afhankelijk van uw Zendesk-instellingen ontvangt u mogelijk ook een e-mailuitnodiging voor de vergadering.
Als u op een bepaald tijdstip wilt vergaderen, kunt u een vergadering plannen. Nadat een geplande vergadering gestart, zijn de knop Vergadering starten en de koppeling zichtbaar voor de duur van de vergadering.

Voor elk ticket kan slechts één geplande vergadering tegelijk beschikbaar zijn.

1

In een Zendesk-ticket opent u het Webex-tabblad rechts op de pagina.

2

Klik op Vergadering plannen.

3

Voer het onderwerp , dedatum, tijd en de duur van de vergaderingin.

4

Klik op Plannen.

Uw vergadering wordt in het vak Openbaar antwoord weergegeven als een opmerking. Iedereen die het probleem volgt, wordt geïnformeerd over de vergadering en kan deelnemen wanneer het tijd is. U kunt alle extra details toevoegen aan het vak voordat u de ticketstatus kiest en indient.

De volgende stap

Wanneer het tijd is om de vergadering te starten, klikt u op Vergadering starten op het tabbladWebex.

Als u een ticket volgt en iemand een directe vergadering heeft gestart of een vergadering voor dat ticket heeft gepland, ziet u een bericht met de vergaderinggegevens in de lijst met ticketgesprekken. Klik op de koppeling Deelnemen aan vergadering om deel te nemen wanneer het tijd is.

Afhankelijk van uw Zendesk-instellingen hebt u mogelijk ook een uitnodigingsmail ontvangen met de koppeling.


Nadat een geplande vergadering gestart, zijn de knop Vergadering starten en de koppeling zichtbaar op het tabblad Webex voor de duur van de vergadering. Niet-weergegeven vergaderingen zijn zichtbaar voor het eerste uur.

Als u een vergadering hebt gepland maar niet meer hoeft te vergaderen, kunt u deze annuleren.

1

In een Zendesk-ticket opent u het Webex-tabblad rechts op de pagina.

2

Klik op Annuleren.

3

Klik op Ja om te bevestigen dat u de vergadering wilt annuleren.


 

Een bericht met de vergaderinggegevens wordt weergegeven in het vak Openbaar antwoord. U kunt alle aanvullende gegevens in het vak toevoegen voordat u indient.

Het annuleringsbericht wordt weergegeven in de lijst met gesprekken om gebruikers te informeren dat u de vergadering hebt geannuleerd.

Als uw sitebeheerder integraties voor Zendesk heeft ingeschakeld, kunt u een incidentticket koppelen aan een Webex-appruimte. Als u meerdere gesprekken nodig hebt, koppelt u meerdere ruimten aan hun geschikte samenwerkingsmedewerkers en krijgt u elke keer eenvoudig toegang tot het juiste gesprek. De geschiedenis van de ruimte is zelfs toegankelijk nadat het is gearchiveerd en het probleem is gesloten, voor het geval u dat u het nodig hebt.

Maak één Space voor iedereen of maak meerdere Spaces voor afzonderlijke discussies. Door ze te koppelen aan een enkel ticket zijn deze gemakkelijk toegankelijk vanaf één plaats.

1

In een Zendesk-ticket opent u het Webex-tabblad rechts op de pagina.

2

Klik onder Ruimten op Een ruimtemaken.

3

Voer een naam in voor de ruimte en klik vervolgens op het zoekveld om personen toe te voegen.

4

Klik op Alle samenwerkingen toevoegen of selecteer individuen uit de lijst.

5

Klik op Maken.

6

Klik op de nieuwe ruimte om de widget voor de ruimte te openen in het deelvenster Webex.


 

Beweeg de muis over het informatiepictogram om te zien wie bij de ruimte hoort.

U kunt nu berichten verzenden of inhoud delen in de ruimte.

Bent u al in gesprek over een ticket in een bestaande ruimte? Koppel het aan het ticket en ga verder met het gesprek zonder dat u naar een nieuw gesprek moet gaan.

1

In een Zendesk-ticket opent u het Webex-tabblad rechts op de pagina.

2

Klik onder Ruimten op Een bestaande ruimtekoppelen.

3

Voer de naam van de ruimte in het zoekveld in.

De gefilterde resultaten worden weergegeven; sluit spaties uit die al zijn gekoppeld.
4

Selecteer de 4e ruimte en klik op Koppelen.


 

Plaats de muisaanwijzer op om te zien wie bij de ruimte hoort.

De gekoppelde ruimte wordt aan de lijst toegevoegd.

Als een ruimte niet meer relevant is voor het probleem, kunt u de ruimte ontkoppelen.

1

In een Zendesk-ticket opent u het Webex-tabblad rechts op de pagina.

2

Klik onder Ruimten op naast de ruimte.

3

Klik op Ontkoppelen > te ontkoppelen.