Spela in en supportsession

Använd inspelaren Webex för att skapa en video inspelning av all skärm aktivitet på datorn, inklusive mus rörelser och kommentarer. Du kan även fånga synkroniserat ljud i din inspelning.

Webex Inspelaren finns i dessa versioner:

  • Lokal mötesinspelare: Spelar in skärmaktivitet och ljud under en supportsession. Inspelade data sparas därefter i en inspelningsfil på din dator.

  • Nätverksbaserad mötesinspelare: Denna inspelare fångar skärm aktivitet och ljud på en Webex inspelnings Server, vilket sparar processor resurser och hårddisk utrymme på din dator.

1

Gör något av följande:

  • Välj fliken Session på CSR-panelen och välj sedan Spela in.

  • Välj Spela in i ikonfältet eller i flersessionsfönstret.

Om din webbplatsadministratör har angett en standardinspelare öppnas inspelningspanelen och inspelningen påbörjas automatiskt.

Om din webbplatsadministratör inte anger en standard inspelare Webex visas dialog rutan konfigurera inspelning.

2

Välj tillämplig inspelare.

3

(Valfritt) Markera Ange som standardinställning för att göra inspelaren till standardinspelare.

4

Välj Starta inspelning.

Inspelningspanelen öppnas och inspelningen påbörjas automatiskt.

För anteckningar under en supportsession

1

Välj Session i ikonfältet eller i flersessionsfönstret.

2

Välj Sessionsanteckningar i sessionsmenyn.

3

Gör dina anteckningar i panelfönstret och välj Spara.

När du avslutar sessionen ombes du att granska och redigera sessionsanteckningarna. När sessionen avslutas sparas anteckningarna och blir en del av detaljrapporten för sessionen.

Hämta behörighet från en kund automatiskt

1

Gör en begäran om att utföra en supportaktivitet – till exempel att visa eller styra en kunds program.

Din begäran visas i en meddelanderuta på kundens skärm.

2

Be muntligen kunden att markera Ge behörighet för alla åtgärder under den här sessionen utan att fråga igen och sedan välja OK.

Du kan nu fritt visa och styra program, visa eller styra skrivbordet, överföra filer eller spela in en session.

Använda chatten

Både du och kunden kan starta en chattsession. Om det tillhandahålls på din webbplats kan Chattpanelen innehålla alternativet för Snabbfraser. För att denna funktion ska vara tillgänglig för supportrepresentanter måste webbplatsadministratören först aktivera den.

1

Gör något av följande:

  • Välj fliken Verktyg på CSR-panelen och välj sedan Chatt.

  • Välj ikonen Chatt i det flytande ikonfältet eller i flersessionsfönstret.

2

Välj en användare som du vill Skicka till. Om du vill skicka ett meddelande till alla deltagarna i sessionen väljer du Alla deltagare.

3

Om du har aktiverat Snabbfraser på din webbplats väljer du en vanligt förekommande mening.

4

Om du inte har aktiverat Snabbfraser på din webbplats anger du ett meddelande i rutan.

5

Välj Skicka.

Den mottagare du väljer tar emot chattmeddelandet på sin Chattpanel.

Alla meddelanden som en kund eller en annan supporttekniker skickar visas på din Chattpanel.

Avsluta en supportsession

Du kan när som helt avsluta en supportsession, men kunden kan det inte. Kunder kan däremot lämna en supportsession när som helst genom att välja Lämna session på sidan Fjärrsupport.

1

Gör något av följande:

  • Välj fliken Session på CSR-panelen och välj sedan Avsluta session.

  • Välj knappen Session på det flytande ikonfältet och välj Avsluta session.

  • I flersessionsfönstret väljer du fliken för den session som du vill avsluta och väljer sedan knappen Session och väljer Avsluta session.

2

Välj OK för att bekräfta åtgärden.