De Webex-app moet worden geïnstalleerd door een Zendesk-beheerder, zodat deze uw Webex-site kan koppelen.


 
Uw Webex-sitebeheerder kan het account beperken dat u gebruikt om u aan te melden bij Zendesk. Als u een toegangsfout krijgt, neemt u contact op met uw beheerder om uw accountgegevens te bevestigen. Voor hostaccounts moet Persoonlijke ruimten zijn ingeschakeld om vergaderingen te starten, te plannen en eraan deel te nemen vanuit Zendesk.

Als uw sitebeheerder integraties voor Zendesk heeft ingeschakeld, kunt u Webex-vergaderingen in persoonlijke ruimten starten, plannen en eraan deelnemen.

Als u direct wilt vergaderen met de personen die aan uw probleem werken, kunt u een vergadering starten.

1

Open in een Zendesk-ticket het Webex-tabblad aan de rechterkant van de pagina.

2

Klik onder Vergaderingen op Vergadering starten.


 

Een bericht over de vergadering, inclusief een koppeling om deel te nemen, wordt weergegeven in het vak Openbaar antwoord. U kunt aanvullende gegevens toevoegen voordat u een ticketstatus kiest en verzendt.

3

Volg de aanwijzingen op het scherm om de vergadering te starten in de Webex-app.

4

Klik op Deelnemen aan vergadering.

Iedereen met toegang tot het ticket kan het bericht met de vergaderingsgegevens in de lijst Gesprekken zien en kan op de koppeling Vergadering klikken om deel te nemen. Afhankelijk van uw Zendesk-instellingen ontvangt u mogelijk ook een e-mailuitnodiging voor de vergadering.
Als u op een specifiek tijdstip wilt vergaderen, kunt u een vergadering plannen. Nadat een geplande vergadering is gestart, zijn de knop Vergadering starten en de koppeling zichtbaar voor de duur van de vergadering.

 

Elk ticket kan slechts één geplande vergadering tegelijk hebben.

1

Open in een Zendesk-ticket het Webex-tabblad aan de rechterkant van de pagina.

2

Klik op Vergadering plannen.

3

Voer het onderwerp van de vergadering, datum, tijd en duur van de vergadering in.

4

Klik op Plannen.

Uw vergadering wordt als commentaar weergegeven in het vak Openbaar antwoord, zodat iedereen die het probleem volgt op de hoogte wordt gesteld van de vergadering en kan deelnemen wanneer het tijd is. U kunt aanvullende gegevens in het vak toevoegen voordat u de ticketstatus kiest en verzendt.

De volgende stappen

Wanneer het tijd is om de vergadering te starten, klikt u op Vergadering starten op het tabblad Webex.

Als u een ticket volgt en iemand een directe vergadering heeft gestart of een vergadering voor dat ticket heeft gepland, ziet u een bericht met de vergaderingsgegevens in de lijst Gesprekken ticket. Klik op de koppeling Deelnemen aan vergadering om deel te nemen wanneer het tijd is.

Afhankelijk van uw Zendesk-instellingen hebt u mogelijk ook een uitnodigingsmail ontvangen met de koppeling.


 

Nadat een geplande vergadering is gestart, zijn de knop Vergadering starten en de koppeling zichtbaar op het tabblad Webex voor de duur van de vergadering. Ongeplande vergaderingen zijn het eerste uur zichtbaar.

Als u een vergadering hebt gepland maar niet meer hoeft te vergaderen, kunt u deze annuleren.

1

Open in een Zendesk-ticket het Webex-tabblad aan de rechterkant van de pagina.

2

Klik op Cancel.

3

Klik op Ja om te bevestigen dat u de vergadering wilt annuleren.


 

Een bericht met de vergaderingsgegevens wordt weergegeven in het vak Openbaar antwoord. U kunt aanvullende gegevens toevoegen in het vak voordat u verzendt.

Het annuleringsbericht wordt weergegeven in de lijst Gesprekken om gebruikers ervan op de hoogte te stellen dat u de vergadering hebt geannuleerd.

Als uw sitebeheerder integraties voor Zendesk heeft ingeschakeld, kunt u een incidentticket koppelen aan een Webex-appruimte. Als er meerdere gesprekken nodig zijn, koppelt u meerdere ruimten aan de juiste medewerkers en hebt u elke keer weer eenvoudig toegang tot het juiste gesprek. De ruimtegeschiedenis kan zelfs worden geopend nadat deze is gearchiveerd en het probleem is gesloten, voor het geval u het ooit nodig hebt.

Maak één ruimte voor iedereen of maak meerdere ruimten voor afzonderlijke gesprekken. Door ze aan één enkel ticket te koppelen, zijn ze gemakkelijk toegankelijk vanaf één plaats.
1

Open in een Zendesk-ticket het Webex-tabblad aan de rechterkant van de pagina.

2

Klik onder Spaces op Create a space.

3

Voer een naam in voor de ruimte en klik vervolgens op het zoekveld om personen toe te voegen.

4

Klik op Alle medewerkers toevoegen of selecteer personen in de lijst.

5

Klik op Maken.

6

Klik op de nieuwe ruimte om de omgevingswidget te openen in het deelvenster Webex.


 

Beweeg de muis over het informatiepictogram om te zien wie bij de ruimte hoort.

U kunt nu berichten verzenden of inhoud delen in de ruimte.

Al een ticket in een bestaande ruimte bespreken? Koppel het aan het ticket en ga verder met het gesprek zonder dat u naar een nieuw ticket hoeft te gaan.

1

Open in een Zendesk-ticket het Webex-tabblad aan de rechterkant van de pagina.

2

Klik onder Ruimten op Een bestaande ruimte koppelen.

3

Voer de naam van de ruimte in het zoekveld in.

De gefilterde resultaten worden weergegeven, met uitzondering van ruimten die al zijn gekoppeld.
4

Selecteer de gewenste ruimte en klik op Link.


 

Beweeg de muis over om te zien wie bij de ruimte hoort.

De gekoppelde ruimte wordt aan de lijst toegevoegd.

Als een ruimte niet langer relevant is voor het probleem, kunt u de ruimte ontkoppelen.

1

Open in een Zendesk-ticket het Webex-tabblad aan de rechterkant van de pagina.

2

Klik onder Spaces opnaast de ruimte.

3

Klik op Ontkoppelen > Ontkoppelen.