Webex-verktøylinjen vises ikke i Microsoft Outlook 2016

Webex-verktøylinjen vises ikke i Microsoft Outlook 2016.

Jeg finner ikke Webex-verktøylinjen i Outlook 2016.

Hvordan aktiverer jeg Webex-integrasjonstillegget i Outlook 2016?

Hvordan aktiverer jeg produktivitetsverktøy-tillegget i Outlook 2016?

Løsning:

Slik løser du problemet:

 1. Kontroller at du har installert produktivitetsverktøy på datamaskinen. Hvis du vil ha hjelp med å laste ned og installere produktivitetsverktøy, kan du se: Installer og konfigurer Webex-produktivitetsverktøy for Windows.
 2. Aktiver Webex-integrasjonstillegget hvis det er deaktivert eller inaktivt. Slik aktiverer du Webex-integrasjonstillegget:
  1. Åpne Microsoft Outlook, klikk på Fil-fanen, og velg deretter Alternativer.
  2. Klikk på Tillegg-knappen.
  3. Kontroller om Webex-integrasjonstillegget vises under Inaktive programtillegg eller Deaktiverte programtillegg i Tillegg-boksen, og gjør deretter ett av følgende:
   • Hvis det vises under Inaktive programtillegg, velger du COM-tillegg fra Administrer-rullegardinlisten, før du velger Gå...
   • Hvis det vises under Deaktiverte programtillegg, velger du Deaktiverte elementer fra Behandle-rullegardinlisten, før du velger Gå...
  4. Gjør én av følgende:
   • Hvis du har valgt COM-tillegg fra Behandle-rullegardinlisten, merker du av for Webex-integrasjon i COM-tillegg-vinduet, og deretter velger du OK.
   • Hvis du har valgt Deaktiverte elementer fra Behandle-rullegardinlisten, uthever du alternativet Webex-integrasjon i vinduet Deaktiverte elementer, og deretter klikker du på Aktiver.
  5. Avslutt og start Outlook på nytt.
Merk: Hvis Webex-integrasjon ikke vises under Inaktive programtillegg eller Deaktiverte programtillegg, kan du se den alternative løsningen nedenfor.
 1. Prøv å avinstallere og installere programmet Cisco Webex-produktivitetsverktøy på nytt, og start deretter Outlook på nytt.

Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med teknisk støtte. Hvis du vil ha hjelp, kan du se: WBX162 – Hvordan kontakter jeg Webex kundestøtte eller teknisk støtte?
 

Var denne artikkelen nyttig?