Aplikacja Webex musi zostać zainstalowana przez administratora Zendesk, aby mógł połączyć Twoją witrynę Webex.


 
Administrator witryny Webex może ograniczyć konto, którego używasz do logowania się do Zendesk. Jeśli pojawi się błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie. Konta prowadzącego muszą mieć włączone pokoje osobiste , aby rozpoczynać, planować i dołączać do spotkań z Zendesk.

Jeśli administrator witryny włączył integracje dla usługi Zendesk, możesz rozpocząć, zaplanować i dołączyć do spotkań w pokoju osobistym Webex.

Jeśli chcesz od razu spotkać się z osobami zajmującymi się Twoim problemem, możesz rozpocząć spotkanie.

1

W bilecie Zendesk otwórz zakładkę Webex po prawej stronie strony.

2

W obszarze Spotkania kliknij Rozpocznij spotkanie.


 

W polu Publiczna odpowiedź pojawi się komunikat o spotkaniu, w tym łącze do dołączenia. Możesz dodać dodatkowe informacje przed wybraniem i przesłaniem statusu zgłoszenia.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić spotkanie w aplikacji Webex.

4

Kliknij opcję Dołącz do spotkania.

Każdy, kto ma dostęp do zgłoszenia, może zobaczyć wiadomość ze szczegółami spotkania na liście Rozmowy i kliknąć łącze Spotkanie , aby dołączyć. W zależności od ustawień Zendesk możesz również otrzymać e-mail z zaproszeniem na spotkanie.
Jeśli chcesz spotkać się o określonej godzinie, możesz zaplanować spotkanie. Po rozpoczęciu zaplanowanego spotkania przycisk Start meeting i link są widoczne przez czas trwania spotkania.

 

Każdy bilet może mieć tylko jedno zaplanowane spotkanie naraz.

1

W bilecie Zendesk otwórz zakładkę Webex po prawej stronie strony.

2

Kliknij Schedule meeting (Zaplanuj spotkanie).

3

Wprowadź temat spotkania, datę, godzinę i czas trwania spotkania.

4

Kliknij pozycję Zaplanuj.

Twoje spotkanie jest wyświetlane w polu Publiczna odpowiedź jako komentarz, dzięki czemu każdy po wystąpieniu problemu jest powiadamiany o spotkaniu i może dołączyć, gdy nadejdzie jego czas. Możesz dodać dodatkowe informacje w polu przed wybraniem i przesłaniem statusu zgłoszenia.

Co zrobić dalej

Gdy nadejdzie czas rozpoczęcia spotkania, kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie na karcie Webex .

Jeśli śledzisz zgłoszenie i ktoś rozpoczął spotkanie natychmiastowe lub zaplanował spotkanie dla tego zgłoszenia, na liście Rozmowy dotyczące zgłoszenia pojawi się komunikat ze szczegółami spotkania. Kliknij łącze Dołącz do spotkania, aby dołączyć, gdy nadejdzie pora.

W zależności od ustawień Zendesk możesz również otrzymać wiadomość e-mail z zaproszeniem z linkiem.


 

Po rozpoczęciu zaplanowanego spotkania przycisk Rozpocznij spotkanie i łącze są widoczne na karcie Webex przez czas trwania spotkania. Niezaplanowane spotkania są widoczne przez pierwszą godzinę.

Jeśli zaplanowałeś spotkanie, ale nie musisz się już spotykać, możesz je anulować.

1

W bilecie Zendesk otwórz zakładkę Webex po prawej stronie strony.

2

Kliknij przycisk Anuluj.

3

Kliknij Tak, aby potwierdzić, że chcesz anulować spotkanie.


 

W polu Publiczna odpowiedź zostanie wyświetlona wiadomość ze szczegółami spotkania. Przed przesłaniem możesz dodać dodatkowe szczegóły w polu.

Komunikat o anulowaniu pojawia się na liście Rozmowy, aby powiadomić użytkowników o anulowaniu spotkania.

Jeśli administrator witryny włączył integracje dla usługi Zendesk, możesz powiązać zgłoszenie incydentu z obszarem aplikacji Webex. Jeśli potrzeba wielu rozmów, należy powiązać wiele obszarów z odpowiednimi współpracownikami i za każdym razem łatwo uzyskać dostęp do właściwej rozmowy. Historia obszaru może być dostępna nawet po zarchiwizowaniu i zamknięciu problemu, na wypadek, gdyby kiedykolwiek był potrzebny.

Utwórz jeden obszar dla wszystkich lub utwórz wiele obszarów do osobnych dyskusji. Połączenie ich z jednym biletem ułatwia dostęp z jednego miejsca.
1

W bilecie Zendesk otwórz zakładkę Webex po prawej stronie strony.

2

W obszarze Obszary kliknij opcję Utwórz obszar.

3

Wprowadź nazwę obszaru, a następnie kliknij pole wyszukiwania, aby dodać osoby.

4

Kliknij Dodaj wszystkich współpracowników lub wybierz osoby z listy.

5

Kliknij przycisk Utwórz.

6

Kliknij nowy obszar, aby otworzyć widżet obszaru w panelu Webex .


 

Najedź kursorem na ikonę informacji , aby zobaczyć, kto należy do obszaru.

Możesz teraz wysyłać wiadomości lub udostępniać treści w obszarze.

Omawiasz już zgłoszenie w istniejącym obszarze? Przypisz go do biletu i kontynuuj rozmowę bez konieczności przechodzenia do nowego.

1

W bilecie Zendesk otwórz zakładkę Webex po prawej stronie strony.

2

W obszarze Obszary kliknij opcję Połącz istniejący obszar.

3

Wprowadź nazwę obszaru w polu wyszukiwania.

Odfiltrowane wyniki są wyświetlane, z wyłączeniem wszystkich obszarów już połączonych.
4

Wybierz żądany obszar i kliknij Link.


 

Umieść kursor myszy , aby zobaczyć, kto należy do obszaru.

Powiązany obszar jest dodawany do listy.

Jeśli obszar nie jest już istotny dla problemu, można go usunąć.

1

W bilecie Zendesk otwórz zakładkę Webex po prawej stronie strony.

2

W obszarze , kliknijobok obszaru.

3

Kliknij przycisk Odłącz > Odłącz.