Op het scherm Technische ondersteuning of de instellingen van uw board kunt u informatie krijgen over:

  • Mediastatistieken

  • Netwerkdiagnostiek

  • Cisco Webex servicesstatus

  • Problemen en logboeken

Voor meer informatie over contact opnemen met Cisco Support, zie Contact opnemen met de ondersteuning.

Open het menu Instellingen voor meer informatie.

Als u het menu Instellingen van uw board opent, kunt u basisgegevens vinden, zoals het Board-model of de RoomOS-versie die wordt gebruikt.

1

Het menu Instellingen openen.

Board 70-5-2015/s: Tik op de systeemnaam boven aan het scherm en tik op Instellingen.

Board Pro: Veeg vanaf de rechterzijde van het scherm en tik vervolgens op Apparaatinstellingen.

2

Tik op Over dit apparaat voor informatie over het model van het board, het serienummer en de softwareversie.

Netwerkverbindingen controleren

Het scherm Netwerkverbinding geeft u gegevens over de netwerkverbinding, zoals de Ethernet- of Wi-Fi-instellingen van uw board.

1

Open het menu Instellingen van uw board.

2

Tik op Netwerkverbinding.

Board 70-5-2015/s: kunt u ook uw netwerkverbinding controleren op het scherm voor technische ondersteuning van uw board. Houd het scherm van het board één vinger ingedrukt en druk drie keer op de startknop. Tik op Netwerk.Services controleren

Controleer het scherm Problemen en diagnostische gegevens om ervoor te zorgen dat basisservices werken.

Als u de huidige status van uw Cisco Webex en wilt zien of er lopende problemen zijn, kunt u naar https://status.webex.com.

1

Open het menu Instellingen van uw board.

2

Tik op Problemen en diagnostische gegevens.

3

U kunt uw Webex-verbindingsgegevens controleren en een Webex-verbindingstest uitvoeren.

4

Als groene vinkjes niet naast een van deze items worden weergegeven, werken de services niet goed. Neem in dat contact op met Cisco Support. Zie Contact opnemen met de ondersteuning.

Logboekbestanden uploaden

Op het scherm Problemen en diagnostische gegevens kunt u logboeken uploaden naar de Cisco Webex Cloud indien hierom gevraagd wordt door de Cisco TAC-technicus. Deze logboeken kunnen worden gebruikt om een diagnose te stellen en eventuele problemen op uw apparaat op te lossen. U kunt ook uitgebreide logboekregistratie inschakelen. Uitgebreide logboekregistratie verzamelt informatie die kan helpen bij alle problemen met de mediakwaliteit die optreden tijdens gesprekken of draadloze presentaties.

In het menu Diagnostische gegevens kunt u ook uw Webex-verbindingsgegevens controleren en een Webex-verbindingstest uitvoeren.

1

Open het menu Instellingen van uw board.

2

Tik op Problemen en diagnostische gegevens.

Als er een probleem is met ultrasone storing, verschijnt een waarschuwing boven aan het scherm Problemen en diagnostische gegevens. Ultrasone storing treedt op wanneer een ander apparaat in de ruimte een ander ultrasone signaal genereert. Dit signaal kan de ultrasone signalen beïnvloeden die uw board verstuurt om alle toepassingen in de Cisco Webex te detecteren.
3

Schakel Uitgebreide logboekregistratie in. De verzameld informatie wordt opgeslagen met de andere logboeken en kan naar de cloud Cisco Webex verzonden door de volgende stap uit te delen.

Board 70-5-2015/s: kunt u ook uitgebreide logboekregistratie inschakelen en logboekregistratiegegevens zoeken op het scherm voor technische ondersteuning van uw board. Houd het scherm van het board één vinger ingedrukt en druk drie keer op de startknop. Tik op Logboeken en Uitgebreide logboekregistratie inschakelen.

4

Tik op Logboeken sturen om de logboeken van uw apparaat naar de Cisco Webex Cloud te uploaden.

5

Kopieer de logboek-id die wordt weergegeven wanneer de logboeken zijn geüpload. Geef deze gegevens door aan uw beheerder of TAC-technicus, zodat deze logboeken kunnen worden geïdentificeerd en gedownload.

