Administrere en Cisco Webex Support-økt

Du kan administrere støtteøkten ved å få kundetillatelse automatisk. Du kan også ta opp økten, ta notater, bruke chat og avslutte økten når du er ferdig med å hjelpe kunden.

Ta opp en støtteøkt

Bruk Webex-opptaker til å opprette et videoopptak av all skjermaktivitet på datamaskinen, inkludert musebevegelser og merknader. Du kan også spille inn synkronisert lyd i opptaket.

Webex-opptaker er tilgjengelig i disse versjonene:

 • Opptaker for lokale møter: Fanger opp skjermaktivitet og lyd i en støtteøkt, og lagrer deretter opptaksdata i en opptaksfil på datamaskinen.

 • Opptaker for nettverksbasert møte: Denne opptakeren fanger opp skjermaktivitet og lyd på en Webex-opptaksserver, noe som sparer prosessorressurser og harddiskplass på datamaskinen.

  1Gjør én av følgende:
  • Gå til instrumentbord for kundeservicerepresentant, velg Økt-fanen og velg Ta opp.

  • Velg Ta opp på ikonpanelet eller flerøktsvinduet.

  Hvis nettstedsadministratoren angir en standardopptaker, vises opptakerpanelet, og innspillingen starter automatisk.

  Hvis nettstedsadministratoren ikke angir en standardopptaker, vises dialogboksen for installasjon av Webex-opptaker.

  2Velg den aktuelle opptakeren.
  3(Valgfritt) Merk av for Bruk som standardinnstilling for å gjøre denne opptakeren til standardopptaker.
  4Velg Start opptak.

  Opptakerpanelet vises, og opptaket starter automatisk.

  Ta notater under en støtteøkt

   1Velg Økt på ikonpanelet eller flerøktsvinduet.
   2Velg Øktmerknader på øktmenyen.
   3Skriv inn notatene i panelvinduet, og velg Lagre.

   Når du avslutter økten, blir du bedt om å se gjennom og redigere øktmerknadene. Når økten avsluttes, blir merknadene lagret og lagt til som en del av Øktdetaljer-rapporten.

   Få tillatelse fra en kunde automatisk

    1Be om å utføre en støtteaktivitet, for eksempel å vise eller kontrollere kundens program.

    Forespørselen vises i en meldingsboks på kundens skjerm.

    2Be kunden muntlig om å merke av for Gi tillatelse for alle handlinger under denne økten uten å spørre igjen og deretter velge OK.

    Du kan nå fritt vise eller kontrollere programmer, vise eller kontrollere skrivebordet, overføre filer eller ta opp en økt.

    Bruk chat

    Enten du eller en kunde kan starte en chatteøkt. Hvis det er klargjort for nettstedet ditt, kan alternativet Hurtigfrase vises i Chat-panelet. For at denne funksjonen skal være tilgjengelig for kundestøtteagenter, må nettstedsadministratoren aktivere den.

     1Gjør én av følgende:
     • Gå til instrumentbord for kundeservicerepresentant, velg Verktøy-fanen, og velg deretter Chat.

     • Velg Chat-ikonet fra det flytende ikonpanelet eller flerøktsvinduet.

     2For Send til velger du en bruker. Hvis du vil sende en melding til alle deltakerne i økten, velger du Alle deltakere.
     3Hvis Hurtigfrase er aktivert på nettstedet, velger du en setning som brukes ofte.
     4Hvis Hurtigfrase ikke er aktivert på nettstedet, skriver du inn en melding i boksen.
     5Velg Send.

     Mottakeren du valgte, mottar chatmeldingen i Chat-panelet.

     Alle meldinger som en kunde eller en annen støtterepresentant sender, vises i Chat-panelet.

     Avslutt en støtteøkt

     Du kan når som helst avslutte en støtteøkt, men en kunde kan ikke gjøre dette. Kunder kan imidlertid forlate en støtteøkt når som helst ved å velge Forlat øktenRemote Support-siden.

      1Gjør én av følgende:
      • Gå til instrumentbord for kundeservicerepresentant, velg Økt-fanen, og velg deretter Avslutt økt.

      • Velg Økt-knappen på det flytende ikonpanelet, og velg Avslutt økt.

      • I flerøktsvinduet velger du fanen for økten du vil avslutte, og deretter velger du Økt-knappen og Avslutt økt.

      2Velg OK for å bekrefte handlingen.
      Var denne artikkelen nyttig?