Behandle Webex-støtteøktskjemaer i Cisco Webex Site Administration

Nettstedsadministratorer kan tilpasse skjemaene Cisco Webex Support bruker til å be om tilbakemelding.

Skjemaer for Webex-støtteøkt

Før og etter økter kan nettstedsadministratorer få Webex-støtte til å be brukerne om å oppgi informasjon:

 • Skjemaer før økten som kan brukes av kunder før de blir med i økter, til å oppgi kontaktinformasjon eller stille spørsmål.

 • Skjemaer etter økten som kunder kan bruke når de forlater økter, for å gi kommentarer om tjenesten.

Tilpass elementer i skjemaene før og etter økten

  1Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurering > Webex-støtte > Skjemaer.
  2Velg om du vil tilpasse et skjema for før økten eller etter økten.
  3Merk av i boksen i den første kolonnen for hvert element du vil skal vises i skjemaet, og merk deretter av i boksen i den andre kolonnen for hvert element du vil kreve at deltakerne fullfører.
  4Hvis du vil legge til et nytt element i skjemaet, velger du Legg til ny.
  5Slik legger du til en tekstboks der brukere kan skrive inn informasjon:
  1. Velg Tekstboks.
  2. Hvis du vil opprette en tekstboks på mer enn én linje, velger du Flere linjer.
  3. Ved Tekstboksetikett skriver du inn navnet du vil vise ved siden av boksen.
  4. Angi bredden for hver linje i boksen i Bredde.
  5. Velg Lagre.
  6Slik legger du til en alternativboks brukere kan bruke til å velge ett enkelt alternativ:
  1. Velg Avmerkingsbokser.
  2. Ved Gruppeetikett skriver du inn hvilken tekst du vil skal vises før alternativene.
  3. Ved Avkrysningsboks skriver du inn navnet du vil vise for hvert alternativ brukerne kan velge.
  4. Hvis du vil at et alternativ skal vises som valgt, velger du Valgt fra listen til venstre.
  5. Gjenta trinn c og d for hvert ekstra alternativ du vil angi i skjemaet. Hvis du vil legge til flere alternativer, velger du Legg til -rullegardinlisten og velger antall alternativer du vil legge til.
  6. Velg Lagre.
  7Slik legger du til en avkrysningsboks brukere kan bruke til å velge ett eller flere alternativer:
  1. Velg Alternativer-knapper.
  2. Ved Gruppeetikett skriver du inn hvilken tekst du vil skal vises før alternativene.
  3. Ved Valg skriver du inn navnet du vil vise for hvert alternativ brukerne kan velge.
  4. Hvis du vil at et alternativ skal vises som valgt, velger du Valgt fra listen til venstre.
  5. Hvis du vil gjøre ett av valgene til standardalternativet, velger du hvilket alternativ fra Standardvalg-rullegardinlisten.
  6. Gjenta trinn c og d for hvert ekstra alternativ du vil angi i skjemaet. Hvis du vil legge til flere alternativer, velger du Legg til -rullegardinlisten og velger antall alternativer du vil legge til.
  7. Velg Lagre.
  8Slik legger du til en rullegardinliste brukere kan bruke til å velge ett enkelt alternativ:
  1. Velg Rullegardinliste.
  2. Ved Gruppeetikett skriver du inn hvilken tekst du vil skal vises før alternativene.
  3. Ved Valg skriver du inn navnet du vil vise for hvert alternativ brukerne kan velge.
  4. Hvis du vil at et alternativ skal vises som valgt, velger du Valgt fra listen til venstre.
  5. Hvis du vil gjøre ett av valgene til standardalternativet, velger du hvilket alternativ fra Standardvalg-rullegardinlisten.
  6. Gjenta trinn c og d for hvert ekstra alternativ du vil angi i skjemaet. Hvis du vil legge til flere alternativer, velger du Legg til -rullegardinlisten og velger antall alternativer du vil legge til.
  7. Velg Lagre.
  9Slik endrer du rekkefølgen på elementene i listen fra skjemasiden:
  1. Velg Endre rekkefølge.
  2. Merk elementet du vil flytte, og bruk deretter pil opp og pil ned til å flytte det.
  3. Velg Lagre.
  10Velg Lagre.

  Bygg inn skjemaet før økten

  Bruk denne fremgangsmåten til å generere HTML-kode du kan bruke til å bygge inn skjemaet før økten på nettsiden eller en knapp som kobler til den.

  Du kan velge mellom flere typer knapper brukerne velger for å vise skjemaet før økten.

   1Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurering > Webex-støtte > Skjemaer.
   2Velg Før økt.
   3Velg Bygg inn skjema-fanen.
   4Velg ett av følgende:
   • Bygg inn skjemaet på dine egne nettsider: for å generere HTML-koden for skjemaet før økten.

   • Bygg inn en knappekobling til skjemaet på dine egne nettsider: for å generere HTML-koden for en kobling til skjemaet før økten.

   5Hvis du oppretter en knapp, velger du knappetypen du vil opprette i Standardknapper-delen.
   6Velg Generer HTML for å vise HTML-koden i tekstboksen.
   7Velg Forhåndsvisning for å vise skjemaet før økten eller den valgte knappen.
   8Velg enten Gå tilbake eller Skjemaer-fanen og velg Lagre.
     

   Skjemaet før økten inneholder alltid et støtteøktnummer som Webex-kundestøtte automatisk oppretter for hver støtteøkt. Du kan ikke fjerne dette nummeret fra skjemaet.

   Informasjonen du får i et skjema før eller etter økten, lagres i loggen for støtteøkten. Du kan vise loggen og eksportere dataene til en fil du kan åpne i et regneark- eller databaseprogram.

   Var denne artikkelen nyttig?