Gesprekskwaliteit controleren

Als u problemen ondervindt met de gesprekskwaliteit, controleert u het scherm Media voor audio- en videostreamstatistieken. Met deze informatie kunt u zien of pakketverlies tijdens uw gesprekken plaatsvindt.

1

Board 70-5-2015/s: Als u het Cisco Webex Board ondersteuningsscherm van de technische ondersteuning wilt openen, houdt u één vinger ingedrukt Cisco Webex Board scherm en drukt u drie keer op de startknop. Wanneer het scherm Technische ondersteuning wordt geopend, tikt u op Media om de gespreksstatistieken te controleren.

Board Pro: opent u tijdens een gesprek het menu Instellingen. Ga naar Problemen en Diagnostische gegevens > gespreksgegevens.

2

In het scherm Media wordt alleen informatie voor de actieve spreker.

De camera werkt niet naar behoren

U kunt controleren of de camera van uw board juist werkt met de zelfweergave. Met het zelfweergavebeeld kunt u de video zien die uw camera naar andere deelnemers aan de vergadering verstuurt.

U kunt ook diagnostische gegevens van het Beste overzicht gebruiken. Deze diagnostische gegevens geven het volledige beeld weer zoals te zien is met de camera sensor van het volledige frame. U kunt controleren of gezichten worden gedetecteerd en ook het gebied waarin de camera zich op een bepaalde luidspreker kan richten. Gezichten worden gedetecteerd met deze kleurcoded vierkanten:

Tabel 1. Beste overzicht vierkanten met kleurencodes

Type

Beschrijving

Duidelijk een gezicht detecteren.

Een gezicht detecteren, maar niet duidelijk.

Kan geen gezicht detecteren.

Na het verschijnen voor een ogenblik verdwijnt het rode vierkant.

1

Ga in het menu Instellingen naar Problemen en diagnostische gegevens en schakel Diagnostische gegevens van SpeakerTrack in. Open vervolgens uw zelfweergave en controleer de tabel met kleurcodes voor een beschrijving van de vierkanten.

Board 70-5-2015/s: Houd eventueel één vinger ingedrukt op het scherm van het board en druk drie keer op de startknop.

2

Tik op Hardwarediagnostiek.

3

Controleer of uw camera goed werkt:

  • Controleer cameravoorbeeld om te controleren of uw camera werkt.

  • Schakel Foutopsporingsopsporing van BestOverview in. Afzonderlijke gezichten die worden weergegeven in het cameravoorbeeld, moeten worden geïdentificeerd met vierkanten met kleurcodes.

    Gebruik de tabel Best Overview Color-coded Squares voor een beschrijving van de vierkanten. Als in het Cameravoorbeeld rode vierkanten worden weergegeven, neem dan contact op met de ondersteuning van Cisco, zie Contact opnemen met de ondersteuning.

Terugzetten op standaardinstellingen

Als laatste vraag kunt u Factory Reset het Board opnieuw instellen om problemen op te lossen. Met deze actie worden alle gegevens en instellingen van uw Webex Board permanent geweken.


Wanneer u de standaardinstellingen van uw board terugkomt, verliest u uw huidige registratie. Als gevolg hiervan moet u een nieuwe activeringscode krijgen om het apparaat te gebruiken. U kunt fabrieksinstellingen niet ongedaan maken.


Om de fabrieksinstellingen van uw Webex Board herstellen, kunt u ook een paar seconden drukken op het resetten fabrieksinstellingen weergegeven in de volgende foto. Let op dat er geen bevestigingsbericht is en dat alle gegevens en instellingen permanent worden gewekt na het opnieuw instellen.

Open het menu Instellingen van het board. Scrol omlaag en tik op Fabrieksinstellingen herstellen.

Board 70-5-2015/s: U kunt ook het scherm voor technische ondersteuning openen door één vinger ingedrukt te houden op het scherm van het board en drie keer op de startknop te drukken. Als het scherm wordt geopend, tikt u op Fabrieksinstellingen herstellen.